Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank BGŻ BNP Paribas uruchomił ofertę dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej, czyli firm, które oprócz maksymalizacji zysku wyznaczają sobie cele społeczne i inwestują wypracowane zyski w działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, której celem jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, podał bank.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka to jedno ze zobowiązań Banku #BGŻBNPParibas w ramach odpowiedzialności społecznej #CSR

W przeprowadzonym wraz z NESsT – międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne – pilotażu bank udzielił finansowania Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, należącemu do portfolio NESsT w Polsce.

Kilkanaście tysięcy podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

W Polsce działa kilkanaście tysięcy podmiotów ekonomii społecznej. Funkcjonują w różnych formach prawnych – jako organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy warsztaty terapii zajęciowej. Ich działalność pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, między innymi w odnalezieniu odpowiedniej pracy. Przedsiębiorstwa społeczne są na etapie silnego rozwoju w Polsce. W Polsce w 2017 roku mieszkały ponad 3 miliony osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia, a tylko niespełna 18% z nich było aktywnych zawodowo. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej pracuje co drugi niepełnosprawny, podano.

Potrzebne zewnętrzne finansowanie

„Przedsiębiorstwa społeczne, by się rozwijać i prowadzić swoją działalność na szerszą skalę, potrzebują zewnętrznego finansowania. Korzystają więc z grantów, dotacji i darowizn, ale niestety nie zawsze są to wystarczające kwoty, by zapewnić pieniądze na bieżącą działalność i rozwijanie nowych projektów. Mimo iż część ich dochodu pochodzi z komercyjnej działalności gospodarczej, to finansowanie bankowe często nie jest dla nich dostępne, ponieważ nie są w stanie spełnić takich samych warunków jak tradycyjne przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, mają trudności z udokumentowaniem odpowiedniej zdolności kredytowej. Co ciekawe, jak pokazują doświadczenia takich krajów jak Włochy, Belgia, Francja czy Luksemburg – przedsiębiorstwa ekonomii społecznej bardziej skrupulatnie niż inne spłacają swoje zobowiązania. Stąd wziął się nasz pomysł współpracy z NESsT, organizacją, która na polskim rynku działa od 2013 roku i która w tym czasie zdobyła duże doświadczenie, udzielając bezpośredniego wsparcia biznesom społecznym i uczestnicząc w inicjatywach na rzecz wzmocnienia sektora inwestycji społecznych” – powiedział dyrektor Departamentu Kredytów Bankowości Detalicznej i Biznesowej w Banku BGŻ BNP Paribas Marcin Grabiszewski, cytowany w komunikacie.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko, które zostało objęte pilotażowym projektem Banku BGŻ BNP Paribas i NESsT, to organizacja pożytku publicznego, wspierająca aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.

„Polski rynek pracy nie zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie wystarczających możliwości zatrudnienia. Ci młodzi ludzie potrzebują specjalistycznego, ciągłego wsparcia emocjonalnego oraz organizacyjnego. Wielu pracodawców, mimo szczerych chęci, nie jest gotowych do stworzenia miejsc pracy dostosowanych do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego właśnie utworzyliśmy Siedlisko. Oferta naszych usług odpowiada zapotrzebowaniu lokalnej społeczności i kompetencjom osób niepełnosprawnych, którym zapewniamy 17 miejsc pracy. Nasza firma społeczna powstała dzięki determinacji liderów organizacji i dofinansowaniu ze środków unijnych. Cieszymy się, że jako pierwsze przedsiębiorstwo społeczne korzystamy z oferty banku BGŻ BNP Paribas. Taka oferta da szansę na rozwój wielu innym przedsiębiorstwom ekonomii społecznej – a w szczególności tym, które opierają swoją działalność o produkcję i usługi” – stwierdziła zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko Teresa Truch.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz poszanowanie praw człowieka to jedno ze zobowiązań Banku BGŻ BNP Paribas w ramach odpowiedzialności społecznej – jednego z czterech filarów Strategii CSR. Zaangażowanie pracowników banku w realizację Strategii CSR, która skupia się wokół czterech filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego, jest doceniana na rynku. Bank BGŻ BNP Paribas został uznany najbardziej odpowiedzialnym Bankiem w Polsce – zajął 1. miejsce w kategorii: bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, a także 4. miejsce w klasyfikacji generalnej w XII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Źródło: ISBnews