Bank i Klient: Negatywna perspektywa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dwie trzecie badanych bankowców obawia się roku 2016. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Jedynie co trzeci badany patrzy na nadchodzący rok z nadzieją i optymizmem. Grupa ta zmalała dwukrotnie w porównaniu z badaniem zrealizowanym w styczniu 2015 r.

Paweł Minkina

Początek 2016 r. przyniósł istotne spadki indeksu koniunktury bankowej. Nigdy w ciągu realizacji badania Monitor Bankowy indeks koniunktury bankowej na początku roku nie notował tak dużego jednostkowego spadku (-5,2 pkt). W styczniu indeks PENGAB wyniósł 11,9 pkt., w stosunku do listopada to spadek o 10 pkt. (patrz 1.). Za szczególne niepokojące – według Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich – można uznać istotne osłabienie wskaźnika prognoz. – Pesymizm bankowców wiąże się przede wszystkim z kumulacją licznych obciążeń i wprowadzeniem ograniczeń sektora bankowego oraz perspektywą funkcjonowania w trudnym środowisku niskich stóp procentowych – ocenia. Ponad dwie trzecie badanych uważa, że 2016 r. będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. Co czwarty respondent jest zdania, że sytuacja w bankowości w bieżącym roku będzie zdecydowanie gorsza. Większość przedstawicieli sektora bankowego przewiduje również, że w 2016 r. zysk banków generowany będzie w głównej mierze przez redukcję kosztów.

Jak wskazuje twórca badania, dr Marcin Idzik z TNS Polska, zmiana ta, podobnie jak przed miesiącem, spowodowana jest powszechną korektą prognoz na większości monitorowanych rynków. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się w stosunku do listopada ub. roku i wynosi 16,3 pkt. – W przewidywaniach na 2016 r. dominuje pesymizm. Zakłada się, że – w porównaniu z rokiem minionym – będzie to czas znacznie gorszy dla sektora bankowego. Dominuje przekonanie o spadku przychodów banków, wzroście kosztów ich działalności, redukcji liczby placówek i zatrudnienia, wzroście cen usług bankowych – wskazuje Marcin Idzik. – Ocenia się, że na zyski banków wpłynie redukcja kosztów, a nie zmiana przychodów. Bankowcy przewidują także pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych – dodaje.

Kredyty gospodarstw domowych

W styczniu w stosunku do ubiegłego miesiąca zaobserwowano znaczny spadek wskaźników oceny (-8 pkt. proc.), a także prognozy sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych (-10 pkt. proc.). Przewidywania są także dużo mniej optymistyczne w stosunku do pomiaru z analogicznego okresu roku ubiegłego (spadek o 19pkt. proc.). Na poziomie szczegółowym widoczny jest spadek wszystkich wskaźników. Najbardziej obniżyło się saldo ocen kredytów mieszkaniowych (-8 pkt. proc. względem grudnia) i kredytów konsumpcyjnych (-6 pkt. proc.). Również w przypadku depozytów styczniowy pomiar koniunktury bankowej notuje znaczące spadki. Zarówno wskaź...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI