Bank i Klient: Kosztowna Bazylea III

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2011.04.foto.026.a.100xKomitet Bazylejski, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przy pracach nad Bazyleą II, po raz kolejny zbadał potencjalne finansowe konsekwencje wdrożenia nowego pakietu regulacji kapitałowych, określanych mianem Bazylei III. Analizował wpływ większości proponowanych wytycznych, my skupimy się na zmianach dotyczących poziomu współczynnika wypłacalności i determinant jego wysokości - definicji kapitału i aktywów ważonych ryzykiem - oraz na wskaźnikach ochrony kapitału i wskaźniku dźwigni.

Małgorzata Olszak

Badanie ilościowego wpływu (Quantitative Impact Study, QIS) Bazylei III przeprowadzono w 2010 r. na podstawie danych pochodzących z rocznych sprawozdań finansowych z roku 2009. W badaniu wzięły udział 263 banki z 23 krajów – członków komitetu. Kierując się poziomem funduszy własnych, banki te podzielono na dwie kategorie: Grupę 1 i Grupę 2. Przy czym Grupa 1 obejmowała banki aktywne w skali międzynarodowej o funduszach podstawowych (Tier 1) wyższych niż 3 mld euro. W skład Grupy 2 weszły natomiast banki o słabo zdywersyfikowanej działalności i funduszach podstawowych niższych niż 3 mld euro.

Zmiany w poziomie współczynnika wypłacalności W tabeli 1 przedstawiono poziomy współczynnika wypłacalności liczonego według „starej” (tj. zgodnie z Bazyleą II) i nowej metody, określonej w wytycznych przyjętych przez Komitet Bazylejski w 2010 r. CET1 – skrót od angielskiego wyrażenia Common Equity Tier 1, to współczynnik, który nie był do tej pory określany przez banki. Jest on ilorazem kapitału akcyjnego zwykłego do aktywów ważonych ryzykiem. CET1 brutto, to wskaźnik obliczony bez uwzględnienia pomniejszeń kapitału akcyjnego określonych w Bazylei III, natomiast CET1 netto takie pomniejszenia uwzględnia. Tier 1, to współczynnik wyliczony jako relacja funduszy podstawowych do aktywów ważonych ryzykiem. Współczynniki obliczone jako iloraz funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem – to odpowiednik ogłaszanych obecnie przez banki współczynników wypłacalności.

Najdotkliwiej konsekwencje Bazylei III odczują duże międzynarodowe banki. Zanotują one zdecydowanie wyższe spadki wszystkich współczynników niż banki mniejsze. Tendencję tę pokazuje tabela 1. W przypadku CET1 banki duże będą miały współczynniki netto prawie o połowę niższe niż mają obecnie (tj. spadek z 11,1 do 5,7 proc.). Spadek współczynników CET1 w przypadku banków z Grupy 2 będzie nieco słabszy, bo z poziomu 10,7 do poziomu 7,8 proc. Współczynniki wypłacalności Tier1 banków dużych spadną z 10,5 do 6,3 proc. a współczynniki wypłacalności ogółem spadną z 14 do 8,4 proc. Banki małe w tym samym obszarze zanotują nieco słabsze spadki, wynoszące odpowiednio: z 9,8 do 8,1 proc. (Tier1) oraz z 12, 8 do 10,3 proc.

Wynik badania ilościowego wpływu Bazylei III obnażył słabość pozycji kapitałowej dużych międzynarodowych banków – to podstawowa konkluzja nasuwająca się po przeanalizowaniu danych zawartych w tabeli 1.

Dodatkowe kapitały do pozyskania…

Najpóźniej banki powinny je pozyskać do 2019 r. W tabeli 2 zawarto informację o kwocie niedoboru kapitału akcyjnego po wdrożeniu Bazylei III w Grupie 1 i Grupie 2. W przypadku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI