Bank i Klient: Poprawa koniunktury ma trwały charakter

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2014.04.foto.054.400xPo okresie spadków w 2012 r. i stopniowym odrabianiu strat w kolejnym roku, obecnie Pengab notuje najwyższą wartość w cyklu dwuletnim. Wartość ta jest konsekwencją wielu pozytywnych wyników składowych badania. Poprawa sytuacji jest obserwowana zarówno w obrębie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.

Paweł Minkina

Na koniec pierwszego kwartału 2014 r. pomiar koniunktury bankowej przyniósł stabilizację nastrojów wśród bankowców. W odróżnieniu od poprzedniego badania, w marcowej edycji Monitora Bankowego respondenci wskazali na poprawę sytuacji bieżącej oraz spadek w zakresie sfery prognoz. Główny wskaźnik – indeks Pengab, będący miarą koniunktury w bankowości, odnotował minimalną zwyżkę na poziomie 0,2 pkt. proc. Wynik ten związany był z ponad 3-proc. wzrostem wskaźnika oceny bieżącej i w podobnym wymiarze spadkiem wskaźnika prognoz. Główny indeks Monitora Bankowego osiągnął po trzech miesiącach 2014 r. wartość 27,8 pkt. (patrz wykres 1). Pengab to syntetyczny pomiar klimatu gospodarczego w sektorze bankowym. Badania mają charakter panelowy, a wywiady są przeprowadzane co miesiąc, z tą samą 200-osobową grupą menedżerów bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków i kierujących placówkami bankowymi na terenie całego kraju. Informacje otrzymywane są niejako z pierwszej ręki, jeszcze nim znajdują się w oficjalnych statystykach.

Wzrost się utrzyma

Po okresie spadków w 2012 r. i stopniowym odrabianiu strat w 2013 r. Pengab notuje obecnie najwyższą wartość w cyklu dwuletnim. To konsekwencja wielu pozytywnych wyników składowych badania. Poprawę sytuacji obserwuje się zarówno w obrębie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Co więcej, na przestrzeni ostatnich miesięcy poprawę sytuacji można było zaobserwować zarówno w obszarze kredytowym, jak i depozytowym. Bieżący stan pozwala środowisku bankowemu formułować pewne oczekiwania na kolejne okresy. Jak wskazuje twórca badania dr Marcin Idzik z TNS Polska – w środowisku bankowym dominuje przekonanie o utrzymaniu wzrostu aktywności klientów banków na rynku finansowym. Z zachowaniem dotychczasowej dynamiki umacnia się wzrostowy trend na rynku kredytów osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Systematycznie poprawia się struktura depozytów oraz maleje problem kredytów zagrożonych. – W nadchodzącym półroczu przewiduje się dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach, w tym poprawę sytuacji makroekonomicznej kraju. W najbliższym miesiącu oczekiwana jest jednak sezonowa korekta – prognozuje dr Marcin Idzik.

Lepiej na rynku kredytów mieszkaniowych

Rynek kredytów gospodarstw domowych rozwija się zgodnie z przewidywaniami określonymi kilka miesięcy temu. Jak wynika z marcowego pomiaru Monitora większość placówek bankowych stale notuje wzrost zainteresowania klientów kredytami konsumpcyjnymi, co skutkuje utrzymaniem przeważających pozytywnych nastrojów wśród bankowców (patrz wykres 2). Wartości wyprzedzającego wskaźnika prognozy i wskaźnika oceny bieżącej rynku kredytowego gospodarstw domowych pozostają wciąż na wysokim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Poprawa koniunktury ma trwały charakter, a obserwowane poziomy są coraz silniej ukonstytuowane.

Marzec, zgodnie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI