Bank i Klient | Konsekwentny spadek oceny gospodarki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ostatnie kilkanaście miesięcy charakteryzowało się istotną stabilizacją indeksu PENGAB. Należy podkreślić, że mijający rok był okresem, w którym główny indeks koniunktury bankowej oscylował między 18 a 23 punktami.

Stabilny poziom indeksu PENGAB

Listopadowe badanie koniunktury bankowej nie przyniosło istotnych zmian w zakresie indeksu PENGAB – głównego wskaźnika Monitora Bankowego. Obniżył wartość o 0,8 pkt., a jego poziom – 21,9 pkt. – jest zbliżony do średniej osiąganej od początku roku (patrz 1.). Zmiana ta, podobnie jak przed miesiącem, jest spowodowana spadkiem indeksu wyprzedzającego, który obecnie jest równoważony utrzymaniem bieżących ocen. – Szczególną uwagę zwraca obniżenie się oceny kredytów konsumpcyjnych osób indywidualnych (-13 pkt.) a także ocena poziomu oszczędzania długoterminowego (-10 pkt.). W perspektywie rocznej może niepokoić konsekwentny spadek sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (-18 pkt.) oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju (-16 pkt.) – wskazuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

– W IV kwartale nadal notowany jest wzrost popytu na kredyty, zarówno w grupie klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Jednak prognozy wskazują na korektę dynamiki na podstawowych rynkach. Wskaźnik wyprzedzający po raz kolejny obniżył się o 2,7 pkt. do poziomu 26,6 pkt. Środowisko bankowe z mniejszym optymizmem niż przed miesiącem przewiduje zmiany na podstawowych rynkach w najbliższym półroczu – podkreśla twórca badania dr Marcin Idzik z TNS Polska. Pogorszeniu uległa perspektywa makroekonomiczna, a także przewidywana sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju. Listopadowe badanie potwierdza również konieczność wzmocnienia programów edukacji finansowej Polaków. Bankowcy oceniają poziom wiedzy ekonomicznej gorzej niż w 2014 r., a odsetek tych, którzy oceniają go jako raczej niski wzrósł o 6 pkt. proc. do poziomu 41 proc

Gospodarstwa domowe – powolny spadek notowań

Listopad przyniósł spadek wskaźnika ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych, natomiast wskaźnik prognoz utrzymuje poziom zbliżony do notowanego przed miesiącem (patrz 2.). Odnotowano także spadek salda ocen dla kredytów konsumpcyjnych i kredytów samochodowych oraz wzrost salda ocen dla kredytów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI