Bank Handlowy: 281,99 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Bank Handlowy: 281,99 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Handlowego w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 282 mln zł. Jak poinformował bank w raporcie, na wysokość zysku wpływ miała przede wszystkim zmienność na rynkach finansowych, która pozytywnie przełożyła się na wynik z działalności skarbcowej, wyższe stopy procentowe oraz wzrost wolumenów kredytowych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 278,69 mln zł wobec 376,15 mln zł zysku rok wcześniej.

„Nasze znakomite wyniki to efekt bliskiej współpracy z klientami. Działamy zgodnie z przyjętą strategią, jesteśmy ważnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, wspomagamy średnie i duże firmy w rozwoju w Polsce i za granicą, wspieramy zieloną transformację oraz dostarczamy niezbędnej ekspertyzy. To przynosi efekty” – skomentowała prezes Elżbieta Czetwertyńska, cytowana w komunikacie.

Czytaj także: Citigroup odracza sprzedaż segmentu detalicznego w Polsce >>>

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 444,86 mln zł wobec 197,04 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 151,26 mln zł wobec 172,49 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Bank Handlowy: wypłata dywidendy 9 lipca >>>

„Działalność biznesowa banku w pierwszym kwartale 2022 roku przebiegała pod znakiem wysokiej aktywności klientów, spowodowanej częściowo przez zmienność na rynkach finansowych, co przełożyło się na rekordowe wolumeny wymiany walut zarówno w części korporacyjnej, jak i detalicznej. W pierwszym kwartale przychody banku osiągnęły poziom 836 mln zł (-11% r/r, +56% kw/kw), dzięki wysokiemu wynikowi odsetkowemu oraz wynikowi na działalności skarbcowej. Koszty operacyjne wzrosły do 414 mln zł (+14% r/r, +46% kw/kw), głównie ze względu na rekordowo wysoką (105 mln zł) składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków” – czytamy dalej w komunikacie.

To kolejny kwartał wzrostu wyników, pokazujący, że fundamenty naszego banku są mocne, mamy zdrowy biznes klientowski i jesteśmy na właściwej trajektorii do osiągnięcia celów finansowych określonych w strategii.

– powiedziała wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek.

Aktywa klientów wzrosły we wszystkich segmentach

W bankowości instytucjonalnej aktywa klientowskie wzrosły we wszystkich segmentach, zgodnie z kierunkami przyjętej strategii. Łącznie, wolumeny kredytowe w pierwszym kwartale były wyższe o 14% od stanu na koniec 2021 roku i 7% od poziomu na koniec marca zeszłego roku. Wartość nowych kredytów (czyli nowego finansowania lub podwyższenia obecnego finansowania) udzielonych w I kw. br. była czterokrotnie wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Czytaj także: Bank Handlowy utworzył dodatkową rezerwę w wysokości 37 mln zł w związku z oczekiwaniami UOKiK >>>

Przychody w bankowości detalicznej wzrosły o 46% r/r i o 40% w stosunku do poprzedniego kwartału. Bank zanotował też rekordowo wysokie salda depozytów, wymieniono w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 69,28 mld zł na koniec I kw. 2022 r. wobec 61,86 mld zł na koniec 2021 r.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE w I kw. br. wyniósł 8,7% (wobec 7,4% rok wcześniej), zaś wskaźnik ROA sięgnął 1% (wobec odpowiednio 0,9%).

W I kw. br. wskaźnik koszty/przychody wyniósł 50% (wobec odpowiednio 39% rok wcześniej), wskaźnik kredyty/depozyty 51% (wobec odpowiednio 51%), zaś współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,8% (wobec odpowiednio 20,1%).

Podwyższanie oprocentowania lokat

Banki będą nadal podwyższać oprocentowanie lokat, choć ze względu na nadpłynność w sektorze bankowym oprocentowanie lokat rośnie wolniej niż kredytów, poinformowała prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

„Jest bardzo wysoka płynność na rynku i to powoduje, że proporcjonalnie stopa procentowa na aktywa i pasywa nie idzie proporcjonalnie do góry. Natomiast oferta stopy procentowej na depozyty się zwiększyła – mamy obecnie jedną z najlepszych na rynku, ok. 3,5% i cały czas ją rewidujemy, aby się dostosować do rynku oraz do dynamicznej sytuacji podwyżek. Oczekuję, że banki będą płaciły więcej, bo chyba wszyscy są tym zainteresowani, natomiast jeśli chodzi o jakieś ustawy w tym zakresie, to na ten moment nie mamy takich informacji” – powiedziała Czetwertyńska podczas wideokonferencji prasowej.

Poinformowała, że Bank Handlowy odnotował w I kw. br. wzrost wolumenów depozytowych o 3% kw/kw zarówno w bankowości instytucjonalnej, jak i detalicznej.

„I zakładamy, że ten trend będzie kontynuowany. Pytanie, jak będą klienci patrzeć na inwestycje inne niż lokaty, co w świetle tak wysokiej inflacji, ale jednocześnie zmienności na rynkach giełdowych jest znakiem zapytania” – wskazała prezes.

Nadpłacanie kredytów przez klientów Banku Handlowego

Bank dostrzega przedpłacanie kredytów i spodziewa się kontynuacji tego zjawiska.

„Jeżeli chodzi o spadek depozytów – niespecjalnie to widzę, bo nie ma gdzie tych pieniędzy ulokować” – podsumowała Czetwertyńska.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: Bank Handlowy w Warszawie, ISBnews