Asy Motoryzacji w Raiffeisen Polbank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

auta.03.400x197.

  • Możliwość uzyskania premii powiązanej z wynikami 6 spółek motoryzacyjnych;
  • Maksymalny zwrot z kapitału 16% w ciągu 2 lat;
  • Ochrona kapitału na poziomie 95% w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia.

Do 30 czerwca 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do dwuletniego ubezpieczenia strukturyzowanego „Asy Motoryzacji” przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA we współpracy z Raiffeisen Bank Polska. Daje ono szansę na zwrot kapitału w wysokości nawet 16% w ciągu dwóch lat. Instrumentem bazowym jest koszyk sześciu spółek z branży motoryzacyjnej, do których należą: Daimler, BMW, Kia Motors, Toyota Motor, Ford Motor, General Motors.

Spółki wchodzące w skład koszyka reprezentują znane na świecie marki i cechują się dobrą pozycją kapitałową. Mają silną pozycję na rynkach międzynarodowych, co pozwala minimalizować ryzyko inwestycyjne w przypadku załamania się popytu na samochody na jednym z rynków. Otrzymały także pozytywne rekomendacje analityków co do perspektyw wzrostu.

Formuła naliczania premii w przypadku ubezpieczenia „Asy Motoryzacji” bazuje na stopach zwrotu spółek wchodzących w skład koszyka. Stopa zwrotu z całego koszyka na koniec okresu ubezpieczenia liczona będzie jako średnia stopa zwrotu dla wszystkich spółek z koszyka z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • wyniki 2 spółek o najwyższej stopie zwrotu zostaną zastąpione wartością 16%, niezależnie od tego czy osiągnęły wyniki poniżej czy powyżej 16%,
  • wyniki 4 kolejnych spółek pozostaną bez zmian (uwzględniając barierę na poziomie 16%).

Jeżeli wyliczona w ten sposób stopa zwrotu z koszyka będzie większa lub równa zero, zostanie wypłacony dodatkowy kupon w wysokości 5%. Premia będąca sumą stopy zwrotu z koszyka oraz kuponu doliczana jest do sumy ubezpieczenia, której wartość wynosi 95% wpłaconej składki. Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie ujemna, to klient otrzyma 95% wpłaconej składki.

Wahania notowań spółek w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie mają znaczenia dla finalnej wysokości premii. Do wyliczenia premii przyjmuje się wyniki spółek wchodzących w skład koszyka odpowiednio z dnia rozpoczęcia oraz zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się 8 lipca 2014 r. i będzie trwał do 5 lipca 2016 r.

W przypadku rezygnacji ubezpieczonego z przystąpienia do umowy ubezpieczenia,  po zakończeniu okresu subskrypcji, a przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności (tj. od 1 lipca do 7 lipca 2014 r.), opłata za rezygnację wynosi 1% bieżącej wartości składki. Wartość wykupu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie okresu odpowiedzialności (tj. od 8 lipca 2014 do 5 lipca 2016), będzie równa bieżącej wartości składki pomniejszonej o opłatę za wykup, która wynosi 1% bieżącej wartości składki.

Bieżąca wartość dla 100 zł składki prezentowana będzie na stronie internetowej www.warta.pl. Szczegóły dotyczące zasad i terminów wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia „Asy Motoryzacji”, które klient otrzymuje przy podpisaniu umowy. Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.