Bank Millennium: ponad 2 mln aktywnych klientów, rekordowy wzrost organiczny w czasie integracji z Euro Bankiem

Bank Millennium: ponad 2 mln aktywnych klientów, rekordowy wzrost organiczny w czasie integracji z Euro Bankiem
Fot. Bank Millennium
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Millennium odnotował 200,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 200,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto Grupy @BankMillennium za okres I-III kw. 2019 roku wyniósł 534 mln zł i był o 2,6% niższy niż zysk netto analogicznego okresu roku 2018 #BankMillennium

Skorygowany zysk netto za III kw. br. wyniósł 224,2 mln zł wobec 236,1 mln zł zysku kwartał wcześniej, podano też w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 687,58 mln zł wobec 462,98 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 178,31 mln zł wobec 162,91 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 97,91 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 80,46 mld zł na koniec 2018 r.

W I-III kw. 2019 r. bank miał 533,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 548,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Czytaj także: Bank Millennium i Euro Bank już formalnie jednym bankiem >>>

„Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium za okres I-III kw. 2019 roku wyniósł 534 mln zł i był o 2,6% niższy niż zysk netto analogicznego okresu roku 2018. Wyniki te zawierały już 4 miesięczne wyniki Euro Banku przejętego w dn. 31 maja 2019 roku. Przejęcie to wiązało się również z powstaniem pewnych nadzwyczajnych kosztów i rezerw. Na pierwsze z nich składał się koszt integracji w wysokości 64 mln zł, natomiast rezerwy obejmowały 81 mln zł początkowych rezerw na nabyty portfel w sytuacji normalnej (wpływ MSSF9 w zakresie wdrożenia 12-miesięcznej oczekiwanej straty kredytowej na portfel koszyka 1) plus 8 mln zł dodatkowych rezerw na przeklasyfikowany następnie portfel należności Euro Banku. Po skorygowaniu o te nadzwyczajne koszty przejęcia, jak również uwzględniając nadzwyczajny zwrot podatku w I kwartale w wysokości 27 mln zł oraz przyjęcie równego rozkładu na cały rok składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), znormalizowany zysk netto w okresie I-III kwartał 2019 roku wyniósłby 651 mln zł. Oznaczałoby to 17% wzrost w stosunku do analogicznego wyniku pro-forma za pierwsze 3 kwartały 2018 roku” – czytamy w raporcie.

Szybki rozwój Banku Millennium

„Szybki rozwój Banku Millennium (bez uwzględnienia wpływu fuzji) dowodzi, że strategia rozwoju organicznego ogłoszona po III kw. 2017 roku jest skutecznie realizowana. Bank Millennium przekroczył 2 miliony aktywnych klientów, co daje dodatkowe 421 tys. klientów w ciągu 2 lat od początku realizacji obecnej strategii, tj. wyprzedza cel 600 tys. klientów na 3 lata” – czytamy dalej.

Czytaj także: Bank Millennium z najlepszą stroną internetową w Europie Środkowo-Wschodniej >>>

Bez wpływu fuzji, grupa utrzymała również dwucyfrowe roczne tempo wzrostu we wszystkich głównych produktach, takich jak depozyty (+19% r/r), kredyty konsumpcyjne (+21%) czy kredyty dla przedsiębiorstw (+11%), co w konsekwencji dało bardzo solidny roczny wzrost przychodów operacyjnych ogółem o 12,3%.

„Konsolidacja Euro Banku od 1 czerwca dodatkowo wzmocniła rentowność grupy i pozwoliła podwoić wzrost przychodów operacyjnych ogółem do 25% w skali roku. Koszty ogółem, skorygowane o koszty związane bezpośrednio z integracją z Euro Bankiem, wzrosły w tym samym okresie o 24% w skali roku, na co silnie wpłynęły wyższe składki na BFG. Po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe (w szczególności koszty integracji) i zakładając równy rozkład na cały rok składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG, wskaźnik kosztów do dochodów Grupy wyniósł w okresie I-III kw. 2019 roku 46,4%, co jest lepszym wskaźnikiem niż 46,6% w analogicznym okresie 2018 roku” – podkreślił też bank.

Wskaźnik zwrotu z kapitału

Dzięki wzrostowi organicznemu i fuzji przeprowadzonej bez podwyższenia kapitału akcyjnego, wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy – skorygowany o powyższe czynniki jednorazowe – wzrósł do 10% obecnie z 9,5% rok temu, podano także.

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) grupy ukształtował się na poziomie 20,2% oraz wskaźnik CET1 na poziomie 17,1% po uwzględnieniu całego zysku z I poł. 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 580,49 mln zł wobec 531,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podtrzymuje cel 1 mld zł zysku bez zdarzeń jednorazowych w 2020 r.

Bank Millennium podtrzymuje cel osiągnięcia 1 mld zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych w przyszłym roku, poinformował Banku Millennium Joao Bras Jorge.

„Zawsze mówiliśmy, że ten 1 mld zł miał być bez zdarzeń jednorazowych, kosztów akwizycji. Teraz musimy to wszystko połączyć. Fundamenty biznesowe nadal istnieją, ale musimy zobaczyć, jakie będą koszty restrukturyzacji i integracji w 2020 r. i jakie będą dodatkowe wpływy, które pojawią się” – powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

Zysk netto za I – III kw. 2019 roku wyniósł 534 mln zł z uwzględnieniem oddziaływania netto dodatkowych kosztów/rezerw w wysokości 124 mln zł w związku z przejęciem Euro Banku.

„Nadal przed nami IV kw. i oczekiwania dotyczące przyszłego roku. Będzie druga część kosztów integracji, ale zaczniemy też notować synergie płynące z integracji, będzie też wpływ drugiego TSUE [orzeczenie dot. walutowych kredytów hipotecznych] i będziemy musieli ocenić sytuację w kredytach walutowych – to jest największa niewiadoma. Z wyłączeniem tych zdarzeń jednorazowych, jesteśmy zgodnie z projekcjami, które prezentowaliśmy wcześniej” – dodał wiceprezes Fernando Bicho.

1 października fuzja prawna Banku Millennium z Euro Bankiem została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, co oznacza, że banki zostały formalnie połączone. Kolejnym krokiem integracji będzie fuzja operacyjna, planowana na przedłużony weekend 9-11 listopada, oznaczająca rebranding i migrację klientów do jednego systemu bankowego. Początek funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym Banku Millennium nastąpi 12 listopada.

„Jesteśmy zgodnie z planem, jeśli chodzi o fuzję z Euro Bankiem. W III kw. mieliśmy dodatkowe koszty związane z integracją – 44,3 mln zł, a w trzech kwartałach razem to było 64 mln zł w III kw.” – powiedział Bicho.

Wpływ orzeczenia TSUE ws. kredytów frankowych

Bank Millennium wraz z audytorem w czwartym kwartale br. w dalszym ciągu będzie analizował kwestię wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, poinformowali przedstawiciele banku.

„Decyzję TSUE wydał 3 października – nie byliśmy w stanie jeszcze ocenić wpływu tej decyzji – dalej będziemy oceniali implikacje w czwartym kwartale. Warto pamiętać, że to była decyzja dotycząca konkretnego przypadku. To nie daje nam jasności, by móc racjonalnie oszacować wpływ tej decyzji, stąd będziemy dalej analizować tę sprawę” – powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji prasowej.

Dodał, że bank podjął już dyskusję z audytorem w tej kwestii, ale nie jest w stanie obecnie powiedzieć, jakie będą jej ostateczne efekty.

„Podjęliśmy już dyskusję z audytorem, ona będzie trwała również w czwartym kwartale. Pokazujemy ryzyko i niepewność co do wyniku spraw, które są rozpatrywane przez sądy” – dodał wiceprezes.

Czytaj także: Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Związek Banków Polskich prezentuje ocenę prawną >>>

Bank podał w raporcie, że łączna wartość przedmiotu sporu dla pozostałych spraw, w których spółki grupy występowały w roli pozwanego (w tej grupie najistotniejszą kategorię stanowią sprawy dotyczące portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz sprawy dotyczące terminowych operacji finansowych (sprawy opcyjne) wynosiła 481,9 mln zł (z wyłączeniem pozwów grupowych) wg stanu na 30 września 2019 r.

Z raportu wynika także, w postępowaniu grupowym, związanym z kwestią indeksacji kredytów hipotecznych liczba członków grupy wynosi 5 350, a liczba umów kredytowych objętych postępowaniem wynosi 3 288.

„Wartość przedmiotu sporu została oszacowana na ok. 146 mln zł. Na obecnym etapie, skład grupy został ustalony i zatwierdzony przez sąd. Postępowanie weszło w fazę merytorycznego rozpoznania sprawy. Dotychczas nie został wyznaczony żaden termin rozprawy” – podano w raporcie banku.

Prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge wskazał, że oczekuje rozwiązania tego problemu na poziomie sektora. Poinformował, że Millennium brał udział w spotkaniu banków dotyczącym orzeczenia TSUE z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

„Chcielibyśmy mieć globalne rozwiązanie tej kwestii, ale szukamy też rozwiązań indywidualnych. Oba podmioty – banki i klienci mają zbyt oddalone oczekiwania. Chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie ogólne” – powiedział prezes podczas konferencji.

Jak wskazał, bank obserwuje lekki wzrost liczby spraw, które napływają  po wyroku TSUE.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

Źródło: ISBnews