Autor: AWS

WIRON
Z rynku finansowego

Webinarium dla dziennikarzy ekonomicznych: co warto wiedzieć o tranzycji wskaźników referencyjnych?

Wskaźnik WIRON, który najpóźniej w roku 2025 zastąpi w umowach dotychczas stosowany WIBOR, bazuje wyłącznie na danych o dokonanych transakcjach, jednak nie obejmuje on wyłącznie operacji wykonywanych na rynku międzybankowym. Zakres danych, służących wyliczaniu WIRON, jest znacznie szerszy – podkreślała Aleksandra Bluj, wiceprezes zarządu GPW Benchmark, podczas webinarium dla dziennikarzy ekonomicznych, w trakcie którego wyjaśniano szczegóły procesu tranzycji. Omawiamy, naszym zdaniem, kluczowe fragmenty spotkania z dziennikarzami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Forum Bankowe 2023 sesja 1, debata
Z rynku finansowego

Forum Bankowe: kwestionowanie WIBOR, obciążenia fiskalne i franki głównym wyzwaniem dla bankowości

Na ile sytuacja sektora bankowego determinowana jest przez czynniki natury makroekonomicznej, a w jakim stopniu mamy do czynienia z wyzwaniami natury prawno-regulacyjnej, i jakie działania powinny podjąć zarówno same banki, jak i administracja publiczna, żeby ograniczać pojawiające się zagrożenia? Kwestie te były tematem drugiej sesji tegorocznego Forum Bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NIK, budynek
Cyberbezpieczeństwo

NIK: o cyberzagrożeniach najczęściej ostrzegają Polaków banki

Instytucje finansowe stanowią najlepsze źródło wiedzy na temat cyberzagrożeń – twierdzi ponad 40% Polaków. Z kolei jeśli padniemy ofiarą cyberfraudu, jedynie sporadycznie zgłaszamy taki przypadek policji. Dodatkowym problemem jest zbyt mała liczba funkcjonariuszy organów ścigania, wyspecjalizowanych w zwalczaniu przestępczości cyfrowej. To tylko niektóre z wyników kontroli, przeprowadzonej w ostatnim czasie przez Najwyższą Izbę Kontroli.

CZYTAJ WIĘCEJ
AWS Migration Roadshow
Technologie i innowacje | Wydarzenia

AWS Migration Roadshow: bezpieczna migracja do chmury także w instytucjach finansowych

Już w piątek 31 marca w Warszawie odbędzie się AWS Migration Roadshow – konferencja biznesowo-techniczna poświęcona migracji do chmury. Jak przygotować się do migracji? Jak sprawić, aby migracja przebiegała bezpiecznie i przyniosła wymierne efekty biznesowe? Na najbardziej nurtujące pytania dotyczące migracji odpowiedzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w biznesie i technologii cloud.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/03

Raport | Zarządzanie Wierzytelnościami | Dłużnicy znowu górą?

Adekwatna reakcja na nieprawidłowości w polubownym dochodzeniu należności przez profesjonalne podmioty, zwiększanie uprzywilejowania dłużnika kosztem wierzyciela, a może brak woli politycznej, by kompleksowo uregulować ten obszar? Procedowany przez resort sprawiedliwości projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora budzi skrajnie odmienne reakcje.

CZYTAJ WIĘCEJ
KFNM,
Nieruchomości

Jak wycenić mieszkanie, a jak dom?

W procesie finansowania nieruchomości, nie tylko mieszkalnych, ogromną rolę odgrywa właściwa wycena kredytowanego obiektu, stanowiącego wszak najważniejszy element zabezpieczenia. O wyzwaniach, związanych z szacowaniem wartości nieruchomości i możliwościach, jakie w tym zakresie stwarzają nowoczesne technologie, dyskutowano podczas ostatniej sesji tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych
Nieruchomości

Kredyt hipoteczny jest produktem dla średnio i dobrze zarabiających Polaków

Rok 2022, a w szczególności jego druga połowa, przebiegała pod znakiem odwrócenia trendów na rynku finansowania hipotecznego. To w znacznej mierze efekt inflacji i powiązanych z nią podwyżek stóp procentowych, które to czynniki bądź to zniechęciły Polaków do zaciągania kredytów hipotecznych, bądź też wykluczyły część wnioskujących z rynku – podkreślał Jerzy Ptaszyński, Dyrektor Zespołu Analiz Centrum AMRON, podczas prezentacji 54. Edycji Raportu AMRON-SARFiN.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Suma wszystkich ryzyk na rynku kredytów hipotecznych

Ostatnie kwartały obfitowały w liczne wyzwania, skutkujące wzrostem ryzyka kredytowego. Która część portfela kredytowego polskich banków może być szczególnie zagrożona pogorszeniem jakości, i jakie przyczyny mogą wpłynąć na poziom ryzyka w tym obszarze: makroekonomiczne, społeczne czy prawne? Kwestie te były tematem debaty eksperckiej, zorganizowanej w ramach konferencji „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” pod egidą Europejskiego Kongresu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

5. Forum Akademicko-Gospodarcze: nauka i biznes na rzecz bezpieczeństwa

Bez zapewnienia odpowiednich środków na nauki ścisłe i przyrodnicze Polska nie będzie się rozwijać w odpowiednim tempie – podkreślił prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, podczas tegorocznego Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Zwrócił on uwagę, iż stosowana od pewnego czasu praktyka przekierowywania funduszy na dyscypliny humanistyczne nie sprzyja konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Kalicki.
Finanse osobiste

Frankowicze: poszukiwanie sprawiedliwości czy próba uwolnienia się od zaciągniętych zobowiązań?

Abuzywność jest wytrychem do sejfów banków – zaznaczył prof. dr hab. Krzysztof Kalicki, były sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, wieloletni prezes a obecnie członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank w Polsce, w wywiadzie, udzielonym portalowi fmc24news. Podkreślił on, iż większość zarzutów odnośnie klauzul abuzywnych w umowach kredytu frankowego można łatwo podważyć, dlatego na rozprawy nie są zapraszani eksperci z zakresu rynku walutowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Trzeba zrobić wszystko, by opanować inflację

Szkodliwy wpływ inflacji na przebieg procesów gospodarczych jest niepodważalny, poczynając od hamowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, poprzez pogłębianie nierówności, aż po narastanie konfliktów wynikających ze spirali cenowo-płacowej. Często jednak zalecenia ekonomiczne nie idą w parze z logiką rywalizacji politycznej, co jest szczególnie widoczne w latach wyborczych – zauważa prof. dr. hab. Marian Gorynia. Z prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego rozmawiał Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Badanie InfoSenior 2023
Gospodarka | Artykuły | Wydarzenia

Co trzeci polski senior kupuje i płaci online

Seniorzy częściej korzystają z bankowości internetowej, a w przestrzeni cyfrowej czują się raczej bezpiecznie. Jednocześnie osoby starsze w większości oceniają swój poziom wiedzy cyfrowej jako przeciętny. Ponadto chętnie korzystają z usług bankowych – rachunku osobistego czy karty płatniczej, a 42% seniorów w Polsce nie odczuwa przy tym większych problemów w kontakcie z bankowością. Jednocześnie, blisko połowa seniorów (49%) przyznaje, że w razie potrzeby uzyskania informacji dotyczących cyfrowych usług finansowych, zwróciłoby się o poradę do pracownika instytucji finansowej podczas wizyty w oddziale. To główne wnioski z badania „InfoSenior 2023” przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP).

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Wskaźniki referencyjne | Zarzuty wobec WIBOR mają na celu wyłącznie uwolnienie się od spłaty zobowiązania kredytowego

Postanowienie katowickiego sądu z 3 listopada ub.r. miało umożliwić spłacanie przez kredytobiorcę kolejnych rat kredytu bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR do czasu wydania wyroku. Stało się ono podstawą dla różnych spekulacji, prezentowanych w przestrzeni medialnej. Nie brakowało takich tytułów jak „WIBORowa rewolucja”, „Sąd tnie raty kredytu złotówkowego” czy „Najpierw frankowicze, teraz WIBORowa bomba”. Kilka tygodni później, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, skład orzekający zdecydował się oddalić wniosek powodów o zabezpieczenie roszczenia, przywracając tym samym obowiązek spłaty kolejnych rat w ich pełnej wysokości. Na ile jednak podobne działania zmierzające do kwestionowania kredytów hipotecznych w oparciu o WIBOR mogą przełożyć się na sytuację portfeli kredytów hipotecznych w polskich instytucjach finansowych? Zapytaliśmy o to dr. Tadeusza Białka, wiceprezesa Związku Banków Polskich, który w ostatnich tygodniach został wybrany przewodniczącym Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych. Rozmawiał z nim Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 49