Autor: Krystian Jaworski

Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów | Rynek pracy

Kolejny silny spadek zatrudnienia

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 8,7% r/r wobec 9,5% w sierpniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i lekko powyżej naszej prognozy (8,5%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się we wrześniu o 2,7% r/r wobec wzrostu o 3,8% w sierpniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
człowiek sypiący nawozy, roślina
Gospodarka | Raporty

Żywność drożeje i będzie drożeć, bo drożeją nawozy

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z silnym wzrostem cen nawozów mineralnych, który ma charakter globalny. Indeks światowych cen nawozów publikowany przez Bank Światowy zwiększył się w okresie styczeń ‒ wrzesień 2021 roku o 56,1%. Co więcej, początek października przyniósł silne przyspieszenie wzrostu cen nawozów. Przedmiotem poniższej analizy ekonomistów Credit Agricole Bank Polska jest jest ocena, jaki będzie miało to wpływ na ścieżkę cen żywności w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Bariery podażowe wciąż hamują polskie przetwórstwo

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w sierpniu do 56,0 pkt. wobec 57,6 pkt. w lipcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (56,7pkt.) i nieznacznie powyżej naszej prognozy (55,9 pkt.). Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, czasu dostaw i zatrudnienia), podczas gdy przeciwny wpływ miał wzrost zapasów.

CZYTAJ WIĘCEJ
produkcja samochodów, linia produkcyjna, pracownicy
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Polski przemysł nie musi się obawiać spowolnienia w niemieckiej branży motoryzacyjnej?

Początkowa faza pandemii doprowadziła do załamania produkcji w niemieckiej branży motoryzacyjnej. W kwietniu 2020 r. produkcja w kategorii „samochody, przyczepy i naczepy” po oczyszczeniu z wpływu wahań sezonowych była aż o 84,0% niższa niż w lutym 2020 r., czyli bezpośrednio przed wybuchem pandemii, przypominają analitycy z Credit Agricole Bank Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Chiny, flaga chińska na tle wykresów i wskaźników ekonomicznych
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Chiny: słabnie impuls kredytowy, co ze wzrostem gospodarczym?

Zgodnie z opublikowanymi danymi, roczne tempo wzrostu gospodarczego w Chinach obniżyło się w II kw. do 7,9% r/r wobec 18,3% w I kw. 2021 roku. Silny spadek rocznej dynamiki PKB był głównie efektem ustępowania efektów niskiej bazy sprzed roku (związanych z wybuchem pandemii COVID-19) i nie sygnalizuje tym samym spowolnienia wzrostu aktywności. Wzrost w ujęciu kw/kw, wolny od wspomnianych wyżej efektów statystycznych, przyspieszył z 0,6% w I kw. do 1,3% w II kw. (do 5,3% w ujęciu zannualizowanym). Taki wynik był lepszy od konsensusu rynkowego równego 1,2%, podkreślają analitycy z Credit Agricole Bank Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Handel i budownictwo pod niekorzystnym wpływem drugiej fali pandemii COVID-19

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku w cenach bieżących o 2,1% r/r wobec wzrostu o 2,7% we wrześniu, co było poniżej konsensusu rynkowego (-0,3%) i powyżej naszej prognozy (-3,9%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w październiku do -2,3% r/r wobec 2,5% we wrześniu. W kierunku zmniejszenia dynamiki pomiędzy wrześniem a październikiem oddziaływał efekt niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2019 r., podczas gdy w październiku br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem).

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Pandemia COVID-19 wyhamowała inwestycje i konsumpcję

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, dynamika PKB w II kw. wyniosła -8,2% r/r wobec +1,8% w I kw., a tym samym ukształtowała się ona zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB obniżył się w II kw. o 8,9% kw/kw wobec spadku o 0,4% w I kw. Tym samym Polska po raz pierwszy przynajmniej od 2002 r. (czyli w ramach dostępnych kwartalnych danych o PKB) odnotowała tzw. techniczną recesję (dwa kwartały z rzędu spadku PKB w ujęciu kwartalnym).

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Branża motoryzacyjna i spożywcza pociągnęły produkcję przemysłową w czerwcu

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do +0,5% wobec -17,0% w maju, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (-6,9%) i powyżej naszej prognozy (-7,5%) ‒ przypomina w komentarzu Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista z Credit Agricole Bank Polska S.A.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

To dopiero początek spadku aktywności w budownictwie

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 5,1% r/r wobec spadku o 0,9% w kwietniu, co było znacząco poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (-0,5%). Maj był zatem pierwszym miesiącem od wybuchu epidemii COVID-19, w którym doszło do wyraźnego spadku aktywności w budownictwie. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 3,1% m/m.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Wciąż niskie wykorzystanie mocy wytwórczych, eksport nadal kuleje

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju do -17,0% wobec -24,6% w kwietniu, kształtując się nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego (-16,8%) i powyżej naszej prognozy (-20,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 12,2% m/m.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Handel detaliczny zamrożony przez epidemię COVID-19

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu w cenach bieżących o 7,1% r/r wobec wzrostu o 9,6% w lutym, co było znacząco poniżej naszej prognozy (6,0%) i konsensusu rynkowego (-3,4%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych spadła w marcu do -9,0% r/r wobec 7,3% w lutym. Znaczący błąd naszej prognozy wynikał z przeszacowania skali dokonywania zapasów przez gospodarstwa domowe oraz niedoszacowania negatywnego wpływu obaw gospodarstw domowych na decyzje zakupowe w II poł. marca.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Ostatnie dobre dane z rynku pracy przed wybuchem epidemii koronawirusa

Zgodnie z opublikowanymi w środę danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w lutym wyniosła 7,7% r/r wobec 7,1% w styczniu, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy (7,0%) zgodnej z konsensusem rynkowym. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 2,9% r/r wobec 2,6% w styczniu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 4