Bank Millennium przejmuje Euro Bank. Transakcja za 1,83 mld zł

Bank Millennium przejmuje Euro Bank.  Transakcja za 1,83 mld zł
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł, podał Bank Millennium. Bank Millennium zamierza połączyć się Euro Bankiem pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych w tym względzie.

#BankMillennium zamierza połączyć się #EuroBank pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych @BankMillennium

„Istotą transakcji przewidzianej w umowie jest bezpośrednie nabycie przez Bank Millennium akcji od sprzedającego za cenę wynoszącą 1 833 000 000 zł, która będzie podlegała mechanizmowi korekty ceny po zamknięciu transakcji, (tj. po przeniesieniu tytułu prawnego do akcji na rzecz Banku Millennium). Cena ostateczna zostanie skorygowana na podstawie porównania ostatecznej wartości aktywów netto Euro Bank (wyliczonej, co do zasady, na dzień zamknięcia) z wartością referencyjną aktywów netto stanowiącą podstawę ustalenia ceny. W wyniku zastosowania tego mechanizmu, ostateczna cena faktycznie zapłacona przez Bank Millennium za akcje może różnić się od ceny wskazanej powyżej” – czytamy w komunikacie.

Bank Millennium nie zamierza dokonywać podwyższenia kapitału zakładowego w celu finansowania transakcji, podano także.

Potrzebne będą odpowiednie zgody

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających wskazanych w Umowie, które obejmują: uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego oraz uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającej brak sprzeciwu KNF wobec nabycia akcji przez Bank Millennium.

Ponadto, transakcja wymaga dokonania zawiadomienia przez Banco Comercial Portugues, będącego akcjonariuszem większościowym Banku Millennium, Europejskiego Banku Centralnego.

„Dodatkowo, umowa przewiduje, że w dniu zamknięciu finansowanie udzielone Euro Bankowi przez SG (w tym zadłużenie podporządkowane wobec SG) zostanie spłacone lub zrefinansowane przez Euro Bank lub Bank Millennium w całości (a w odniesieniu do zadłużenia podporządkowanego wobec SG, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód KNF w tym względzie)” – podano także.

Czytaj także: Bank Millennium nie wypłaci dywidendy z zysku za 2018 r. >>>

 Prawo do nazwy i logotypu Euro Banku

Po przeprowadzeniu transakcji Bank Millennium zachowa prawo do nazwy i logotypu Euro Banku.

„Jednak celem Banku Millennium po zamknięciu transakcji jest skoncentrowanie się na integracji Euro Banku z grupą Banku Millennium. Ponadto, Bank Millennium zamierza połączyć Euro Bank z Bankiem Millennium, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych w tym względzie” – czytamy również.

Bank Millennium chce zamknąć transakcję zakupu Euro Banku w II kw. 2019 r.

Bank Millennium planuje zamknięcie transakcji zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku w II kw. przyszłego roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał 2019 r.

„Zawarta umowa zakupu rozwijającego się z sukcesem Euro Banku to dla nas przełomowa decyzja i bardzo się cieszę, że mogę ją dzisiaj ogłosić. Zgodnie ze strategią 'Dalsza cyfryzacja, klientocentryzm i behawioralna personalizacja’, do roku 2020 Bank Millennium zamierza stać się liderem wzrostu na coraz bardziej skoncentrowanym rynku, stąd nasza otwartość na nowe możliwości nieorganicznego wzrostu i przekonanie o powodzeniu tego przedsięwzięcia. Jestem pewien, że razem stworzymy istotną wartość dla klientów, pracowników i akcjonariuszy” – powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

„Zgodnie z planem transakcja zostanie zamknięta w II kwartale 2019 r., po uzyskaniu wymaganej zgody KNF i UOKiK, po czym nastąpi fuzja prawna obu banków. Połączenie operacyjne Banku Millennium i Euro Banku planowane jest na IV kwartał 2019 r.” – czytamy dalej.

Bank Millennium podał, że przejęcie Euro Banku jest zgodne ze strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Transakcja oznacza także rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności banku.

1,4 mln nowych klientów

Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce oraz znacznie zwiększy zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności w mniejszych miastach.

„Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną pozycją w obszarze kredytów konsumenckich. Nastąpi wzmocnienie pozycji banku w obszarze kredytów konsumenckich oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy” – czytamy dalej.

Przejęcie zmniejszy udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym portfelu kredytów do poziomu poniżej 25%.

„Jestem przekonany, że transakcja znacząco zwiększy zysk i skalę działania Banku Millennium oraz sprawi, że staniemy się wiodącym kredytodawcą zaspokajającym potrzeby pożyczkowe Polaków. Istotny jest również fakt, że bank zrealizuje tę transakcję bez podwyższania kapitału własnego” – skomentował wiceprezes Banku Millennium Fernando Bicho, cytowany w komunikacie,

Jak podkreślił prezes, Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym, podczas gdy Euro Bank jest ekspertem w oferowaniu kredytów konsumpcyjnych.

„Jest to o tyle ważne, że do 2020 roku chcemy zwiększyć sprzedaż kredytów gotówkowych, szczególnie tych skierowanych do nowych klientów, o 40%. Jeśli dodamy do tego dopełniające się sieci dystrybucji – w tym kompetencje sprzedaży kredytów klientom nowym dla banku oraz zarządzania nową dla nas formą sprzedaży poprzez sieć franczyzową – otrzymamy partnerstwo zbudowane na solidnym fundamencie wiedzy i doświadczenia. Wspólnie zamierzamy budować jeden silny bank z centrami zarządzania w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, bazując na najlepszych doświadczeniach obu instytucji” – podkreślił Joao Bras Jorge.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 13,8 mld zł na koniec 2017 r.

Źródło: ISBnews