Bank i Klient: Rekomendacja U – plusy i minusy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.03.foto.158.304x400Z Norbertem Jeziolowiczem, dyrektorem Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich, rozmawia Karol Mórawski

Dwa lata temu przewodniczący KNF wystosował list do sektora bankowego i ubezpieczeniowego, w którym wskazywał na nieprawidłowości na rynku bancassurance. Niedawno ukazał się projekt nowej Rekomendacji U, która w sporej części uwzględnia postulaty zawarte w nim. Czy to jedynie sformalizowanie wcześniejszych wytycznych, czy też dokument wprowadza zupełnie nowe rozwiązania? Jeśli tak, to w jakich dziedzinach?

– W przedostatnim dniu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt zapowiadanej już od prawie dwóch lat Rekomendacji U, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Zdecydowana większość proponowanych w tym projekcie zmian była już wcześniej zapowiadana w tzw. listach pasterskich przesyłanych przez KNF do wszystkich banków. I tak, wiele kwestii, na które zwraca się uwagę w rekomendacji (jak np. obowiązki informacyjne wobec klienta na temat zawartości polisy oraz roli banku jako ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych, umożliwienie klientom dostarczania samodzielnie nabytych produktów jako zabezpieczenia kredytu, czy też dokonywanie cesji uprawnień na rzecz spadkobierców) było już wcześniej przedmiotem dyskusji prowadzonej na wspólnym forum ZBP i PIU, a następnie znalazła odzwierciedlenie w wydawanych rynkowych standardach.

Tym niemniej jednak kilka regulacji przyjętych zostało przez środowisko z pewnością ze zdziwieniem. Należały do nich np. zakaz pobierania prowizji od klienta, a na dodatek ograniczenie jej do wysokości zwrotu kosztów wykonywanych czynności, a w przypadku pobierania przez bank wynagrodzenia za pośrednictwo ubezpieczeniowe wprowadzony został obowiązek informowania o tym, jaka część pobieranej składki stanowi jego wynagrodzenie. Zostały one uznane za zbyt daleko ingerujące w aktualną praktykę rynkową i zdecydowanie zbyt restrykcyjne.

W 22 rekomendacjach składających się na nowy dokument dużo miejsca poświęcono nowym obowiązkom informacyjnym. Czy pozwoli to skutecznie chronić klientów przed nadużyciami, czy też odwrotnie – przysporzy biurokracji, a konsumenci otrzymają jeszcze bardziej zaciemniony obraz sytuacji? Czy wszystkie wymogi o charakterze informacyjnym można uznać za niezbędne, a jeśli nie, to które z nich mogą być problematyczne zarówno dla banków, jak i klientów?

– Dotychczasowe, wydawane wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Polską Izbę Ubezpieczeń, rekomendacje dobrych praktyk kładły szczególny nacisk na obowią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI