Assistance: większa wiedza, częstsze korzystanie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

europ.assistance.01.250x167Europ Assistance zaprezentował raport z czwartej edycji Badania Assistance. Co trzeci pytany na pytanie, czy posiada ubezpieczenie assistance odpowiadał pozytywnie.

Dla porównania, w 2011 r. było to 28 proc. badanych, zaś w 2010 r. – 25 proc. Spośród pytanych deklarujących, że posiadają produkt assistance, 31 proc. przyznało, że korzystało w praktyce z oferowanych usług. W 2010 r. takich klientów było 25 proc., zaś w 2011 r. – 28 proc. Najczęściej klienci deklarują, że korzystali z usługi raz w roku (28 proc.) lub rzadziej (59 proc.). „Dzięki korzystaniu z naszych usług rośnie zadowolenie klientów” – mówi Ryszard Grzelak, prezes zarządu Europ Assistance. Zdecydowanie najsilniejsze skojarzenie Polaków z assistance to pomoc drogowa. 92 proc. badanych, którzy zadeklarowali, że posiadają ubezpieczenie assistance, wskazało, że ma pakiet assistance samochodowego. 76 proc. osób zapytanych, z czym kojarzą się im usługi assistance, wskazała na pomoc drogową. Druga w kolejności odpowiedź – „różne formy pomocy w nagłych sytuacjach” – była wskazywana jedynie przez 30 proc. Ponadto 86 proc. badanych wskazało, że holowanie i pomoc drogowa to najbardziej przydatne elementy assistance.

Źródło: PIU