Bank i Klient: Łatwiej o kredyty dla przedsiębiorców

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpisały największą polską umowę gwarancji w ramach instrumentów finansowych programów UE.

 

Podpisanie umowy. Od lewej: Piotr Michałowski – dyrektor Grupy EBI w Polsce, Wojciech Paluch – dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Marek Lusztyn – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, Kinga Schlesinger – zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Tomasz Styczyński – wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., Roger Havenith – wiceprezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Witold Słowik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Arkadiusz Lewicki – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Daniel Młodzianowski

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielił, w lipcu br., Bankowi Pekao S.A. gwarancji portfelowej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP na lata 2014-2020 – COSME. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy zyskują łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych o wartości 1,2 mld zł.

Michał Krupiński

Jednym z kluczowych celów programu COSME jest ułatwienie dostępu do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzięki uzyskanej gwarancji portfelowej bank jest z jednej strony w stanie zapewnić finansowanie na relatywnie bardziej ryzykowne projekty, z drugiej strony fundusze dla podmiotów, które nie dysponują wystarczającymi zabezpieczeniami kredytu, np. ze względu na krótki okres działalności.

– Dynamicznie zwiększamy swój udział w segmencie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP dzięki atrakcyjnej ofercie oraz efektywnym i szybkim procesom, także kredytowym. Wciąż wzbogacamy ofertę oraz udostępniamy szereg usług dodatkowych. Podpisanie umowy COSME wpisuje się w naszą strategię – zauważył Michał ­Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

– Bank Pekao S.A. od wielu lat jest wiarygodnym i wysoko cenionym partnerem instytucji Unii Europejskiej. Obecna umowa COSME to już kolejna zawarta przez bank z EFI, w ramach instrumentów finansowych programów UE na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Łączna wartość tych umów to blisko 3,8 mld zł. W ramach obecnego, największego portfela, zaoferujemy preferencyjne finansowanie dla 1500 polskich przedsiębiorców, głównie z sektora małych i średnich firm. Wartość kredytu dla jednego przedsiębiorcy sięgnie 12,6 mln zł. Jesteśmy jedyni w Polsce z takim wysokim progiem – dodał Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. odpowiedzialny za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI