Bank Millennium: 122,34 mln zł straty netto w I kw. 2022 r.

Bank Millennium: 122,34 mln zł straty netto w I kw. 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strata netto grupy Banku Millennium w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 122,3 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 311,3 mln zł straty.

„Pierwszy kw. 2022 przyniósł solidną poprawę wyników grupy kapitałowej Banku Millennium S.A., jako że zarówno wynik operacyjny, jak i wynik brutto były dodatnie po pięciu kwartałach negatywnych wartości. Grupa zaraportowała jednakże stratę netto w wysokości 122 mln zł, co było w głównie efektem obciążeń regulacyjnych oraz podatkowych” – czytamy w raporcie.

Bank podał, że „bardzo znaczący” wzrost dochodu odsetkowego netto (przede wszystkim efekt znacznie wyższego WIBOR-u), który wzrósł o 25% kw/kw i 54% r/r, i w efekcie solidny wzrost przychodów operacyjnych ogółem (+26% kw/kw, +33% r/r) w połączeniu ze znacznie wolniejszym wzrostem kosztów działania (raportowane: +12% kw/kw, +14% r/r, bez BFG -5% kw/kw, +5% r/r) to główne elementy wyników w raportowanym okresie.

Czytaj także: Składka Banku Millennium na fundusz restrukturyzacji BFG wynosi 83,43 mln zł w 2022 r. >>>

Koszty związane z portfelem kredytów frankowych

„Podobnie jak w ostatnich okresach sprawozdawczych, koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z porozumieniami polubownymi oraz koszty prawne) pozostawały na wysokim poziomie wynoszącym 571 mln zł (po podatku) i były nadał obciążeniem dla poprawiającej się rentowności podstawowej działalności grupy. Gdyby nie powyższe obciążenia grupa zanotowałaby zysk netto za I kw. 2022 w wysokości 449 mln zł w porównaniu do skorygowanego zysku netto za I kw. 2021 w wysokości 202 mln zł” – czytamy dalej.

Rezerwy na ryzyko prawne

Rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi wyniosły 499 mln zł w całym I kw. 2022 w tym odpowiednio 451 mln zł na portfel hipotek walutowych udzielonych przez bank.

„Dalszy wzrost wynikał z bardziej konserwatywnych parametrów w metodologii tworzenia rezerw przez bank, odzwierciedlając, inter alia, wyższy napływ roszczeń sądowych (indywidualne procesy sądowe dotyczące kredytowych udzielonych przez bank w liczbie 12 582 na koniec marca 2022 r. w por. z 11 070 na koniec grudnia 2021 r.) i niższy odsetek spraw wygranych przez banki” – wskazano w raporcie.

Na koniec marca 2022 r., saldo rezerw na portfel kredytów udzielonych przez Bank Millennium wyniosło 3 572 mln zł (na koniec grudnia 2021 r.: 3 079 mln zł), co odpowiadało 30,3% ubruttowionego portfela kredytów walutowych (na koniec grudnia 2021 r.: 25,7%).

Liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się od początku bieżącego roku do końca marca 2022 r. o prawie 2 700 (w całym roku 2021: prawie 10 300 umów, 2020: prawie 3 600 umów) w porównaniu do ponad 47 600 aktywnych umów kredytowych na koniec 2021 r., podano także.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 961,04 mln zł wobec 622,29 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 220,82 mln zł wobec 204,78 mln zł rok wcześniej.

„Pierwszy kw. 2022 przyniósł przyspieszenie tempa wzrostu przychodów podstawowych z wynikiem odsetkowym, głównym motorem wzrostu, rosnącym o znaczące 25% kw/kw i 54% r/r. Ta linia RZiS dalej rosła dzięki ostatnim podwyżkom referencyjnej stopy procentowej NBP (I kw. 2022: +175 pb, IV kw. 2021:+165 pb) oraz wzrostom rynkowych stóp procentowych (średni poziom WIBOR 3M w I kw. 2022 wzrósł o 196 pb po 131 pb wzrostu w IV kw. 2021). Prowizje i opłaty wzrosły o solidne 3% kw/kw (+8% r/r) do 221 mln zł, kolejnego wieloletniego rekordu, głównie dzięki opłatom za prowadzenie rachunków, od transakcji i kredytów podczas gdy opłaty za transakcje kartami oraz zarządzanie aktywami spadły” – napisano też w raporcie.

Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów pracujących) w I kw. 2022 wyniosła 3,77% i była o 79 pb wyższa w porównaniu do IV kw. 2021 i o 121 pb wyższa niż w I kw. 2021 r.

Aktywa

Aktywa razem banku wyniosły 109,76 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 103,91 mld zł na koniec 2021 r.

„Wskaźniki kapitałowe się obniżyły w kwartale (skonsolidowany TCR: 15,1%/T1: 12% w porównaniu z odpowiednio 17,1%/14.0% na koniec grudnia 2021 r.) gdyż zmniejszenie kapitałów własnych (strata netto w okresie, negatywna wycena portfela obligacji/hedgingowego) było większe niż spadek aktywów ważonych ryzykiem (RWA)” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik Koszty/Dochody

Wskaźnik Koszty/Dochody za I kw. 2022 wyniósł 41,9% i był niższy o 7,4 pkt proc. od poziomu zanotowanego w I kw. 2021. Wskaźnik Koszty/Dochody bez pozycji nadzwyczajnych (głównie koszty prawne i straty z pozycji wymiany związane z procesami sądowymi/ugodami z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych), był rekordowo niski, na poziomie 35,5% w I kw. 2022, czyli niższy o 10,5 pkt proc. w porównaniu do poziomu za I kw. 2021 i o 4,4 pkt proc. niższy od poziomu za IV kw. 2021, wskazano dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 97,1 mln zł wobec 274,24 mln zł straty rok wcześniej.

Bank Millennium spodziewa się w 2022 r. wzrostu kosztów ryzyka do ok. 60 pb

Bank Millennium spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka w 2022 roku do poziomu nie większego niż 60 pb – poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

„W naszym pierwotnym planie spodziewaliśmy się poziomu około 50 pb liczonego do kredytów ogółem, przy ostatnim wzroście stóp przewidujemy pewien dodatkowy koszt ryzyka, ale nie powinien on być wyższy niż 60 pb w całym roku” – powiedział Bicho.

Koszt ryzyka kredytowego Banku Millennium w I kwartale wyniósł 40 pb w porównaniu do 39 pb w ostatnim kwartale 2021 roku.

Bank podał, że w I kwartale 2022 roku liczba dobrowolnych konwersji i pełnych spłat kredytów w CHF wyniosła 2.281.

„Obecne wyniki nas zadowalają, uważamy, że utrzymamy takie wielkości” – powiedział Prezes banku Joao Bras Jorge.

Koszty polubownych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w I kwartale 124 mln zł, a w całym 2021 roku koszty te wyniosły 364 mln zł.

Bank Millennium podtrzymuje plan emisji euroobligacji w I poł. 2022 r.

Bank Millennium podtrzymuje zamiar emisji obligacji w kraju lub za granicą w I połowie br., poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Pierwotny plan zakładał przedział wartości 300-500 mln euro.

„Nadal mamy plan emisji. Oczywiście, zależeć to będzie od warunków rynkowych. Już ogłosiliśmy program euroobligacji, który już jest gotowy. Teraz będziemy monitorować rynek i zobaczymy, kiedy będzie możliwe dokonanie emisji. Nie mogę jeszcze powiedzieć, jaka będzie kwota. Będziemy analizować zarówno rynek zagraniczny, jak i krajowy. Nasz pierwotny plan to było dokonanie emisji w przedziale 300-500 mln euro, ale zobaczymy, jakie są warunki rynkowe” – powiedział Bicho podczas konferencji prasowej, pytany o szczegóły ewentualnej oferty w I półroczu.

Pod koniec stycznia br. rada nadzorcza Banku Millennium zatwierdziła program emisji euroobligacji (Program EMTN) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld euro. Zapowiedziano wówczas, że bank będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub na innym rynku.

„Eliminacja WIBOR-u pogłębiłaby spadek w kredytach hipotecznych w 2022 r.”

Bank Millennium ocenia, że ewentualna eliminacja WIBOR-u z rynku kredytów hipotecznych jeszcze pogłębi prognozowany na 30-40% spadek r/r w kredytach hipotecznych w 2022 r., poinformował prezes Joao Bras Jorge.

„Musimy to ocenić. Jest to świeża sprawa. Całkowicie nas to zaskoczyło” – powiedział prezes, pytany, jak widzi nową sprzedaż kredytów hipotecznych w br., biorąc pod uwagę zaproponowaną wczoraj przez premiera eliminację WIBOR-u z rynku kredytów hipotecznych.

„Jeśli chodzi o oczekiwania co do sprzedaży [kredytów hipotecznych w 2022 r.] – dwie rzeczy się dzieją. Jedna to, że przy mniej korzystnym scenariuszu gospodarczym na przyszłość jest normalne, że niektórzy konsumenci opóźnią podęcie decyzji. Tylko z powodu spowolnienia gospodarczego będziemy mieć mniejszy popyt na kredyty hipoteczne. Druga rzecz, ten całkowicie bezprecedensowy, za szybki wzrost stóp procentowych podnosi koszt ryzyka i koszt kredytów na wyższy poziom, czyli będzie w efekcie mniejszy popyt na kredyty hipoteczne ze względu na koszt kredytów. Trzecia rzecz, ze strony banku akceptacja, ze względu na możliwy wyższy koszt ryzyka, też spadnie. Tak, że nawet bez tych wieści o WIBOR prognozy dla kredytów hipotecznych na rok 2022 r. to przynajmniej 30%, a może i 40% mniej niż w 2021 r. To nawet przed tym ewentualnym zlikwidowaniem WIBOR-u. Po zlikwidowaniu WIBOR-u pewnie będzie jeszcze więcej” – wyjaśnił prezes.

Czytaj także: Premier przedstawił plan pomocy dla kredytobiorców: zastąpienie WIBOR inną stawką, nowy Fundusz Pomocowy w wysokości 3,5 mld zł i wakacje kredytowe >>>

W poniedziałek premier Mateusz Morawicki zaproponował czteropunktowy plan, którego celem jest poprawa sytuacji kredytobiorców posiadających zadłużenie w PLN; przewiduje on m.in. odejście od 1 stycznia 2023 r. od posługiwania się stawką WIBOR i zastąpienie jej stawką depozytów overnight.

Bank Millennium liczy, że tempo porozumień z frankowiczami będzie dalej dobre

Bank Millennium spodziewa się, że utrzyma dobre tempo zawierania ugód z kredytobiorcami frankowymi, takie, jakie miał w I kw. br., poinformował prezes Joao Bras Jorge. Zamiarem banku jest też tworzenie jak najwyższych rezerw, by szybko zamknąć kwestię kredytów w CHF.

„Bardzo trudno to prognozować. Zawsze jest to kwestia życiowej decyzji kogoś” – powiedział prezes, pytany o utrzymanie tempa zawierania ugód na poziomie z I kw. br.

„Obecne wyniki [procesu ugód] nas zadowalają. Uważamy, że utrzymamy takie wielkości” – dodał.

Joao Bras Jorge poinformował, że bank prowadził negocjacje z klientami, którzy już znaleźli się w sądzie.

„Wiemy, że ten proces nie jest łatwy. Czasami blokują to adwokaci klienta, bo chodzi o utrzymanie spraw w sądzie. Ale już prowadziliśmy interesujące negocjacje i ugody w sądzie. Zawsze proponowaliśmy na posiedzeniach propozycje ugodowe i spotykaliśmy się z większą akceptacją” – powiedział.

„Może będziemy mieć [w przyszłości] troszkę mniej 'zwykłych’ klientów, więcej klientów w sądach. To jest proces długofalowy. Nastawienie jest takie, żeby jak najwięcej umawiać się z klientami, negocjować, tworzyć jak najwyższe rezerwy, aby szybko wyprowadzić bank z tej spuścizny hipoteczno-walutowej” – zakończył.

Liczba nowych spraw sądowych przeciwko bankowi wyniosła 1 568 w I kw. 2022 r.; wzrost netto aktywnych pozwów przeciwko BM wyniósł 1 458. W tym czasie bank zawarł 2 281 ugód. Koszty dobrowolnych ugód wyniosły 124 mln zł w I kw.

Nowe rezerwy na ryzyko prawne, związane z hipotekami wyniosły 451 mln zł w I kw. Narastająco wynoszą 3 438 mln zł i pokrywają 30,3%  portfela walutowych kredytów, podał bank w prezentacji.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 103,91 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES