Banki amerykańskie zdały test warunków skrajnych

Banki amerykańskie zdały test warunków skrajnych
Fot. stock.adobe.com / xstock
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według corocznych testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez Rezerwę Federalną USA, 23 największe amerykańskie banki straciłyby 541 mld USD w hipotetycznym skrajnie niekorzystnym scenariuszu gospodarczym, ale nadal miałyby wystarczający kapitał, aby pokryć straty.

Dopóki banki osiągają lub przekraczają minimalny poziom adekwatności kapitałowej są wolne od ograniczeń narzucanych przez Fed dotyczących tego, ile kapitału mogą przeznaczyć na dywidendy dla akcjonariuszy i wykup akcji. Informacja Fed o zdaniu przez banki testu warunków skrajnych, która pojawiła się w środę 27 czerwca ’23 spowodowała wzrost notowań akcji amerykańskich banków o 1,5%.

Fed doszedł do wniosku, że gdyby gospodarka amerykańska wpadła w poważną recesję,  żadnemu z największych banków nie groziłoby bankructwo. W tym roku Fed sprawdził również, jak osiem banków najbardziej zaangażowanych w handel akcjami, obligacjami i innymi instrumentami rynkowymi przetrwałoby panikę na giełdzie.

Największe zagrożenie w kartach kredytowych

Według Fed, test warunków skrajnych wykazał, że duże banki są dobrze przygotowane do przetrwania poważnej recesji i kontynuowania udzielania pożyczek gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom.

W teście warunków skrajnych Fed przetestował scenariusz recesji z 10% stopą bezrobocia i spadkiem wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych o 38% do 40%.

W przypadku głębokiej recesji 78% całkowitych strat będą stanowiły straty na złych kredytach. Wyniosłyby od 1,3% w przypadku Charles Schwab Corporation do 14,7% w przypadki banki Capital One Financial Corporation.

Najbardziej zagrożonym produktem okazały się karty kredytowe – prognozowane na nich straty w przypadku recesji sięgają 17,4%. Kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości komercyjnych mogłyby przynieść 8,8% strat.

Pozytywne oceny, jakie Fed przyznał bankom potwierdziły opinie dyrektorów i organów regulacyjnych z Wall Street, że banki o znaczeniu systemowym mogą wytrzymać ciężkie straty.

Test warunków skrajnych nie jest doskonałym wskaźnikiem

Fed rozpoczął przeprowadzanie corocznych testów warunków skrajnych w głównych bankach w następstwie światowego kryzysu finansowego. W tym roku testowi warunków skrajnych poświęcono szczególną uwagę, ponieważ wiosną upadły trzy średniej wielkości banki – Silicon Valley Bank, First Republic Bank i Signature Bank.

Wiceprzewodniczący Rezerwy Federalnej ds. Nadzoru Michael Barr powiedział w oświadczeniu, że wyniki pokazują, że sektor bankowy jest zdrowy i dobrze skapitalizowany, ale test warunków skrajnych nie jest doskonałym wskaźnikiem tego, jak branża może działać w każdych okolicznościach.

Mniejsze banki, które znalazły się pod presją inwestorów po upadku serii upadłości – w tym PacWest i Comerica –  nie zostały uwzględnione w testach warunków skrajnych. W maju kalifornijski PacWest Bancorp przyznał, że od początku kryzysu bankowego stracił ponad 10 miliardów USD depozytów.

Comerica – bank z siedzibą w Dallas straciła upadku Silicon Valley Bank 3,7 mld USD depozytów, gdyż klienci postanowili dywersyfikować lokaty bankowe.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl