Bank Ochrony Środowiska wspiera energooszczędnych przedsiębiorców w ramach programu PolSEFF

Bank Ochrony Środowiska wspiera energooszczędnych przedsiębiorców w ramach programu PolSEFF
Logo Banku Ochrony Środowiska Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska przystąpił do Programu Poprawy Efektywności Energetycznej - Inwestycje Energooszczędne w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach. Program ten wspiera małe i średnie firmy, zainteresowane inwestycjami w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii z uwzględnieniem możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych.

Jest to kolejna tego typu umowa w BOŚ Banku, zawierana w tym przypadku z NFOŚiGW – po porozumieniu podpisanym w maju tego roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – skierowana do sektora MŚP. Co ważne oba programy realizowane przez Bank Ochrony Środowiska nie tylko wspierają polską przedsiębiorczość, ale mają przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2.

Celem programu PolSEFF jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii. Dzięki współpracy BOŚ Banku z NFOŚiGW, firmy z sektora MŚP będą mogły ubiegać się o dotacje na zakup i wdrożenie ekologicznych rozwiązań, w tym również termomodernizację budynków. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, a dotacja stanowić może 10% lub 15% kwoty kredytu

Aby uzyskać dofinansowanie z programu wystarczy złożyć w Banku wniosek o dotację wraz z wnioskiem o kredyt. Należy jednak zwrócić uwagę, aby planowana inwestycja spełniała wymagania programu. Nowe formy dofinansowania na realizację działań inwestycyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska w IV kwartale 2014 roku.

Program wdrażany będzie w latach 2014 – 2015, z realizacją inwestycji w okresie 2014 – 2016. Program wspiera realizację celów strategicznych i misji Banku, w których efektywność energetyczna jest jednym z głównych kierunków rozwoju. Warto podkreślić, że według raportu „Efektywność wykorzystania energii w latach 2002 – 2012”, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), tempo poprawy energochłonności było w Polsce w latach 2001 – 2011 ponad 2-krotnie wyższe niż w Unii Europejskiej.

W maju 2014 BOŚ Bank jako pierwszy w Polsce podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę dotyczącą przystąpienia do Programu Efektywności Energetycznej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dzięki Programowi firmy z sektora MŚP oraz spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły ubiegać się o częściowe, nawet do 120 tys. EUR, umorzenie spłaty kapitału kredytu udzielonego na inwestycje.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska S.A.