Citi Handlowy: 186,3 mln zł zysku netto w IV kwartale; za cały 2021 rok najwyższy wynik od 7 lat

Citi Handlowy: 186,3 mln zł zysku netto w IV kwartale; za cały 2021 rok najwyższy wynik od 7 lat
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 186,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto wynosiła 58 mln zł - poinformował bank we wstępnych danych finansowych. Zysk banku okazał się 22 proc. powyżej oczekiwań rynku, który zakładał zysk na poziomie 153 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 131 mln zł do 167 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2021 roku był dwa razy wyższy niż w III kwartale.

„Cieszy nas, że przychody banku w czwartym kwartale urosły we wszystkich segmentach naszego biznesu, odzwierciedlając dobrą dynamikę działalności klientowskiej” – powiedziała Natalia Bożek, wiceprezes zarządu do spraw finansowych. „Trend wzrostu jest widoczny na całym rynku, a oczekiwania dalszych podwyżek stóp w kolejnych kwartałach to dobry prognostyk dla sektora na przyszłość. Należy oczywiście pamiętać, że przed bankami jest wiele wyzwań, w tym wysoka inflacja, odczuwalna już presja płacowa oraz poziom składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny„.

W 2021 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 747,2 mln zł, co oznacza wzrost o 333,4 proc. rdr. To najwyższy poziomu zysku Citi Handlowego od 2014 roku.

„Wyniki banku za 2021 rok odzwierciedlają naszą ekspertyzę w zarządzaniu portfelem papierów dłużnych oraz udane przedsięwzięcia klientów, których wspieraliśmy m.in. w przeprowadzeniu fuzji i przejęć w Polsce oraz za granicą. W tym zmiennym czasie uczestniczyliśmy w największych debiutach giełdowych polskich firm. Cieszymy się, że dzięki dobrej znajomości lokalnego rynku i globalnym rozwiązaniom możemy być partnerem dla naszych klientów wszędzie, gdzie działają” – powiedziała Prezes Zarządu Elżbieta Czetwertyńska.

Wyższe przychody i niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych

Bank podał, że za wzrost zysku netto w 2021 roku odpowiadały wyższe przychody, które wzrosły o 15,6 proc. do 2.390,9 mln zł i niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, który spadł o 79,6 proc. do 38,8 mln zł.

Czytaj także: Które giełdowe banki podzielą się zyskiem za 2021 rok z akcjonariuszami? „Bank Handlowy z najlepszą dywidendą” >>>

Przychody banku w IV kwartale 2021 roku wzrosły 11 proc. rdr i 25 proc. kdk, na co złożyły się m.in. przychody z transakcji kapitałowych z klientami korporacyjnymi (w tym np. IPO grupy Pracuj. pl o wartości 1,1 mld zł), przychody odsetkowe od papierów dłużnych oraz od kredytów, wynikające ze wzrostu stóp procentowych.

Wynik odsetkowy

W IV kwartale 2021 roku bank pozytywnie zaskoczył na linii wyniku odsetkowego oraz zawiązał niższe od oczekiwań rezerwy.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 254 mln zł i okazał się 20 proc. powyżej oczekiwań na poziomie 211,7 mln zł (oczekiwana wahały się od 196 mln zł do 229 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 15 proc. rdr i 50 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 169 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 166,2 mln zł (oczekiwano wyniku w przedziale 152 – 177 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 7 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw wyniosło w czwartym kwartale 2021 roku 4 mln zł, czyli było 77 proc. niższe niż zakładał konsensus na poziomie 17,4 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 10 mln zł do 23 mln zł. Odpisy spadły 64 proc. rdr i 77 proc. kdk.

Bank podał, że na sprawy sporne związane z kredytami hipotecznymi indeksowanymi kursem CHF zawiązał 10,6 mln zł rezerw, które zostały ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych.

Koszty działania banku

Koszty działania banku łącznie z amortyzacją sięgnęły 284 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (285,3 mln zł). Koszty wzrosły 3 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do przychodów wynosi 50 proc.

Należności od klientów w 2021 roku spadły o 2,7 proc. do 21,33 mld zł.

Czytaj także: Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024: minimum 75 proc. zysku na dywidendę, ROE powyżej 12 proc. >>>

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, będąca sumą należności od podmiotów sektora finansowanego i od podmiotów sektora niefinansowego, wyniosła 14,4 mld zł, co oznacza spadek o 2,6 proc. Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł o 3,3 proc. i wyniósł 7 mld zł. Za spadek kredytów odpowiadały należności niezabezpieczone (w związku z niższą sprzedażą pożyczek gotówkowych w okresie pandemii).

Współczynnik wypłacalności (TCR) jest na poziomie 20,1 proc.

1 mld zł na zieloną transformację klientów

Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. przeznaczenie 1 mld zł na zieloną transformację klientów, a także redukcję emisji własnych gazów cieplarnianych o co najmniej 50% oraz redukcję energii o co najmniej 40% do końca obowiązywania nowej strategii w stosunku do 2019 r., podał bank.

„Bardzo ważnym elementem strategii banku jest wsparcie klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także uwzględnienie czynników środowiskowych i społecznych w procesach decyzyjnych banku.

Bank przeznaczy 1 mld zł na zieloną transformację klientów, oferując im wachlarz „zielonych” rozwiązań oraz doradztwo w tym zakresie.

„Citi Handlowy planuje także redukcję emisji własnych gazów cieplarnianych o co najmniej 50% oraz redukcję energii o co najmniej 40% do końca obowiązywania nowej strategii w stosunku do 2019 roku” – czytamy w komunikacie.

Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. wzrost przychodów grupy średniorocznie o 6% oraz wskaźnik ROE na poziomie powyżej 12%. Strategia zakłada funkcjonowanie dwóch segmentów biznesowych – bankowości instytucjonalnej, która generuje ok. 70% przychodów banku, oraz działalności detalicznej.

Bank Handlowy ocenia, że ma zdolność do przeznaczenia 100% zysku za 2021 r. na dywidendę

Bank Handlowy ocenia, że ma zdolność do wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. na poziomie 100%, poinformowała wiceprezes Natalia Bożek.

„Z czysto finansowego punktu widzenia, współczynnik wypłacalności, który bank zanotował na koniec IV kw. powyżej 20% stwarza przestrzeń do wypłaty 100- proc. dywidendy za 2021 rok” – powiedziała Bożek podczas telekonferencji.

„Otrzymaliśmy z KNF indywidualny bufor stress-testowy dla banku i on pokazuje, że bank rzeczywiście ma zdolność do wypłaty 100-proc. dywidendy za 2021 rok to jest niewątpliwie bardzo dobra informacja. Natomiast banki oczekują indywidualnego potwierdzenia i rekomendacji nadzoru finansowego w zakresie możliwości wypłaty 100% zysku. Takiej informacji jeszcze nie otrzymaliśmy” – dodała.

Jak przypomniała, zwyczajowo zarząd banku rekomenduje podział zysku po zaudytowanych wynikach, które są publikowane w marcu, po dyskusji i rekomendacji rady nadzorczej i po walnym zgromadzeniu, które odbywa się w czerwcu.

Wstępny jednostkowy zysk netto banku (zysk do podziału) za 2021 rok wyniósł 745,7 mln zł i był wyższy o 587,7 mln zł od zysku za 2020 rok.

Współczynnik wypłacalności (TCR) wyniósł 20,1% na koniec IV kw. 2021 r.

Strategia banku na lata 2022-2024 zakłada kontynuację wypłaty dywidendy w wysokości minimum 75% zysku netto, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.

Bank Handlowy zakłada powrót do rentowności segmentu detalicznego w 2022 roku

Bank Handlowy zakłada, że powrót na drogę rentowności segmentu detalicznego nastąpi już w bieżącym roku, poinformowała wiceprezes Natalia Bożek. 

„W ramach przyjętej naszej 3-letniej strategii absolutnie zakładamy, że bankowość detaliczna będzie zyskowna w całym 3-letnim okresie strategii, a powrót na drogę zyskowności jest już szacowany w tym roku i mam nadzieję, że zobaczymy go wkrótce” – powiedziała Bożek podczas telekonferencji.

Jak wskazała, bankowość detaliczna jest bardzo wrażliwa na stopy procentowe, a redukcja wyniku i straty, które bankowość detaliczna Banku Handlowego generowała w zeszłym roku były wynikiem obniżenia stóp procentowych.

„Droga do odzyskania rentowności jest zbudowana na zoptymalizowaniu bazy kosztowej, jak również na wzroście przychodów, jeśli chodzi o akwizycje kredytów niezabezpieczonych, jak też zwiększeniu udziałów w zakresie naszego segmentu wealth management. I tutaj dobrą wiadomością jest to, że ten segment bardzo dobrze performuje. W IV kwartale bardzo duży wzrost klientów CPC, więc jest to dobry prognostyk, byśmy szybko weszli na drogę odbudowania zyskowności w segmencie bankowości detalicznej” – powiedziała wiceprezes.

Liczba klientów segmentu Citi Private Client (CPC) wzrosła o 23% r/r w IV kw.

Średni poziom aktywów produktów inwestycyjnych segmentu wealth management wzrósł o 4% r/r w ub. roku.

Wolumeny kredytowe bankowości detalicznej spadły o 3% r/r do 6,98 mld zł na koniec IV kw.

Bank Handlowy przyjął 3-letnią strategię, zgodnie z którą w segmencie detalicznym koncentruje się na realizacji strategii powrotu do rentowności, utrzymaniu klientów i pracowników przy zachowaniu najwyższych standardów w obszarze kontroli.

Bank podał, że inicjatywy ukierunkowane na wzrost EBIT w tym segmencie w latach 2022-2024 to: oferta ratalna, rozwój oferty dla segmentu klientów zamożnych oraz akwizycja kart kredytowych.

Według wstępnych wyników, segment bankowości detalicznej Banku Handlowego zanotował stratę brutto wysokości 70,65 mln zł oraz stratę operacyjną wysokości 43,55 mln zł w 2021 r.

Citigroup poinformował w kwietniu ub. roku, że nowa strategia przewiduje m.in. wyjście z segmentu detalicznego w 13 krajach Azji i regionu EMEA, w tym również w Polsce. Obecnie Citigroup planuje wyjście z bankowości detalicznej w 14 krajach.

„Kiedy to się stanie – nie wiemy. Na ten moment my stawiamy na strategię powrotu do rentowności [segmentu detalicznego], którą zakładamy, że osiągniemy już w tym roku i będziemy się na tym skupiać. Plany Citi co do tego się nie zmieniły. To nie była decyzja, która wynikała z rentowności, czy braku rentowności tego segmentu biznesowego, tylko strategiczna decyzja globalna, że poza granicami Stanów Zjednoczonych bank się skupi jednak na bankowości instytucjonalnej” – powiedziała prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

„Jeżeli dojdzie do sprzedaży tego biznesu, to wtedy będziemy rewidować naszą strategię zgodnie z tą zmianą” – powiedziała także.

Koszty ryzyka Banku Handlowego będą wyższe w kolejnych kwartałach

Koszty ryzyka Banku Handlowego w kolejnych kwartałach będą wyższe niż zanotowane w IV kw. 2021 roku poziomie pb, poinformowała wiceprezes Natalia Bożek. Bank szacuje, że podwyżka stóp proc. o każde 50 pb przekłada się na ok. 45 mln zł przychodów odsetkowych.

„Koszt ryzyka będzie się kształtował na trochę wyższych poziomach, niż obecnie. Uważamy, że koszt ryzyka na poziomie 40 pb będzie tym, z czym bankowi przyjdzie się zmierzyć w sytuacji, w której mówimy o wzroście o aktywów. Zaobserwowaliśmy w IV kw. wzrost aktywów klientowskich, nasza strategia i plan na ten rok zakłada wzrost aktywów w obszarze bankowości przedsiębiorstw w okolicach 7% r/r, a to będzie niewątpliwie pociągało za sobą rezerwy na potencjalne straty kredytowe” – powiedziała Bożek podczas telekonferencji.

„Myślę, że nasze koszty ryzyka nie będą już na tak szalenie niskim poziomie jak poziom zaobserwowany w IV kw. ub. roku, ale ciągle będą wskazywały na bardzo dobrą i zdrową jakość portfela kredytowego” – dodała.

„Koszty wzrosły, ale ten wzrost cieszy, bo odzwierciedla wyższe koszty pracownicze, z uwagi na fakt, że nasze przychody w 2021 roku były bardzo wysokie i to znalazło swoje odzwierciedlenie w rezerwie na premie i nagrody roczne, związane z wyższymi wolumenami. Bank radzi sobie z presją płacową” – powiedziała.

Jak wskazała wiceprezes, nie tylko w sektorze bankowym, ale również ogólnie na rynku widać, że przyspieszająca inflacja plus deklaracja wielu firm o poziomie wzrostu zatrudnienia w połączeniu z bardzo niskim poziomem bezrobocia niewątpliwie będzie wpływać na żądania płacowe pracowników”.

„Myślę, że Bank Handlowy nie będzie w tym zakresie odosobniony” – powiedziała także Bożek.

Zatrudnienie w grupie na koniec ub. roku wynosiło 2 903 etatów i było niższe o 3% w skali roku.

Bożek poinformowała, że według szacunków banku, podwyżka stóp proc. o każde 50 pb przekłada się na ok. 45 mln zł przychodów odsetkowych.

„Wrażliwość banku na stopy procentowe to każde 50 pb daje mniej więcej ok. 45 mln zł przychodów wyniku odsetkowego. Myślę, że taką wrażliwość powinniśmy mieć w głowie, jeśli myślimy o tym, co może się dziać w kolejnych kwartałach, tyle, że powinniśmy mieć na uwadze dwie rzeczy: niewątpliwie wpływ wzrostu stóp procentowych na przychody odsetkowe będzie widoczny,  natomiast pytanie, czy to się przełoży wprost proporcjonalnie na marżę odsetkową. Tutaj trzeba mieć świadomość, że wzrost stóp procentowych oznacza także wzrost kosztów odsetkowych” – powiedziała wiceprezes.

Wynik odsetkowy wzrósł o 15% r/r i o 50% kw/kw do 254 mln zł w IV kw. głównie dzięki wyższym przychodom od papierów dłużnych.

„Na ten moment zaobserwowaliśmy w IV kwartale nieznaczny wzrost kosztów odsetkowych w bankowości instytucjonalnej, widzimy, że taki trend się na rynku kształtuje, banki zaczynają podnosić oprocentowanie dla klientów zwłaszcza tych, z którymi chciałyby utrzymać relacyjność, ale również widzimy, że następuje korekta oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych” – wyjaśniła.

Jak podkreśliła, wzrost przychodów odsetkowych nie przełoży się 1:1 na wzrost marży odsetkowej netto.

Wyniki Banku Handlowego wsparte wyższym wynikiem odsetkowym i niższym kosztem ryzyka

Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 186,3 mln zł i był 22 proc. powyżej oczekiwań rynku. Zdaniem analityków lepsze wyniki bank zawdzięcza wyższemu wynikowi odsetkowemu oraz niższym kosztom ryzyka, zwłaszcza w segmencie detalicznym.

Po otwarciu czwartej sesji notowania Banku Handlowego rosną o 2 proc.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM:

„Bardzo silny wynik odsetkowy. Zgodnie z oczekiwaniami bank zmniejszył pozycję gotówkową o 8 mld zł kdk i wrócił na rynek obligacji przy wyższych rentownościach, co pozwoliło na wygenerowanie dodatkowej marży.

Źródłem przebicia oczekiwań były również niższe koszty ryzyka, zwłaszcza w segmencie detalicznym. Na plus w sektorze wyróżnia się również poprawa TCR o 1,1 pp. kdk do 20,1 proc., pomimo spadku cen obligacji. Bank spełnia kryteria do wypłaty 100 proc. dywidendy. DPS może wynieść ok. 5,7 zł na akcję (DY = 8,8 proc.). Bank pozostaje naszym top-pickiem w sektorze.”

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews, Citi Handlowy