Bank Spółdzielczy w Limanowej – Mecenasem Przedsiębiorczości Społecznej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bs.limanowa.02.400x9317 czerwca w Opactwie w Tyńcu miała miejsce jubileuszowa gala Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Ogłoszono na niej wyniki konkursu dla przedsiębiorstw społecznych, którego sponsorem był już po raz piąty Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Celem konkursu jest promocja firm społecznych, które swoje cele społeczne realizują dzięki prowadzonej działalności gospodarczej. Zarabiają produkując lub świadcząc usługi, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów społecznych  – aktywizację osób niepełnosprawnych, bezrobotnych czy działania na rzecz społeczności lokalnej.  Ważną rolą podmiotów ekonomii społecznej jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także  świadczenie usług użyteczności publicznej, co w szerszym wymiarze, sprzyja rozwojowi społeczności lokalnych.

150623.limanowa.01

Sektor ekonomii społecznej to bogactwo doświadczeń, pomysłów, innowacyjnych rozwiązań. To także różnorodność branż, rodzajów organizacji i form prawnych. Tę różnorodność ilustrują uczestnicy konkursu, wśród których znajdują się organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie:  socjalne, inwalidów i niewidomych, pracy oraz  spółki not for profit.

Zdecydowana większość małopolskich przedsiębiorstw społecznych działa w branży usługowej – świadcząc usługi gastronomiczne i cateringowe, a także opiekuńcze, porządkowe i pielęgnacji terenów zielonych. Podmioty ekonomii społecznej działają jednak w bardzo różnych branżach, w tym między innymi reklamie, grafice, rehabilitacji, turystyce i rekreacji.

 

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015
Spośród zgłoszonych do konkursu aplikacji Kapituła konkursu wybiera zwycięzców w kategorii Głównej oraz Debiut Roku, w której startują najmłodsze firmy społeczne, działające krócej niż 2 lata. W konkursie nagradzane są też jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) oraz przedsiębiorcy, którzy wspierają – merytorycznie lub finansowo firmy społeczne. Swoją nagrodę przyznają również internauci, którzy mogą oddać swój głos w plebiscycie internetowym.

Laureaci
Zwycięzcą piątej edycji konkursu została Spółdzielnia Socjalna PRIMA z Pcima, która zajmuje się prowadzeniem  stołówek szkolnych oraz promuje wśród mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, zdrowe odżywianie. W prowadzonych przez nią warsztatach, spotkaniach z dietetykami, Targach Zdrowia  wzięło udział około 1,5 tysiąca uczestników. Spółdzielnia otrzymała statuetkę oraz 25 000 zł  – nagrodę ufundowaną przez Bank Spółdzielczy w Limanowej.

150623.limanowa.03

Za tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej wyróżniona została Spółdzielnia Pracy Tarnowska Odzież.

W kategorii Debiut zwyciężyła Spółdzielnia Socjalna RÓWNOŚĆ z siedzibą w Krakowie, którą kapituła doceniła za szybki rozwój oraz promocję ekonomii społecznej wśród młodych ludzi. Nagrodę – 5000 zł ufundował Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Spółdzielnia RÓWNOSĆ głosami blisko 500 osób zdobyła również Nagrodę Publiczności.

Wyróżnienie dla debiutującej firmy otrzymała również Okno na świat Spółdzielnia Socjalna prowadząca w Słopnicach punkt opieki dziennej nad dziećmi.

Najlepszym samorządem wspierającym rozwój ekonomii społecznej została Gmina Klucze rekomendowana do tego tytułu za szereg inicjatyw na rzecz promocji ekonomii społecznej podejmowanych w partnerstwie  z podmiotami ekonomii społecznej.

Spośród tzw. tradycyjnych przedsiębiorstw wygrała Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa JONIEC Mieczysław Joniec z Tymbarku – producent ogrodzeń betonowych, który intensywnie wspiera lokalne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Laureaci  tych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Głównym sponsorem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Limanowej, który ufundował nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 25 000 zł. Bank jest sponsorem konkursu od pierwszej jego edycji – w ciągu 5 lat przekazał firmom społecznym łącznie niemal 100 000 zł. Podczas gali Prezes Zarządu Banku – Pan Adam Dudek otrzymał z rąk Wioletty Wilimskiej, Dyrektora ROPS statuetkę Mecenasa Przedsiębiorczosci Społecznej.

Od 2 lat firmom startującym w kategorii Debiut Roku nagrodę w wysokości 5 000 zł funduje Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Laureatom konkursu nagrody wręczała Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Marek Sowa, który jest patronem honorowym konkursu, Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W Gali wzięli udział przedstawiciele samorządów, małopolscy posłowie, a przede wszystkim przedstawiciele firm społecznych oraz instytucji wsparcia ekonomii społecznej.

Patroni  konkursu to: BCC Loża Małopolska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Dziennik Polski i Radio Plus. Konkurs realizowany jest w ramach projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej-Etap I”, wdrażanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

150623.limanowa.02150623.limanowa.04150623.limanowa.05150623.limanowa.06150623.limanowa.07

Więcej na: www.es.malopolska.pl

Sabina Załupska