Bank Pekao: 605,79 mln zł zysku netto. Najlepszy wynik za III kw. od trzech lat

Bank Pekao: 605,79 mln zł zysku netto. Najlepszy wynik za III kw. od trzech lat
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao odnotował 605,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 536,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

To najwyższy #zysk netto trzeciego kwartału od trzech lat #Pekao #BankPekao @BankPekaoSA

„To najwyższy zysk netto trzeciego kwartału od trzech lat, osiągnięty dzięki podtrzymaniu solidnej dynamiki dochodów i dobrej kontroli kosztowej. Bank Pekao znacząco podnosi rentowność i potwierdza silną pozycję kapitałową” – czytamy w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 257,99 mln zł wobec 1 152,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 618,99 mln zł wobec 580,08 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 183,3 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 537,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 421 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 1 650,8 mln zł wobec 1 472,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik kosztów do dochodów

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) był na poziomie 45,4% za 9 miesięcy 2018 roku wobec 45,2% rok wcześniej.

ROE za 9 miesięcy 2018 r. wyniosła 9,1% i była wyższa o 59 punktów bazowych w porównaniu z rokiem ubiegłym. „To oznacza, że bank jest na dobrej ścieżce do osiągnięcia celu zaplanowanego w swojej strategii do końca 2020 roku” – wskazano w komunikacie.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł 17% na koniec września 2018 r. i był wyższy (o 0,5 pkt proc.) niż na koniec września 2017 r.

„Nasz bank rośnie dynamicznie, stając się instytucją finansową pierwszego wyboru dla coraz większej liczby klientów. Poprawiamy dochodowość oraz efektywność operacyjną przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka” – skomentował prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

2-cyfrowy wzrost zysku netto r/r w 2018 r. jest realny 

Bank Pekao po wynikach za trzy kwartały tego roku ocenia, że uzyskanie 2-cyfrowego wzrostu zysku  netto w 2018 roku jest możliwe do zrealizowania, poinformował prezes Michał Krupiński.

„Jest to naszą ambicją i uważamy, że ten cel jest możliwy do zrealizowania” – powiedział Krupiński zapytany, czy podtrzymuje oczekiwanie z początku tego roku dotyczące 2-cyfrowego wzrostu zysku netto w 2018 r.

Koszty ryzyka

Koszty ryzyka Banku Pekao, które wzrosły r/r w trzecim kwartale, powrócą w ostatnim kwartale tego roku do poziomów z I półrocza, poinformował z kolei wiceprezes Tomasz Kubiak.

„Koszty ryzyka były wyższe w trzecim kwartale ze względu na fakt, że dokonaliśmy odpisów na jedną spółkę z branży infrastrukturalnej. Traktujemy to jako jednorazowe zdarzenie. W naszym przekonaniu powinniśmy w IV kw. zbliżyć się do dynamiki z poprzednich kwartałów” – powiedział Kubiak podczas konferencji prasowej.

W III kw. koszty ryzyka wyniósł 44 pkt bazowych wobec 35 pkt bazowych kwartał wcześniej i 36 pkt bazowych w I kw. 2018 r.

Po 9 miesiącach koszt ryzyka wyniósł 38 pkt bazowych i nie zmienił się w skali roku.

„Nie spodziewamy się presji po stronie kosztów ryzyka w obecnej sytuacji” – powiedział prezes Michał Krupiński podczas konferencji.

Bank Pekao oczekuje, że jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe kwartalnie, przy dalszej silnej akcji kredytowej – szczególnie w segmencie kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz stabilnym koszcie finansowania, poinformowali przedstawiciele banku.

„Mamy dwucyfrowe wzrosty w kluczowych segmentach bankowości detalicznej oraz przyspieszenie w bankowości korporacyjnej – bardzo mocno stawiamy na cross-sell. Co więcej, jesteśmy w stanie osiągać te wyniki bez spadku marżowości. Rok do roku marża odsetkowa netto urosła o 5 pkt bazowych, czyli podtrzymujemy, że możemy rosnąc 1-2 pkt bazowe kwartalnie w zakresie marży” – powiedział prezes Michał Krupiński podczas konferencji prasowej.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,83% w III kw. 2018 r. wobec 2,79% rok wcześniej. Po 9 miesiącach tego roku marża wyniosła 2,83% wobec 2,78% rok wcześniej.

„W przyszłych kwartałach nie będziemy mieli już efektów zapadalności papierów wartościowych. Wzrost będziemy zawdzięczać pozytywnej dynamice po stronie detalu – rośniemy w kredytach, które mają najwyższą marżę. Na tym etapie nie zakładamy wzrostu po stronie stóp procentowych. Bez efektu stóp konsekwentnie będziemy poprawiać marżę miedzy 6 a 8 pkt bazowych rocznie” – wskazał wiceprezes Tomasz Kubiak.

Cel: 400 tys. nowych rachunków w tym roku

Prezes podtrzymał cel otwarcia 400 tys. nowych rachunków w tym roku.

„Otworzyliśmy ponad 100 tys. rachunków w trzecim kwartale i 300 tys. w ciągu trzech kwartałów. Jesteśmy przekonani, że zrealizujemy cel 400 tys. nowych kont w tym roku” – powiedział prezes.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

Źródło: ISBnews