Awaria parkomatu = mandat za nieopłacenie postoju?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

auto.kratka.01.400x238Problemy techniczne, uszkodzenie przez wandali - powód, dla którego parkomat nie działa jest z punktu widzenia kierowców nieistotny. Ważne są wynikające z tego problemy z zapłaceniem za postój w strefie płatnego parkowania, czego efektem może być mandat. Jest jednak sposób, by uniezależnić się od kaprysów parkomatów.

W ubiegłym roku w samej Warszawie zarejestrowano 4500 zgłoszeń związanych z nieprawidłową pracą parkomatów. Dotyczyły one awarii i uszkodzeń będących efektem chuligańskich wybryków.

Z podobnymi sytuacjami spotykają się kierowcy w innych polskich miastach, w których funkcjonują strefy płatnego parkowania. Zmotoryzowani zwracają przy tym uwagę, że zasady postępowania w razie niemożności opłacenia postoju nie są jasno sprecyzowane, a przede wszystkim powszechnie dostępne. W efekcie tego część z nich rezygnuje z uiszczenia stosowanej kwoty, narażając się na mandat.

Gdy parkomat nie działa…

Co robić w razie stwierdzenia awarii automatu parkingowego? W praktyce najprostszym rozwiązaniem jest poszukanie najbliższego, w którym można wykupić bilet. A w teorii?  „Należy postąpić zgodnie z informacją umieszczoną na parkomacie, tj. zgłosić ten fakt pod wskazany numer kontaktowy” – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. „W czasie rozmowy telefonicznej w systemie rejestrowany jest numer rejestracyjny pojazdu osoby zgłaszającej usterkę, numer błędnie działającego automatu oraz rodzaj awarii. Informacja ta automatycznie jest wysyłana do serwisu w celu weryfikacji zgłoszenia oraz ewentualnego usunięcia awarii [zdarzają się zgłoszenia awarii, które nie znajdują potwierdzenia]. W tym miejscu należy podkreślić, iż kierowca zgłaszający awarię automatu informowany jest o tym, iż w przypadku otrzymania wezwania – raportu z tytułu braku opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania zobowiązany jest do złożenia reklamacji„. Podobne zasady obowiązują w większości miast, w których postój jest płatny.

Zapomnij o parkomatach

mazurkiewicz.dariusz.02.150Ci kierowcy, którzy chcą uniezależnić się od stanu technicznego parkomatów i uniknąć ewentualnych batalii z zarządami dróg, mogą zdecydować się na płacenie za postój z użyciem rozwiązań mobilnych, takich jak mobiParking. „Wszystkie czynności związane z regulowaniem należności można wykonać w ciągu kilkunastu sekund, bez wychodzenia z samochodu. Pozwala to zapomnieć o parkomatach – ich awariach, konieczność odliczania drobnych, szukania urządzeń, udawanie się do parkometru i samochodu, kiedy chce się przedłużyć parkowanie. W każdej chwili można to zrobić z poziomu komórki” – wyjaśnia Dariusz Mazurkiewicz, prezes firmy SkyCash, zarządzającej usługą mobiParking.

Źródło: SkyCash