Aon Hewitt ogłosił wyniki 8. edycji Badania Najlepsi Pracodawcy 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

analizy.03.250x179EMC Computer Systems Poland, Towarzystwo Ubezpieczeń LINK4 i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. zwycięzcami tegorocznej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy

Aon Hewitt, firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ogłosiła wyniki 8. edycji Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce.

Zwycięzcą w kategorii przedsiębiorstw małych i średnich został EMC Computer Systems Poland, w kategorii firm dużych Towarzystwo Ubezpieczeń LINK4 a w kategorii przedsiębiorstw XXL – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Program Najlepsi Pracodawcy (PNP), którego głównym elementem jest Badanie Najlepsi Pracodawcy (BNP) umożliwia budowanie angażującego środowiska pracy, a co za tym idzie poprawę wyników biznesowych.

Z drugiej strony identyfikuje Najlepszych Pracodawców i buduje ich wizerunek pracodawcy pierwszego wyboru, czyli umożliwia budowanie marki poprzez markę pracodawcy.

Wyniki ostatnich edycji Programu Najlepsi Pracodawcy pokazują, że wskaźnik zaangażowania wśród pracowników firm działających na polskim rynku systematycznie rósł w ostatnich 4 latach. Jak wynika z tegorocznej 8. edycji Badania za zaangażowanego można uznać co drugiego zatrudnionego w badanych organizacjach (51%). Oznacza to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3 pkt. proc.

W stosunku do roku 2010 natomiast wskaźnik zaangażowania wzrósł aż o 7 pkt. proc.

Tegoroczny wskaźnik zaangażowania dla Najlepszych Pracodawców ukształtował się na poziomie 77%. Oznacza to wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do roku 2012. Warto zauważyć, że jest to wynik najwyższy z dotychczas odnotowanych w badaniu prowadzonym na rynku polskim. Do tej pory wskaźnik zaangażowania dla Najlepszych Pracodawców mieścił się w przedziale 71-75%.

131017.aon.01.550x

Zaangażowanie, tak jak definiujemy je w Aon Hewitt – wyraża się przez 3 postawy: pozytywnego mówienia o firmie, w której pracuję, chęci pozostania w organizacji, ponieważ mogę tu się realizować i po trzecie – gotowości do podejmowania dodatkowego wysiłku na rzecz firmy, by organizacja osiągnęła sukces.

W tym roku największy wzrost odnotowaliśmy dla 3 postawy – czyli postawy „działa” (+ 5 p.p.). Oznacza to nasilenie chęci pracowników do możliwie najlepszego wykonywania swoich obowiązków, a nawet przekraczania sformułowanych wobec nich oczekiwań.

131017.aon.02.550x

Ponad to tegoroczne wyniki badania pokazują, że obszarami środowiska pracy generującymi najwyższy poziom zadowolenia pracowników, są wciąż: warunki pracy, współpracownicy, zadania oraz równowaga praca-życie.

Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Blisko 100 organizacji podjęło wyzwanie udziału w tegorocznej edycji badania. Zarejestrowaliśmy rekordowe zmiany wskaźników i mimo zaostrzających się kryteriów – w gronie laureatów znalazło się aż 17 organizacji. Mamy nadzieję, że wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy 2013, jak również sylwetki Najlepszych Pracodawców okażą się inspiracją do rozpoczęcia lub kontynuowania budowania i wzmacniania zaangażowania w innych organizacjach w Polsce – powiedział Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Aon Hewitt w Polsce, Szef Europejskiej Praktyki Talent.

131017.aonhew.03.550x

131017.aonhew.04.550x

Źródło: Aon Hewitt