Artur Głembocki

Artur Głembocki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek Zarządu

Santander Bank Polska S.A.

Artur Głembocki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie, na Politechnice Wrocławskiej. Ukończył również liczne kursy w zakresie przywództwa, zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Z Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.) związany jest od początku swojej kariery, czyli od 2008 roku. Zdobywał bogate doświadczenie, przechodząc kolejno przez wszystkie szczeble rozwoju w Pionie Zarządzania Ryzykiem: od młodszego specjalisty, poprzez eksperta risk intelligence i zarządzania portfelem kredytowym, a następnie dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Portfela Korporacyjnego. Od 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Zarządzania Ryzykiem, a od 2022 roku równolegle był także zastępcą Głównego Oficera Ryzyka –Wiceprezesa Zarządu.

Jest skutecznym liderem budującym zaangażowane zespoły oraz posiadającym szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości, zarządzania ryzykiem, transformacji, a także prowadzenia strategicznych projektów w sektorze finansowym.

W listopadzie 2023 roku Artur Głembocki został powołany na funkcję członka Zarządu kierującego Pionem Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w Santander Bank Polska S.A.

Artur Głembocki nie prowadzi innej działalności poza Bankiem, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zadania i odpowiedzialności

Zarządza Pionem Zgodności i Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej.