Bank Millennium przedstawił strategię na lata 2022 – 2024; dąży do spadku udziału kredytów frankowych, spodziewa się utrzymania tempa negocjacji ugód z frankowiczami

Bank Millennium przedstawił strategię na lata 2022 – 2024; dąży do spadku udziału kredytów frankowych, spodziewa się utrzymania tempa negocjacji ugód z frankowiczami
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium planuje do 2024 roku podwoić powtarzalny zysk netto, czyli z wyłączeniem kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, do 2 mld zł, osiągając powtarzalny zwrot z kapitału ROE na poziomie około 14 proc. - poinformował bank w strategii na lata 2022-2024.

Bank Millennium planuje, że w 2024 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do poniżej 37 proc., a udział kredytów nieregularnych (NPL ratio) będzie poniżej 4,7 proc.

Chcemy utrzymać wysoką wydajność operacyjną i wzmocnić akwizycję klientów w oparciu o wypracowane w ostatnich latach lokomotywy wzrostu – sprzedaż kont osobistych, kredytów gotówkowych i hipotecznych. (…) Patrząc w przyszłość jestem optymistą.

– powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Joao Bras Jorge.

Po trzech kwartałach 2021 roku raportowana strata netto grupy Banku Millennium wyniosła 823 mln zł. Zysk netto bez kosztów walutowych kredytów hipotecznych wyniósł w tym czasie 791 mln zł.

Czytaj także: Bank Millennium w IV kw. zaraportuje kolejną stratę netto?

Wskaźnik ROE wynosi minus 12,9 proc., a skorygowany jest na poziomie 16,4 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 45,9 proc.

Bank Millennium planuje istotny wzrost przychodów we wszystkich segmentach

Bank w strategii planuje istotny wzrost przychodów we wszystkich segmentach, w segmencie przedsiębiorstw przede wszystkich w produktach o niskiej wadzie ryzyka.

Bank podał, że 2024 roku w porównaniu z 2021 rokiem, wykorzystując wzrosty rynku (Millennium zakłada, że wszystkie segmenty biznesu urosną powyżej 10 proc. rocznie), środowisko wyższych stóp procentowych oraz poprzez zdobywanie większych udziałów rynkowych, zamierza osiągnąć 50 proc. wzrost całkowitych przychodów (suma przychodów głównych segmentów biznesowych przed korektami konsolidacyjnymi) głównie dzięki bankowości detalicznej.

Bank planuje zwiększyć liczbę aktywnych klientów do poziomu ponad 3 mln w 2024 roku. Oznacza to wzrost o około 100 tys. netto rocznie i oczekiwany udział w rynku nowych kont osobistych na poziomie ok. 9 proc.

Kredyty frankowe

Bank podał, że dąży, by portfel walutowych kredytów hipotecznych spadł do ok. 7 proc. portfela kredytowego ogółem z obecnego poziomu ok. 14 proc. Chce w ciągu najbliższych 12 miesięcy utrzymać tempo negocjacji z klientami w sprawie zawierania ugód dotyczących tych kredytów.

Dokładamy wszelkich starań, aby wspólnie z naszymi klientami rozwiązać to wyzwanie na drodze polubownych ugód, których liczba odnotowana od początku br. przewyższa liczbę nowych pozwów.

– napisano w komunikacie.

Bank podał w prezentacji, że główne skutki finansowe wynikające z portfela kredytów hipotecznych walutowych ujawnią się do 2023 r.

Bank Millennium podał, że chce utrzymać czwartą pozycję w nowej sprzedaży na rynku kredytów hipotecznych poprzez usprawnienie procesu wnioskowania o kredyt i generowanie większego ruchu w kanałach własnych.

Bank chce, by 99 proc. wszystkich transakcji odbywało się się cyfrowo/zdalnie

Bank chce, by 90 proc. aktywnych klientów korzystało z kanałów cyfrowych (dziś udział ten wynosi 83 proc.), a 99 proc. wszystkich transakcji odbywało się się cyfrowo/zdalnie.

Bank Millennium planuje dalszą cyfryzację modelu sprzedaży i obsługi, wykorzystując zmianę preferencji klientów wywołaną przez Covid.

„Mobile będzie podstawowym kanałem sprzedaży „prostych” produktów i obsługi klienta. W oddziałach skupimy się na pozyskiwaniu klientów, bardziej wyrafinowanych produktach, edukacji klientów i wprowadzaniu klientów do bankowości elektronicznej” – napisano w komunikacie prasowym.

W 2022 roku bank planuje obniżenie własnych emisji CO2e o 50 proc. w porównaniu z 2020 rokiem, osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie własnych emisji (na poziomie 1 i 2) do 2027 roku, a pełnej neutralności (w zakresie 3) do roku 2050.

Bank Millennium ocenia, że w ciągu przynajmniej 2 lat nie będzie miejsca na wypłatę dywidendy

Bank Millennium ocenia, że w okresie przynajmniej najbliższych dwóch lat nie będzie miejsca na wypłatę przez bank dywidendy – poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

W tym roku mamy stratę, uważamy, że przynajmniej w okresie najbliższym dwóch lat nie będzie miejsca na dystrybucję dywidendy, przy tym scenariuszu, który założyliśmy.

– powiedział Bicho.

Po trzech kwartałach 2021 roku strata netto banku wynosi 823 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wyniósł 132 mln zł. Wyniki banku są mocno obciążone rezerwami na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Bank informował, że główne skutki finansowe wynikające z portfela kredytów hipotecznych walutowych ujawniać się będą do 2023 r.

Bicho podał, że do pierwszej emisji papierów pod wymóg MREL dojść może do II kwartału 2022 roku.

Główne skutki finansowe dotyczące kredytów CHF ujawnią się do 2023 roku

Bank Millennium ocenia, że główne skutki finansowe wynikające z portfela walutowych kredytów hipotecznych ujawniać się będą do 2023 r. i w okresie przynajmniej najbliższych dwóch lat nie będzie miejsca na wypłatę dywidendy – poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

„W tym roku mamy stratę, uważamy że przynajmniej w okresie najbliższym dwóch lat nie będzie miejsca na dystrybucję dywidendy, przy tym scenariuszu, który założyliśmy” – powiedział Bicho.

Bank poinformował w poniedziałek, że główne skutki finansowe wynikające z tego portfela ujawniać się będą do 2023 r.

„Bardzo trudno jest jasno określić to, co się stanie z tym problemem. Nasze nadzieje są takie, że będzie się pojawiał wpływ finansowy (…) przewidujemy, że będziemy mieć rok – dwa z dodatkowym obciążeniem finansowym” – powiedział Bicho.

Bicho poinformował, że w ciągu najbliższych trzech lat Bank Millennium zakłada dwie emisje instrumentów, które kwalifikują się pod wymóg MREL.

„Przewidujemy pierwszą emisję tych instrumentów w ciągu najbliższych miesięcy, do II kwartału 2022 roku” – powiedział Bicho.

„Będzie to kosztowne, nie będzie to miało znaczącego wpływu na nasze wyniki na początku. Plan na następne lata, na 2023 i 2024 rok, zależeć będzie od poziomów celów, które będą aktualizowane w miarę upływu czasu” – dodał.

Bank Millennium planuje dalszą cyfryzację modelu sprzedaży i obsługi. Prezes banku podał, że Millennium zmniejsza liczbę oddziałów przy mniejszym ruchu klientów.

W przyszłości będziemy mieć mniej oddziałów, w procesie nieradykalnym, także w naszym banku.

– powiedział prezes banku Joao Bras Jorge.

„Strategia Banku Millennium ambitna; wymaga sprzyjającego makro i silnego wzrostu organicznego”

Strategia Banku Millennium na lata 2022-2024 zakładająca podwojenie do 2 mld zł powtarzalnego zysku netto jest bardzo ambitna i realizacja tego celu wymagać będzie sprzyjających warunków makroekonomicznych oraz silnego wzrostu organicznego – oceniają analitycy.

ŁUKASZ JAŃCZAK, ERSTE SECURITIES”

Strategia jest ambitna. Plan podwojenia powtarzalnego zysku z 1 mld zł do 2 mld zł wydaje się ambitnym założeniem i wydaje się, że będzie wymagało to z jednej strony sprzyjających warunków makroekonomicznych, czyli pewnie kolejnych podwyżek stóp procentowych, ale też bardzo mocnego, organicznego wzrostu.

„Bank pokazał w poprzednich latach, ze wzrost organiczny potrafi dostarczać. Na dzisiaj te 2 mld zł wydają się jednak bardzo ambitne, wręcz nieosiągane.

Spadek udziału walutowego portfela kredytów hipotecznych będzie z wynikał z naturalnej amortyzacji tego portfela i ze wzrostu biznesu, czyli pozostałych kredytów. Kluczowe jest, kiedy skończą się koszty wynikające z tego portfela. Ostatnie kwartały pokazały, że ryzyko portfela frankowego jest dużo mniejsze, a dodatkowo bank ma bardzo mocną rentowność bez franków. Spodziewam się, że w przyszłym roku ten powtarzalny zysk będzie dużo większy niż 1 mld zł.

W piątek strategię opublikował Bank Handlowy. Tamta strategia też jest ambitna, ale Millennium wydaje się ambitniejsza. Historycznie Millennium pokazywał lepsze dynamiki wzrostu” – powiedział.

Źródło: PAP BIZNES