Bank i Klient: Trzecie podejście kancelarii prezydenta

Bank i Klient: Trzecie podejście kancelarii prezydenta
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odstąpienie od przewalutowania kredytów na drodze ustawowej i wypracowanie mechanizmów skłaniających do renegocjacji umów kredytowych na drodze dobrowolnego porozumienia - takie rozwiązanie problemu frankowiczów zaproponował w sierpniu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda. Najnowszy projekt nowelizacji przepisów określających zasady wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych zdaje się potwierdzać, iż głowa państwa pragnie dotrzymać zobowiązania podjętego dokładnie rok wcześniej.

Karol Materna

Przekazany pod obrady parlamentu 2 sierpnia br. projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to już trzecia inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP zmierzająca do redukcji portfela kredytów hipotecznych w walucie obcej. Ustawowe przewalutowanie po tzw. kursie sprawiedliwym przewidywał zaprezentowany 15 stycznia ubiegłego roku projekt ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki.

 

Propozycje te spotkały się z powszechną krytyką ze strony organów odpowiedzialnych za stabilność polskiego systemu finansowego. „Skutki finansowe projektowanej ustawy mogą w efekcie nie tylko zachwiać stabilnością poszczególnych banków, ale również prowadzić do utraty zaufania do systemu bankowego, a w skrajnym scenariuszu spowodować kryzys finansowy” – alarmowała Komisja Nadzoru Finansowego, zaś prezes Narodowego Banku Polskiego mówił wprost o „bardzo poważnym zagrożeniu dla polskiej waluty, finansów publicznych i w konsekwencji dla całej gospodarki”. Prof. Adam Glapiński zwrócił się wówczas do Prezydenta RP z apelem „o odstąpienie od dotychczas pojawiającej się w przestrzeni publicznej koncepcji (tj. przewalutowania na drodze ustawowej – przyp. red.) i wprowadzenie alternatywnego rozwiązania”.

Wsparcie na restrukturyzację nie będzie przysługiwać w sytuacji, kiedy kurs po zrestrukturyzowaniu okazałby się niższy od zastosowanego przy wypłacie kredytu. Autorzy projektu przyznali również KNF prawo do wydawania rekomendacji, która określi zasady wyznaczania kolejności restrukturyzacji poszczególnych umów.

KSF: wykorzystać Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Konsekwencją jednogłośnego stanowiska KNF, NBP i niezależnych ekspertów była propozycja dwutorowego rozwiązania problemu frankowiczów. Pierwszym filarem nowej strategii Kancelarii Prezydenta RP był projekt ustawy o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umowy kredytu i pożyczki, zakładający rozliczenie i – w niektórych przypadkach – zwrot części świadczeń pobranych przez banki z tytułu kupna i sprzedaży waluty obcej (tzw. spreadów). Równocześnie instytucje nadzorcze miały wypracować instrumenty mobilizujące banki do podjęcia negocjacji z kredytobiorcami w celu przewalutowania czynnych kredytów. W odpowiedzi na ten ostatni postulat, Komitet Stabilności Finansowej opublikował 13 stycznia br. stosowne rekomendacje dla Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W dokumencie tym znalazła się m.in. sugestia nowelizacji przepisów regulujących działalność Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, aby ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI