Bank Pekao wydał oświadczenie w związku z publikacją „GW” o inwestycjach spółki Srebrna

Bank Pekao wydał oświadczenie w związku z publikacją „GW” o inwestycjach spółki Srebrna
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Każdy proces kredytowy klienta korporacyjnego w Banku Pekao polega na zbadaniu i analizie zdolności kredytowej klienta, która zostaje opisana w opinii kredytowej. Zgodnie z Prawem bankowym, bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, głosi oświadczenie przekazane przez Bank Pekao w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi.

Oświadczenie @BankPekaoSA: każdy proces kredytowy klienta korporacyjnego w #Pekao polega na zbadaniu i analizie zdolności kredytowej klienta, która zostaje opisana w opinii kredytowej #BankPekao

Przypomnijmy, że we wtorek „Gazeta Wyborcza” opublikowała stenogram dotyczący planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców spółkę Srebrna, powiązaną ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak wynika z tekstu „GW”, budowa miała być sfinansowana z kredytu udzielonego przez Bank Pekao.

„Bank Pekao jest bankiem komercyjnym, skupionym na maksymalizacji wartości dla inwestorów oraz klientów. Bank Pekao S.A. drugi rok z rzędu otrzymał tytuł Najlepszego Banku Korporacyjnego w Polsce (Best Corporate Bank in Poland 2018) przyznawany przez międzynarodowy magazyn Global Banking and Finance Review oraz tytuł „The Best Investment Bank in Poland 2018″ międzynarodowego magazynu Global Finance. Pekao to uczestnik najważniejszych transakcji finansowania strukturyzowanego i lewarowanego na rynku polskim, lider na rynku emisji obligacji dla przedsiębiorstw – co druga duża polska firma jest naszym klientem. Bank jest też liderem finansowania nieruchomości komercyjnych w Polsce. Reputacja banku odzwierciedlona jest także w jednym z najniższych w Polsce wskaźników kosztu ryzyka”, czytamy w oświadczeniu.

„Każdy proces kredytowy klienta korporacyjnego w Banku Pekao polega na zbadaniu i analizie zdolności kredytowej klienta, która zostaje opisana w opinii kredytowej. Zgodnie z Prawem Bankowym, Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”, wyjaśnia bank.

„Opinia kredytowa jest następnie przedkładana  do decyzji właściwego szczebla kompetencyjnego banku. Transakcje, które przekraczają określone progi kwotowe, dotyczą osób publicznych lub podlegają innym szczególnym ograniczeniom (np. niektóre sektory gospodarki, w tym finansowanie nieruchomości komercyjnych) są przedkładane do decyzji komitetu kredytowego banku. Komitet kredytowy to organ złożony z trzech wiceprezesów oraz kilkorga dyrektorów departamentów o wieloletnim doświadczeniu w bankowości i rozpatrywaniu transakcji kredytowych. Prezes Zarządu Banku nie jest członkiem komitetu kredytowego”, czytamy w oświadczeniu.

„Jednocześnie przypominamy, że w świetle postanowień Prawa Bankowego, bank oraz osoby w nim zatrudnione, są obowiązane zachować tajemnicę bankową”, podkreśla bank.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank – zatrudniając ponad 15 000 osób – jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.

Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20.

Bank Pekao S.A. jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: Bank Pekao