Bank i Klient: Rachunki jak świeże bułeczki

Bank i Klient: Rachunki jak świeże bułeczki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
8 lutego 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która wprowadza do polskiego prawa szereg nowości. Jedną z nich jest darmowy rachunek płatniczy dla osób go nieposiadających.

Dzieje się tak w myśl Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1997). Implementuje ona do polskiego prawa przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.Urz. UE L 257 z 28.08.2014 r., s. 214). Mocą nowelizacji w ustawie o usługach płatniczych uregulowane zostały zasady dostępu konsumentów do tzw. rachunku podstawowego, przenoszenia rachunków płatniczych prowadzonych dla konsumentów, podstawowe zasady funkcjonowania rynku krajowych transakcji płatniczych przy użyciu kart płatniczych, zasady prowadzenia stron internetowych porównujących opłaty związane z rachunkiem płatniczym oraz funkcjonowania tzw. schematów płatniczych i nadzoru nad nimi.

Ubankowieni

Nowelizacja nakłada na niektórych dostawców usług płatniczych, w tym banki i SKOK-i, obowiązek otwarcia rachunku podstawowego na żądanie konsumenta, który nie posiada innego rachunku płatniczego w złotych. Rozwiązanie to ma spowodować wzrost ubankowienia polskiego społeczeństwa, w tym przede wszystkim osób starszych, które często nie dysponują żadnym rachunkiem.

Niestety, rachunek ten miał będzie ograniczoną funkcjonalność. Nowelizacja określa bowiem wyraźnie, do jakich czynności można go wykorzystać. Tak więc konsument będzie mógł za jego pomocą wpłacać i wypłacać gotówkę (w bankomacie, placówce banku, a nawet poprzez terminal płatniczy) oraz wykonywać polecenia zapłaty, transakcje instrumentami płatniczymi (np. kartą) i przelewy.

Rachunek podstawowy będzie darmowy. Jednakże zakaz pobierania opłat dotyczy jedynie transakcji krajowych, a i od nich – po wykonaniu określonej ich liczby – podmiot prowadzący rachunek będzie mógł pobierać opłaty.

Dostawcy będą przy tym zobowiązani do informowania o możliwości otwarcia rachunku podstawowego i nie będą mogli odmówić jego otwarcia. Nowelizacja określa jednak pewne wyjątki od tej zasady, w których dostawca będzie uprawniony zarówno do odmowy otwarcia rachunku, jak i do wypowiedzenia jego umowy. Nieuzasadniona odmowa otwarcia rachunku podstawowego obarczona będzie jednak wysokimi karami nakładanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, nawet do miliona złotych.

Mobilność

Nowelizacja porządkuje zasady przenoszenia rachunków pomiędzy różnymi kategoriami dostawcó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK