Bank Millennium wyemitował obligacje o wartości 700 mln zł

Bank Millennium wyemitował obligacje o wartości 700 mln zł
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium wyemitował i rozliczył 1 400 dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych serii R na łączną kwotę 700 000 000 zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,3% w skali roku.

#Millennium wyemitował #obligacje podporządkowane o wartości 700 mln zł

Obligacje będą stanowić instrumenty w kapitale Tier II po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji podporządkowanych serii R stanowi 9,2% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium S.A. według stanu na 30 września 2017 r. – podano w komunikacie.

Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wykup obligacji jeszcze w grudniu

Bank Millennium poinformował także, że na 20 grudnia 2017 r. przypada wykup obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 150 000 000 euro wyemitowanych przez bank w 2007 roku. Środki pozyskane przez bank z tych obligacji zaliczane były do instrumentów Tier II.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews