Bank i Klient: Banki spółdzielcze najlepszym partnerem funduszy poręczeniowych

Bank i Klient: Banki spółdzielcze najlepszym partnerem funduszy poręczeniowych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych od kilku lat jest stabilny, można nawet mówić o tendencji wzrostowej. Rośnie ilość udzielanych poręczeń - to wynik wzrostu gospodarczego, większej świadomości przedsiębiorców i systematycznego zwiększania przez fundusze swojej oferty, dostosowanej do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Naszą aktywność poręczeniową w ostatnich kilku latach wspierały unijne środki strukturalne, przede wszystkim w ramach Inicjatywy JEREMIE – mówi Krzysztof Leń, prezes Funduszu Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego S.A.

Wzrost działalności

Jak wynika z najnowszego „Raportu o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce” od 2014 r. notuje się wyraźny wzrost działalności poręczeniowej. Dotyczy to liczby transakcji, ale także ich wartości.

Wartość kapitału 43 działających w 2016 r. funduszy poręczeniowych wyniosła blisko 1,1 mld zł. (…) W 2016 r. bardzo wzrosła liczba i wartość poręczeń udzielonych rocznie, osiągając rekordową liczbę 7453 poręczeń, a więc o ponad 300 więcej niż w najbardziej dotąd aktywnym roku 2010. (…) Obserwowany wzrost liczby i wartości udzielanych poręczeń jest wynikiem dostosowania się funduszy poręczeniowych do stałej obecności konkurencyjnej oferty gwarancji de minimis i rozpoczęcia masowego udzielania poręczeń jako wadiów przetargowych” – czytamy w raporcie. „Kapitał poręczeniowy 43 działających w 2016 r. funduszy wyniósł według stanu na koniec roku około 1,1 mld zł, co w przeliczeniu na jeden podmiot daje średnią kwotę 25,5 mln zł. Kapitałem w takiej lub wyższej wysokości dysponuje jednak mniejszość, bo tylko 18 podmiotów, zaś w większości funduszy – 25 (58% ogólnej liczby) – kapitały są niższe, co pokazuje na dość znaczne zróżnicowanie podmiotów ze względu na wysokość kapitału poręczeniowego, a tym samym na możliwości prowadzenia przez nich działalności operacyjnej. Kapitały 8 największych pod tym względem funduszy (kapitał każdego z nich przekracza poziom 50 mln zł) wyniosły łącznie 528 mln zł – to niemal dokładnie połowa kapitałów wszystkich funduszy poręczeniowych (48%). Z drugiej strony 8 najmniejszych funduszy (kapitał żadnego z nich nie osiąga wartości 5 mln zł) dysponuje kapitałami o łącznej wartości 17,8 mln zł, co stanowi zaledwie 1,6% wartości kapitałów sektora„.

Wśród polskich funduszy poręczeniowych (jest ich 43) są fundusze z kapitałem do 2 mln zł, drugą grupę stanowią te z kapitałem od 2 do 10 mln zł, trzecią – od 10 do 20 mln zł, czwartą – od 20 do 50 mln zł

Najmniej liczna – twierdzą autorzy raportu – jest grupa funduszy „najmniejszych” (tylko 5 podmiotów), zaś pozostałe 4 klasy wielkości funduszy są reprezentowane przez zbliżone do siebie liczebności (8-11). (…) Najliczniejsze są podmioty „duże” (kapitał 20-50 mln zł) oraz „małe” (z kapitałem od 2 do 10 mln zł)„.

Jedne z najlepszych

 W tym gronie znakomicie radzą sobie fundusze z Wielkopolski, które najczęściej znajdują się w pierwszej piątce najlepszych instytucji.

– <...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI