RPP odnotowała przejściowe osłabienie złotego

RPP odnotowała przejściowe osłabienie złotego
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska (fot. Newseria)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%).
Krystian Jaworski z #CreditAgricole: pierwsza podwyżka stopy referencyjnej @nbppl (z 0,10% do 0,25%) nastąpi w listopadzie 2022 r. #StopyProcentowe #RPP #NBP

W komunikacie wprowadzone zostały liczne zmiany akcentujące dynamicznie zmieniającą się sytuację w Polsce i za granicą. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą „w kolejnych miesiącach kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej„, jednak dodany został fragment, iż tempo ożywienia może być wolniejsze niż dotychczas. Powtórzone zostało również sformułowanie z wrześniowego komunikatu, iż „działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP„, będą pozytywnie wpływać na koniunkturę. Usunięty został natomiast fragment mówiący o korzystnym wpływie dalszej poprawy sytuacji za granicą na polską gospodarkę. Ponadto podkreślona została dobra sytuacja na rynku pracy w kraju – „spadek” liczby pracujących i dynamiki wynagrodzeń zastąpiono ich „stabilizacją”. Ponadto „niższa dynamika dochodów” została usunięta z grupy czynników ograniczających ożywienie gospodarcze.

Czytaj także: RPP: stopy procentowe bez zmian, ożywienie aktywności gospodarczej będzie wolniejsze >>>

RPP odnotowała, że światowy wzrost liczby zachorowań na COVID-19 przyczynił się do pogorszenia nastrojów na międzynarodowych rynkach finansowych, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w osłabieniu walut gospodarek wschodzących (w tym złotego). W komunikacie znalazła się również ocena sprzed miesiąca, zgodnie z którą „tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP„. Słowo „trwalszego” stanowi element nowy w porównaniu z komunikatem wrześniowym. Oznacza to, że w ocenie RPP deprecjacja kursu złotego musi być wyraźna i trwała, aby jej pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i inflację był istotny. Dodanie tego słowa sygnalizuje zmianę nastawienia RPP na nieznacznie bardziej gołębie.

Scenariusz w polityce pieniężnej bez zmian

Oprócz wspomnianego fragmentu, w komunikacie trudno znaleźć inne sygnały wskazujące na zmianę nastawienia RPP w polityce monetarnej. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada nie zdecyduje się na wprowadzenie niekonwencjonalnych narzędzi łagodzenia polityki pieniężnej, a pierwsza podwyżka stopy referencyjnej NBP (z 0,10% do 0,25%) nastąpi w listopadzie 2022 r. Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 103,9 mld zł).

Treść komunikatu po posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.