Bank i Klient: Składki chroniące depozyty

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2016.02.foto.052.a.400xNikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne dla polskiego sektora bankowego są zmiany wymagane przez UE. Dlatego przedstawiamy opinię sektora bankowego w sprawie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), dotyczących metodologii kalkulacji opłat na system gwarantowania depozytów.

Katarzyna Pawlik

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy opracowywaniu wytycznych w sprawie metody obliczania wysokości składek wpłacanych przez instytucje finansowe na system gwarantowania depozytów, zaprosił do współpracy zainteresowane tym podmioty. 11 listopada 2014 r. na stronie internetowej EUNB zostały otwarte publiczne konsultacje poświęcone projektowi wytycznych, trwały do 11 lutego 2015 r. Na pytania zawarte w dokumencie konsultacyjnym nadesłano 31 odpowiedzi, z czego 22 zostały oficjalnie udostępnione na stronie urzędu.

W pracach nad wytycznymi aktywny udział brał również polski sektor bankowy, przesyłając wspólnie wypracowaną opinię w ramach Związku Banków Polskich (ZBP)1. Warto krótko podsumować wybrane elementy stanowiska zarówno polskich banków, jak i europejskiego sektora bankowego, wyrażonego w dokumentach przesłanych przez Europejską Federację Banków (European Banking Federation – EBF)2, Europejską Grupę Banków Oszczędnościowych i Detalicznych (European Savings and Retail Banking Group – ESBG)3 oraz Europejski Związek Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks – EACB)3, bez podziału na opinię pozostałych państw członkowskich4. Wskazane poniżej zagadnienia pozostają aktualne również przy dyskusji nad finalną wersją wytycznych EUNB, opublikowaną 28 maja 2015 r.

Podkreślenia wymaga pozytywne podejście sektora do inicjatywy zharmonizowania w ramach Unii Europejskiej metodologii wyznaczania składek na DGS (Deposit Guarantee Schemes), a także wprowadzenia do obliczeń wskaźników ryzyka w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia moral hazard wśród banków. Zarówno polskie, jak i europejskie banki zwróciły jednak uwagę, że pozyskiwanie informacji do celów wyliczania składek nie powinno prowadzić do nowych, nadmiernych obciążeń sprawozdawczych, a także ich dublowania w związku z już istniejącymi systemami raportowania. Dodatkowo podkreślono konieczność zagwarantowania ochrony poufnych danych, przekazywanych do DGS, ponieważ oparte na ryzyku podejście do obliczania składek może generować ryzyko potencjalnego ujawnienia takich informacji

Profil wybiera każdy kraj

Zdaniem europejskiego sektora bankowego, przedstawiony w wytycznych wzór obliczania wysokości składek na DGS jest odpowiedni i transparentny. Jednakże wskazano, że pomimo ogólnego ujednolicenia metodologii, co ma na celu zbudowanie tzw. równych szans w ramach Unii Europejskie (level playing field), państwa członkowskie de facto mają dużo swobody np. przy dostosowaniu ARW do profilu i wielkości instytucji prowadzących działalność w danym kraju, czy też w określeniu poziomu procentowej wysokości składki (CR), która może być ustanowiona powyżej wysokości wskazanej w dyrektywie DGS, co w rzeczywistości może mieć negatywny wpływ na powyższą zasadę.

Zwrócono także uwagę na wątpliwości związane z wykorzystaniem współczynnika korygująceg do osiągnięcia docelowego poziomu w danym roku. Wskazano tu brak jasności przy wykorzystaniu μ w obliczaniu corocznych składek, w przypadku wystąpienia spowolnienia gospodarczego (pytaniem pozostaje, jaka jest definicja spowolnienia gospodarczego oraz kto decyduje, że ono właśnie nastąpiło), jego relacji z pozostałymi wskaźnikami (progami wskaźników), a także poziomem docelowym środków funduszu. Należy rozważyć możliwość wystąpienia sytuacji, gdy po 10 latach wykorzystywania wskazanej metodologii depozyty całego systemu finansowego danego państwa członkowskiego znacznie wzrosną, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI