Badanie kompetencji drogą do sukcesu?

Badanie kompetencji drogą do sukcesu?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Skąd wiesz, że będziesz dobrym przedsiębiorcą? Szefem? A może zupełnie się do tego nie nadajesz? Wywiad z Przemysławem Grzywą - Dyrektorem Generalnym European Confederation of Young Entrepreneurs / Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców

Czym zajmuje się organizacja i jakie projekty realizujecie?

European Confederation of Young Entrepreneurs jest organizacją parasolową, która reprezentuje i zrzesza organizacje młodych przedsiębiorców z Europy – jesteśmy głosem młodych przedsiębiorców w Europie. Działamy na zasadzie wolontariatu, a sama struktura to m.in. Przewodniczący, Executive Committee, w którego skład wchodzą osoby z każdej organizacji.  W zeszłym roku zostałem przewodniczącym na jednoroczną kadencję, a obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Generalnego.

Statutowi członkowie organizacji to kraje z Unii Europejskiej, ale otwieramy się też na państwa spoza UE, jak na przykład członkowie stowarzyszeni – Rosja czy Armenia. Jesteśmy niezależną organizacją pod względem politycznym z siedzibą w Belgii.

Obowiązkowo spotykamy się dwa razy do roku, ale również nasze spotkania są organizowane w formie telekonferencji. Z jednej strony zrzeszamy organizacje młodych przedsiębiorców i umożliwiamy im międzynarodowy networking, a z drugiej strony jesteśmy partnerem dla Komisji Europejskiej w sprawach związanych z przedsiębiorczością.

Dwa razy do roku organizujemy spotkania młodych przedsiębiorców, które odbywają się w różnych krajach. W Polsce byliśmy w 2014 r. w Katowicach, gdzie zostało zorganizowane wydarzenie: EU- U.S. Young Entrepreneurs’ Summit, podczas którego przepracowaliśmy dokument dotyczący negocjowanej w tamtym czasie umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP). W tym roku spotykamy się w Niemczech i Irlandii.

Poza tym jesteśmy członkami kilku konsorcjów w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską. Tematyką tych projektów są najczęściej narzędzia nauki przedsiębiorczości dla młodych ludzi czy ewentualnie specjalistyczne raporty.

Jesteśmy jedną z organizacji biznesowych, które są oficjalnie zaproszone przez KE do bycia częścią agendy SME Envoys stanowiącej zgromadzenie reprezentantów państw UE odpowiedzialnych za politykę małych i średnich przedsiębiorstw w każdym kraju. My jesteśmy tam jako organizacja konsultacyjna, a gronu tej agendy przewodniczy pani Elżbieta Bieńkowska – Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.

Czy młodzi ludzie są przedsiębiorczy w Europie i w Polsce?

Obecnie sytuacja na rynku jest sprzyjająca, a modele biznesowe, które funkcjonują upraszczają i ułatwiają zakładanie firmy, nie chodzi mi tutaj na przykład o same kwestie czy regulacje prawne, ale kapitał, który jest dostępny na rynku.

Wiele młodych ludzie w Polsce i w Europie stawia pierwsze kroki w biznesie jako właściciele startupów technologicznych. Wcześniej nie było tyle kapitału na rynku, który szuka inwestycji wyższego ryzyka i inwestuje w młode innowacyjne firmy. Jeszcze 10-15 lata temu średnia wieku przedsiębiorcy była dużo wyższa niż jest.  Z pewnością dużo więcej młodych ludzi zakłada teraz firmę niż jeszcze 5 lat temu. Nie oznacza to, że z sukcesem.

Nie każdy może i nie każdy powinien być przedsiębiorcą – najważniejsze, żeby umieć sobie odpowiedzieć na pytanie będąc na studiach, czy jeszcze wcześniej jaka jest moja ścieżka zawodowa – czy chcę prowadzić firmę czy pracować w korporacji, a później w miarę świadomie rozwijać się w obszarze swojej specjalizacji i rozwijać swoje kompetencję.

Co raz więcej ludzi na pewno testuje i zakłada firmy, są to nie tylko  młodzi ludzie, ale osoby po korporacjach. Jest coraz więcej inkubatorów, akceleratorów, gdzie można przetestować swój pomysł i sprawdzić, czy to co wymyliśmy ma racje bytu i rynek na pewno na to pozwala. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Business Linki są jednymi z najważniejszych i największych przestrzeni w Europie, gdzie można wypróbować swój pomysł na biznes.

Jak zachęcić młodych ludzi do zakładania swoich biznesów? Jak powinna wyglądać edukacja przedsiębiorczości?

Dużo łatwiej zakłada się firmę, jeśli pracowało się w dużej czy mniejszej firmie, bo to daje ogromną wiedzę i dystans w zrozumieniu różnych procesów.

Uważam też, że ważną rzeczą jest szukanie i posiadanie mentora,  kto nas poprowadzi szczególnie na początku, który wskaże z własnego doświadczenia jakich błędów nie popełniać lub zada kilka pytań, w taki sposób że sami przemodelujemy pewne rzeczy i kierunki swojego rozwoju. Rekomendowałbym właśnie poszukanie mentora, osoby z tej samej branży, dyscypliny, by podpowiedziała nam biznesowo na starcie.

Odnosząc się do samej edukacji to studenci powinni mieć więcej działań i przedmiotów praktycznych. Prowadzenie firmy powinno być uznane jako praktyka studencka np. w AIP.

Według mnie ważnym elementem jeszcze na etapie szkoły podstawowej i średniej byłoby przeprowadzanie badań kompetencyjnych, tak żeby każdy znał swoje mocne strony i mógł je odpowiednio rozwijać. Na przykład już wtedy każdy  odpowiedziałby sobie na pytanie: czy chce prowadzić firmę? Jaką drogę zawodową obrać? Szukałbym bardzo praktycznego podejścia do nauki o przedsiębiorczości. Dla mnie nauka o przedsiębiorczości to szereg działań i przedmiotów. Nie ma czegoś takiego jak przedmiot o przedsiębiorczości, ale to zestaw różnych narzędzi i przedmiotów, które mogą być ujęte parasolem przedsiębiorczości.

Jaki jest poziom edukacji finansowej wśród młodych Polaków w kontekście inwestowania czy odpowiedzialnego oszczędzania?

Z moich własnych doświadczeń i spostrzeżeń wiedza na ten temat jest niska. W ramach nauki powinny być pokazane narzędzia, jak np. gry strategiczne oraz również spotkania z praktykami.

Edukacja finansowa w obszarze przedsiębiorczości to przede wszystkim edukacja związana nie tyle z inwestowaniem we własną firmę, ale z inwestowaniem na poziomie zarządczym. Na przykład, gdy prowadzę małą firmę to muszę wiedzieć, jak zarządza się finansami w małej firmie.  Brakuje tego szczególnie na studiach – elementów zarządzania małą firmą – jest dużo przedmiotów związanych z zarządzaniem strategicznym i grupami kapitałowymi, a nie ma wiedzy jak zarządzać w mniejszych obszarach biznesu.

Wywiad jest częścią cyklu projektu „Młodzi w biznesie i finansach” – rozmów z przedstawicielami organizacji oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz edukację finansową wśród młodych ludzi.

Przemek Grzywa, współwłaściciel Revolve – firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji webowych oraz mobilnych; Dyrektor Generalny Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców oraz Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Magdalena Bryś