Bank Światowy podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego Polski i obniża dla kilku regionów

Bank Światowy podwyższa prognozę wzrostu gospodarczego Polski i obniża dla kilku regionów
Fot.stock.adobe.com / Skórzewiak
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Światowy podniósł tegoroczną prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3,0%. Prognoza została podwyższona o 0,4 pkt. proc. w porównaniu z październikową.

Szybszy wzrost ma zostać osiągnięty głównie dzięki czynnikom wspierającym konsumpcję: spadającej inflacji, wzrostowi płac realnych, poprawie sytuacji na rynku pracy, a także wyższym transferom i świadczeniom socjalnym.

Prognoza wzrostu dla Polski na 2025 rok pozostała na niezmienionym poziomie 3,4%. Przyspieszenie wzrostu w przyszłym roku ma być efektem wzrostu inwestycji, napędzanego reformami strukturalnymi i odblokowaniem funduszy unijnych.

Wolniejszy wzrost gospodarczy u naszych sąsiadów

Wzrost całego regionu Europy Środkowowschodniej prawdopodobnie w tym roku spowolni do 2,8% po przyspieszeniu do 3,3% w 2023 r. Na rok 2025 Bank Światowy  prognozuje utrzymanie przez ten region podobnej dynamiki PKB.

Według prognozy BŚ tempo ożywienia  gospodarczego na Ukrainie spowolni w tym roku do 3,2% z 4,8% w 2023 r.. Będzie to efektem mniejszych zbiorów  i utrzymującego się niedoboru siły roboczej.

Perspektywy gospodarcze kraju pozostają uzależnione od wsparcia darczyńców i czasu trwania rosyjskiej inwazji. Według ostatnich szacunków Banku Światowego i instytucji partnerskich koszt odbudowy Ukrainy wzrósł do 486 miliardów dolarów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wynosił PKB Ukrainy w roku 2021.

Wolniejszy wzrost w Chinach i tego konsekwencje dla regionu

Aktywność gospodarcza regionu Azji Środkowej także ulegnie w tym roku, według prognozy Banku Światowego spowolnieniu. Będzie to efektem między innymi rygorystycznej polityki pieniężnej, niższego wzrostu w Chinach, a także niższych cen ceny surowców.  

Wzrost w Turcji osłabnie w tym roku do 3% – najniższego poziomu od 2009 r. (z wyjątkiem lat pandemii). 

 „Kraje Europy i Azji Środkowej wciąż borykają się z wieloma kryzysami, zaostrzonymi przez trudne warunki globalnego wzrostu” – powiedziała Antonella Bassani, wiceprezes Banku Światowego na region Europy i Azji Środkowej.  Jej zdaniem kraje tych regionów mogą osiągnąć wyższy wzrost PKB przez poprawę produktywności i większą odporność na zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu.

Inflacja na rynkach wschodzących i gospodarkach rozwijających się (EMDE) Europy i Azji Środkowej spadła szybciej niż oczekiwano, głównie z powodu gwałtownych spadków światowych cen energii i żywności.

Średnia roczna inflacja cen konsumpcyjnych w tych regionach spadła z 15% na początku 2023 roku do 4,2% w lutym 2024. Niemniej kryzys kosztów utrzymania rozpoczęty w roku 2022 wciąż dotyka gospodarstwa domowe.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl