Bank Spółdzielczy, który rośnie

Bank Spółdzielczy, który rośnie
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Doskonale wiemy, że żadna forma zewnętrznego nadzoru nie zastąpi naszej odpowiedzialności, samokontroli oraz racjonalnego i efektywnego działania - powiedział prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Jan Tygielski podczas zebrania przedstawicieli, podsumowującego działalność tej instytucji w roku 2018.

#JanTygielski: Wynik finansowy banku osiągnął poziom 1 mln 193 tysięcy złotych, co oznacza rezultat lepszy o 50% aniżeli rok wcześniej #SGB #RBSwMalanowie

Konsekwencją roztropnej i przemyślanej polityki prowadzonej przez władze malanowskiego banku są rezultaty, osiągnięte w minionych dwunastu miesiącach. – Rok 2018 przyniósł nam wzrost sumy bilansowej o 15%, zwiększenie obliga kredytowego o 23%, natomiast środków zgromadzonych na rachunkach o 18%. Nastąpił też dynamiczny przyrost liczby klientów, a w konsekwencji także prowadzonych przez bank rachunków, w tym kont internetowych, Konsekwentnie zwiększał się również wolumen obrotu bezgotówkowego – przypomniał prezes RBS w Malanowie.

Bank rośnie, ale nie akcja kredytowa

Konsekwencją tak dobrych wyników była znacząca poprawa podstawowych indeksów działalności, w szczególności wskaźnika rentowności i efektywności banku.

Wynik finansowy banku osiągnął poziom 1 mln 193 tysięcy złotych, co oznacza rezultat lepszy o 50% aniżeli rok wcześniej – wskazał Jan Tygielski. Jedynym obszarem działalności banku, w którym dało się zauważyć stagnację była akcja kredytowa dla klientów indywidualnych.

Prezes Tygielski przypomniał, iż trend ten spowodował konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł przychodu, w efekcie portfel kredytów udzielonych sektorowi budżetowemu zwiększył się o 100%, natomiast wartość pozostałych aktywów finansowych wzrosła ponad trzykrotnie.

Za zyskiem na rynek kapitałowy

– W coraz większym stopniu angażujemy nasze środki na rynku kapitałowym, w obligacje i fundusze inwestycyjne – stwierdził prezes banku, przypominając, iż takie rozwiązanie nie jest przyjmowane z entuzjazmem, z uwagi na dodatkowe ryzyko angażowania się w nowy segment rynku.

Innym problemem są wciąż rosnące obciążenia regulacyjne oraz obowiązek wdrażania kosztownych systemów i narzędzi informatycznych, na przykład wspierających uszczelnianie systemu podatkowego czy zwiększających sprawność egzekucji komorniczych – przypomniał prezes malanowskiego banku. Wskazał on, iż tego typu ciężary zmniejszają konkurencyjność spółdzielców na polskim rynku finansowym.

Czas na jednolitą platformę mobilną w grupie

Banki spółdzielcze stanowią doskonały przykład skuteczności biznesowej i równocześnie zdolności do utrzymywania bliskich relacji z klientami. Tego nam zazdroszczą i tę naszą cechę powinniśmy pielęgnować – nadmienił prezes banku zrzeszającego, Mirosław Skiba, w liście wystosowanym do uczestników zebrania. Pismo odczytała Grażyna Artymowicz, dyrektor Finansowego Centrum Biznesu SGB-Banku w Poznaniu.

Prezes SGB podkreślił również, iż jednym z głównych zadań dla całej grupy jest digitalizacja, w tym budowa jednolitej platformy mobilnej oraz przejmowania przez zrzeszenie szeregu obowiązków z obszaru backoffice. – Pozwoli to skoncentrować Państwa działania na usługach finansowych – dodał Mirosław Skiba.

Źródło: aleBank.pl