Artykuły ze źródła: KPMG

konferencja KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii
Firma

Biznes w czasach pandemii: konsekwencje COVID-19 dla rozliczeń przedsiębiorców z fiskusem

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa, rządy wielu krajów zdecydowały się na znaczną ingerencję w funkcjonowanie gospodarki. Taka ingerencja przekłada się na wszystkie podmioty działające na rynku, przeważanie negatywnie i z różnym stopniem nasilenia. Mając na uwadze skutki gospodarcze dla przedsiębiorstw, warto zastanowić się nad wpływem obecnej sytuacji na sprawozdawczość finansową.

CZYTAJ WIĘCEJ
Gospodarka

KNF chce wzmocnić odporność sektora bankowego na zaburzenia wywołane przez Covid-19

18 marca 2020 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosił uruchomienie PIN, czyli „Pakietu Impulsów na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju”, które mają wzmocnić odporność sektora bankowego na zaburzenia związane z pandemią koronawirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zapewnić utrzymanie możliwości finansowania gospodarki przez sektor bankowy. PIN koncentruje się na bankach, ale w szerszym aspekcie jego skutki mają dotyczyć całej gospodarki – piszą Iwona Galbierz-Sztrauch i Andrzej Gałkowski, partnerzy w KPMG.

CZYTAJ WIĘCEJ
Podatki
Firma | Gospodarka | Raporty

Ocena polskiego systemu podatkowego coraz gorsza

Polski system podatkowy został oceniony przez firmy na 2,06 pkt w pięciostopniowej skali. Obszary podatkowe z najniższymi notami to stabilność przepisów podatkowych oraz wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach. Z kolei największe trudności firmom w Polsce sprawiają zagadnienia związane z cenami transferowymi oraz zbyt duża liczba deklaracji i informacji do przygotowania. Połowa respondentów uważa, że największy wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego będzie miało wprowadzenie białej listy podatników VAT – wynika z badania KPMG, w którym udział wzięło 153 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wypełnili ankietę podczas X Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/02

Wydarzenia: Nowe regulacje i istotne zmiany dla przedsiębiorców w 2019 r.

15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z firm ze wszystkich sektorów gospodarki wysłuchali 11 prelekcji ekspertów KPMG na temat aktualnych zmian z obszarów podatków, rachunkowości i prawa, które będą miały istotny wpływ na przedsiębiorców w 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2018/11

IT@BANK 2018: Bezpieczna podróż ku inteligentnej automatyzacji. Jak unikać turbulencji?

Inteligentna automatyzacja zmienia świat biznesu na naszych oczach. Ta nowa fala zaawansowanych technologii ma potencjał, aby w sposób wykładniczy zwiększać szybkość, skalę, jakość oraz precyzję działania przedsiębiorstw, przynieść bezprecedensowy wzrost wydajności operacyjnej, a także poszerzyć i uzupełnić umiejętności ludzi. Biorąc pod uwagę jej wyraźne zalety i szerokie możliwości zastosowania, nie jest zaskoczeniem to, że inteligentna automatyzacja stała się dla wielu instytucji jedną z kluczowych inicjatyw.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wykresy
Firma

KPMG: „Guardians of trust”

Zdaniem 92% menedżerów, nieprawidłowe wykorzystanie analityki danych może doprowadzić do znacznej szkody reputacyjnej dla firmy. Jednocześnie zaledwie jedna trzecia z nich przyznała, że w wysokim stopniu ma zaufanie do wyników analiz wykorzystywanych w ich organizacjach. Firmy muszą wziąć odpowiedzialność za wiarygodność danych i wyników analiz przeprowadzanych na ich podstawie oraz wypracować najlepsze praktyki zarządzania danymi.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2016/12

Europejskie banki – wyboista droga ku rentowności

Duże zyski to już przeszłość

Niska rentowność europejskiego sektora bankowego to od wybuchu kryzysu finansowego nieodłączny element krajobrazu. Średnia stopa zwrotu z kapitału własnego unijnych banków oscyluje wokół 3%. Dla największych graczy liczby te wyglądają co prawda nieco lepiej, ich rentowność jest jednak i tak rażąco poniżej kosztu kapitału szacowanego na 10-12%. To także kilka punktów procentowych poniżej poziomów notowanych w USA.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2