Bank: Loża komentatorów – czerwiec 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

JAK W NAJBLIŻSZYCH LATACH BĘDZIE SIĘ KSZTAŁTOWAŁ RYNEK KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W POLSCE I JAKI BĘDZIE JEGO WPŁYW NA WZROST GOSPODARCZY?

Krzysztof Kluza
Szkoła Główna Handlowa

Kredyty konsumpcyjne to aktualnie ok. 22 proc. całości kredytów zaciągniętych przez gospodarstwa domowe w bankach. Przez ostatnie 5 lat ich udział w strukturze kredytów spadł aż o 10 pkt. proc. Najważniejszą częścią zobowiązań gospodarstw domowych pozostają zaś niezmiennie kredyty mieszkaniowe. Ostatni rok to ok. 5-proc. dynamika wzrostu kredytów konsumpcyjnych, niewiele niższa niż tempo wzrostu pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych.

W najbliższych latach nie oczekuję szybkiego wzrostu tej formy kredytowania. Wręcz przeciwnie, wiele osób przeżyło już swoje rozczarowanie modelem życia wspomaganym kredytem (w szczególności głośna sprawa tzw. frankowiczów), a przez media przetoczyła się szeroko fala ostrzeżeń w tej sprawie, wpływając na postawy wszystkich potencjalnych kredytobiorców. Jednocześnie wiele osób zaspokoiło już doraźnie swoje potrzeby konsumpcyjne finansowane tą formą kredytów (najbardziej typowe zakupy to sprzęt RTV, AGD i komputery) i nie widać, aby nawet rekordowo niskie stopy procentowe miały zachęcić je do wzmożonej konsumpcji.

Wszelako z perspektywy samych banków kredyty konsumpcyjne będą utrzymywać kilkuprocentowe tempo wzrostu. Będzie to efekt spadku zainteresowania ludności substytucyjną ofertą ze strony SKOK-ów, na część których nakładane są procedury sanacyjne przez nadzór, oraz parabanków, gdzie należy spodziewać się wzrostu restrykcyjności w uregulowaniu działalności tego sektora. Per saldo w całej gospodarce kredyty konsumpcyjne nie będą więc szybko rosnąć, natomiast wzrost ten wystąpi głównie w sektorze bankowym.

Dariusz Winek
dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych,
Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas

W ostatnich miesiącach na rynku kredytów konsumpcyjnych widać było ożywienie, do czego niewątpliwie przyczyniły się obniżki stóp procentowych w październiku i w marcu br. W konsekwencji październikowej decyzji, maksymalne oprocentowanie pobierane przez banki od kredytów konsumpcyjnych zostało obniżone z 16 do 12 proc., a po obniżce marcowej do 10 proc. Co prawda, banki, broniąc swych wyników, szukały dodatkowych dochodów, podnosząc opłaty i prowizje, przez co spadek RRSO był nieco niższy (z przeciętnego 12,5 proc. dla kredytów konsumpcyjnych we wrześniu ub.r. do 8,61 proc. w marcu br., a dla kart kredytowych odpowiednio z 19,38 do 15,55 proc.). Jak widać, dostosowanie oprocentowania jest rozłożone w czasie, więc trudno mówić, że proces ten dobiegł już końca, tym bardziej że sezonowo drugi i trzeci kwartał to okres wzmożonej walki o klienta. Niemniej jednak roczna dynamika wolumenu udzielonych kredytów konsumpcyjnych od października wzrasta, sięgając w marcu blisko 5 proc. Problemy SKOK-ów podważają zaufanie Polaków do instytucji parabankowych, co przenosi popyt z powrotem do sektora bankowego. A że poprawia się sytuacja na rynku pracy, należy oczekiwać, ż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI