Aplikacja OGNIVO w małopolskich prokuraturach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kir.01.400x233Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zawarła z Prokuraturą Apelacyjną w Krakowie umowę na korzystanie z aplikacji OGNIVO. Narzędzie to umożliwia zastąpienie papierowej formy komunikacji, tradycyjnie stosowanej w korespondencji z bankami w postępowaniach dowodowych, elektroniczną wymianą informacji.

Umowa jest efektem pozytywnej oceny fazy pilotażowej modułu OGNIVO, dedykowanego obsłudze organów sprawiedliwości, który przez rok testowany był przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie wraz z podległymi jej Prokuraturami Okręgowymi w Krakowie, Kielcach, Tarnowie i Nowym Sączu.

Doświadczenia zgromadzone podczas testów nowego modułu aplikacji OGNIVO potwierdziły oczekiwania, które sformułowaliśmy decydując się na wdrożenie tego narzędzia. Wykorzystanie komunikacji elektronicznej pozwoliło na znaczne przyspieszenie przebiegu prowadzonych postępowań, przyczyniając się do wzrostu  efektywności naszej pracy – mówi Zdzisław Bocheński, Prokurator z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. – Pozyskiwanie tych samych informacji drogą tradycyjną jest procesem czasochłonnym i wiąże się z kosztami, głównie administracyjnymi, które staramy się eliminować – dodaje Z. Bocheński.

Moduł do obsługi prokuratur i sądów w aplikacji OGNIVO pozwala organom sprawiedliwości pozyskiwać z banków – biorących udział w projekcie – dane, które mogą stanowić materiał dowodowy lub umożliwić realizację zabezpieczenia majątkowego.

Elektronizacja i automatyzacja procesu przekazywania informacji w systemie KIR S.A. umożliwiła zredukowanie do kilku dni czasu niezbędnego do uzyskania odpowiedzi na pytania zadane przez upoważnione do tego podmioty. Dzięki temu osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, a materiał dowodowy nie pozwala na postawienie zarzutów, mogą uniknąć negatywnych skutków przedłużającej się procedury. 

Pozytywna ocena użyteczności aplikacji OGNIVO przez krakowską Prokuraturę Apelacyjną i podległe jej Prokuratury Okręgowe jest dla nas kolejnym potwierdzeniem, że oferujemy optymalne narzędzie umożliwiające uprawnionym do tego instytucjom, sprawne pozyskiwanie danych przechowywanych w bankach. W przypadku organów sprawiedliwości są to informacje, które przyczyniać się będą do sprawnego przebiegu postępowań – podkreśla Maja Markiewicz, dyrektor Linii biznesowej usługi OGNIVO w KIR S.A.

OGNIVO jest elektroniczną platformą komunikacyjną, zbudowaną z komplementarnych modułów, której podstawowym zadaniem jest usprawnianie wymiany informacji związanych z rozliczeniami pomiędzy bankami – uczestnikami systemów ELIXIR® i EuroELIXIR oraz podmiotami współpracującymi z bankami.

Z usługi, wdrożonej i systematycznie rozwijanej przez KIR S.A., oprócz banków (komercyjnych i spółdzielczych) korzystają ZUS, Poczta Polska, urzędy miast, urzędy skarbowe, izby celne oraz komornicy sądowi. Pełna informacja o OGNIVO dostępna jest na stronie http://www.kir.com.pl/main.php?p=ognivo.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.