Bank Millennium: 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne w III kwartale; koszt wakacji kredytowych to 1,42 mld zł

Bank Millennium: 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne w III kwartale; koszt wakacji kredytowych to 1,42 mld zł
Fot. stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium zawiąże w III kwartale 447 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank. Dodatkowo grupa rozpoznała z góry w ciężar wyników tego okresu koszt wakacji kredytowych w wysokości 1.423 mln zł.

„W efekcie tych kosztów, Bank/Grupa zaraportują negatywny wynik netto w III kwartale 2022 roku, jak wcześniej sygnalizowano w raporcie bieżącym” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Wakacje kredytowe: Alior Bank zwiększył szacunek kosztów do 502 mln zł >>>

W lipcu bank informował, że szacuje, iż w przypadku skorzystania z wakacji kredytowych przez wszystkich uprawnionych kredytobiorców, wpływ wyniesie na poziomie grupy 1.779 mln zł. Grupa zakłada wówczas rozpoznanie w III kwartale kosztu w wysokości 75-90 proc. tej kwoty.

Dodatkowo 51 mln zł rezerw na ryzyko prawne portfela kredytów Euro Banku

Bank Millennium podał w piątek, że dodatkowo rezerwy w wysokości 51 mln zł zostały utworzone na ryzyko prawne portfela kredytów hipotecznych udzielonych przez były Euro Bank, jednakże nie będą one miały wpływu na wynik finansowy.

„Rezerwy odzwierciedlają trendy w zakresie orzecznictwa sądowego, napływ nowych spraw sądowych oraz wynikające z nich implikacje dla metodologii oceny ryzyka prawnego przez Bank” – napisano w komunikacie.

W wyniku zawiązania dodatkowych rezerw na ryzyko prawne ich wartość bilansowa na koniec września 2022 roku osiągnęła wartość około 5.270 mln zł, z czego 4.881 mln zł na portfel kredytów udzielonych przez bank.

Ugody z frankowiczami

Millennium poinformował, że kontynuuje działania mające na celu zmniejszenie portfela walutowych kredytów hipotecznych poprzez oferowanie kredytobiorcom polubownych rozwiązań.

„III kwartał 2022 roku był szóstym kwartałem z rzędu, w którym liczba dobrowolnych ugód przekroczyła 2.000 i była wyższa niż liczba nowych pozwów przeciwko Bankowi w tym samym okresie” – napisano w komunikacie.

Bank podał, że koszt tych ugód był wyższy niż koszt ugód w II kwartale 2022 r. z uwagi na trendy w kursach walutowych oraz zmiany stóp procentowych.

W rezultacie tych ugód oraz pozostałych naturalnych czynników, na koniec września 2022 liczba aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez bank spadła poniżej poziomu 40 tys., podczas gdy wartość portfela tych kredytów wyrażona w CHF i bez korekty o rezerwy na ryzyko prawne była niższa o 18 proc. rdr.

Bank opublikuje wyniki finansowe za III kwartał 24 października 2022 roku.

Źródło: PAP BIZNES