Bank Handlowy: 182,37 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r.

Bank Handlowy: 182,37 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r.
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Handlowy odnotował 182,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 157,98 mln zł zysku rok wcześniej.

#BankHandlowy odnotował 182,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 270,6 mln zł wobec 264,07 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 138,82 mln zł wobec 155,37 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 44,1 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 43,04 mld zł na koniec 2017 r.

W I poł. 2018 r. bank miał 328,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 200,64 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zysk brutto w I półroczu 2018 roku wyniósł 427,1 mln zł, tj. był wyższy o 151 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Do wzrostu zysku brutto w I półroczu 2018 roku przyczyniły się wszystkie główne linie rachunku zysków i strat, tj. przychody wzrosły o 136,9 mln zł r/r do 1 128,4 mln zł, koszty działania i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzacji były niższe o 6,6 mln zł r/r i wyniosły 626,3 mln zł, wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych spadł o 10,2 mln zł r/r i ukształtował się na poziomie 32,5 mln zł wobec 42,7 mln zł rok wcześniej” – czytamy w raporcie.

Udział kredytów nieobsługiwanych utrzymuje się na stałym poziomie

W porównaniu z końcem 2017 roku, udział kredytów nieobsługiwanych utrzymuje się na stałym poziomie i na koniec czerwca 2018 roku stanowił 3,2% portfela należności brutto od klientów, podał także bank.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 342,5 mln zł wobec 213,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Wskaźnik ROE wyniósł w I poł. br. 10,4% wobec 7,6% rok wcześniej, natomiast wskaźnik ROA – odpowiednio: 1,5% wobec 1,1%.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 56% w I poł. br. wobec 64% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł odpowiednio: 17,1% wobec 17,9% na koniec 2017 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

Źródło: ISBnews