Bank Millennium najbardziej transparentną firmą spośród spółek z indeksu mWIG40

Bank Millennium najbardziej transparentną firmą spośród spółek z indeksu mWIG40
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium został laureatem rankingu "Transparentna Spółka Roku 2018". Zestawienie wyróżnia spółki komunikujące się z rynkiem w najbardziej przejrzysty i regularny sposób. Bank Millennium uzyskał najwyższą, maksymalną liczbę punktów spośród spółek uczestniczących w rankingu.

#BankMillennium został laureatem rankingu „Transparentna Spółka Roku 2018”. Zestawienie wyróżnia spółki komunikujące się z rynkiem w najbardziej przejrzysty i regularny sposób @BankMillennium

– Transparentna spółka powinna przede wszystkim sprawnie komunikować się z rynkiem. Poza rzetelnym przekazywaniem informacji o sytuacji finansowej musi również zwracać uwagę na szeroko pojęty ład korporacyjny, nie pomijając aspektów społecznych i środowiskowych. Bardzo ważna jest także szybkość publikowania danych. – podkreśla Artur Kulesza – Dyrektor Departamentu Relacji z Inwestorami w Banku Millennium.

Bank Millennium jest w czołówce banków, które najszybciej przekazują informacje na rynek. Raport finansowy i społeczny za rok 2018 Bank opublikował już w lutym 2019 roku, co plasuje go w gronie najszybciej raportujących spółek na GPW. Jedynie 2% spośród spółek giełdowych publikuje raporty roczne w okresie do 25 lutego następującego po zakończeniu roku obrotowego (Według raportu „Raportowanie okresowe spółek na GPW”, Navigator Capital Group, marzec 2019. Raport obejmuje spółki z GPW według stanu na koniec lutego 2019 r. (z wyłączeniem spółek z przesuniętym rokiem obrotowym względem roku kalendarzowego oraz spółek zagranicznych).) Poza sprawozdaniem rocznym przesyłanym na giełdę, Bank Millennium opublikował specjalną, internetową wersję raportu finansowego i społecznego. Dostęp do raportu w formie on-line umożliwia szybkie i intuicyjne odszukanie potrzebnych treści oraz oferuje możliwość zestawiania wybranych danych finansowych i pozafinansowych.

Więcej najnowszych wiadomości o Banku Millennium >>>

Bank Millennium jest również notowany w składzie Respect Index

Od 2010 roku Bank Millennium jest również notowany w składzie Respect Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład indeksu wchodzą spółki działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Obecność w Respect Index jest dla inwestorów potwierdzeniem, że spółka działa w transparentny i odpowiedzialny sposób.

Czytaj także: GPW: nowy skład indeksu Respect, dołączyły Amrest, CCC i PKN Orlen >>>

Transparentność nie jest dla firmy dodatkowym kosztem związanym np. z ujawnieniem większej ilości informacji spółkom – konkurentom. Dobra jakość, innowacyjność, czy efektywność działania danej firmy są przecież bardzo trudne do skopiowania. Transparentnym spółkom jest łatwiej zbudować długoletnie, oparte na zaufaniu relacje z rynkiem. Na razie trudno ocenić wpływ tego czynnika na wycenę firmy i korzystniejsze warunki finansowania. Można jednak zaobserwować, że od jakiegoś czasu na świecie, ale również i w Polsce powstają fundusze, które w swoich politykach inwestowania uwzględniają kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. – dodaje Artur Kulesza.

Przygotowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet ranking „Transparentna Spółka Roku” był adresowany do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80. Zestawienie zostało oparte na wynikach badania ankietowego, które obejmowało 3 najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Zgodnie z ideą konkursu, wyróżniane są spółki, które najsprawniej komunikują się z rynkiem, prowadzą biznes w sposób przejrzysty, dotrzymują terminów np. związanych z publikacją raportów oraz rozwijają się zgodnie z opublikowaną strategią.

Źródło: Bank Millennium