Atrakcyjność województw – Raport 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.250xInstytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował raport pt. "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski". To już ósma edycja raportu, którego metodologia tworzenia polega na analizie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwestorów zagranicznych.

Podtrzymano zasadę, w myśl której nadrzędnym celem raportu jest jak najwierniejsze oddanie przestrzennego zróżnicowania stanu atrakcyjności inwestycyjnej w danym przekroju czasowym.

Podobnie jak w raportach z lat 2005-2011, dokonano syntetycznej oceny atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz oceny atrakcyjności podregionów w trzech kategoriach:

  • działalności przemysłowej,
  • działalności usługowej,
  • działalności zaawansowanej technologicznie.

Wśród celów raportu wskazane zostały:

  • identyfikacja terytorialnych różnic w poziomie atrakcyjności inwestycyjnej oraz gradacja województw i podregionów pod tym względem,
  • wskazanie mocnych i słabych stron poszczególnych jednostek w zakresie czynników
  • atrakcyjności inwestycyjnej,
  • analiza zmian atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów.

Przestrzenny zakres raportu obejmuje Polskę w podziale na:

  • 16 województw,
  • 54 podregiony (formalnie jest ich 66, ale dla potrzeb raportu podregiony – duże miasta, takie jak: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław połączono z jednostkami otaczającymi, funkcjonalnie powiązanymi z tymi miastami).

Raport powstał we współpracy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Fundacją Konrada Ademauera w Polsce. Całość raportu tutaj.

źródło: www.ibngr.pl