Apel do Premiera i koalicji PO-PSL o akceptację zasady dobrowolności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.zestawienie.01.250xOdnotowujemy z aprobatą informację, że premier Donald Tusk rozważa możliwość dwustronnego przechodzenia między filarami I i II, tj. między ZUS-em i OFE.  To znaczący krok w kierunku akceptacji zasady dobrowolności.

Przyjęcie tej zasady w proponowanej przez rząd nowej ustawie o OFE  jest  ważna dla obywateli, w szczególności dla 16-tu milionów członków filaru kapitałowego.

Ale następujące dwie propozycje rządowe są nadal sprzeczne z tą zasadą:

  • przejęcie 51,5% aktywów OFE przez ZUS drogą ustawy, bez pytania składkowiczów o ich zgodę,
  • przejmowanie aktywów OFE na wypłaty emerytur  przez 10 lat przed pierwszą wypłatą.

Obie te propozycje są naruszeniem zasady dobrowolności, są wręcz z tą zasadą całkowicie sprzeczne. Sprzeczne z zasadą dobrowolności jest również proponowane  przez rząd automatyczne przesuwanie składkowiczów z OFE do ZUS  w przypadku braku wyraźnego życzenia na piśmie, że chcą nadal pozostać w systemie OFE.

Apelujemy do Pana Premiera, rządu i do Sejmu o zmianę stanowiska  w tych trzech kwestiach oraz wprowadzenie następujących trzech poprawek do rządowych propozycji:

  • Przesunięcia z OFE do ZUS-u oraz z ZUS-u do OFE  powinny być możliwe tylko na wyrażone na piśmie życzenie  składkowicza.
  • Przejęcie przez ZUS aktywów składkowiczów zgromadzonych w OFE będzie dotyczyć tylko tych osób, które wyrażą życzenie wyjścia z filaru kapitałowego OFE  i  przejścia do ZUS.
  • Środki pieniężne na wypłaty miesięcznych  emerytur OFE przez ZUS będą przekazywane sukcesywnie  na 3 miesiące przed  kolejna wypłatą.

Źródło: Business Centre Club