Antal Global Snapshot: Coraz więcej miejsc pracy dla specjalistów i menedżerów!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Aż 70% polskich pracodawców deklaruje, że w chwili przeprowadzania badania rekrutowało specjalistów i menedżerów, a 67% planuje rekrutacje w ciągu następnych trzech miesięcy - tak wynika z najnowszego raportu Antal Global Snapshot, badającego dynamikę zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów w kluczowych sektorach w Polsce i na świecie.

W porównaniu z 16. edycją badania, w którym 66% firm deklarowało przeprowadzanie rekrutacji, wyniki najnowszej edycji raportu Antal Global Snapshot pokazują, że polski rynek pracy jest w dobrej kondycji.

„Rynek pracy w Polsce nieustannie się zmienia. Biorąc pod uwagę liczbę projektów rekrutacyjnych, które realizujemy, jestem zdania, że najbardziej pożądani na rynku pracownicy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem interesującej ich pracy. Co więcej, z deklaracji polskich firm wynika, że zdecydowana większość z nich jest w trakcie procesów rekrutacyjnych oraz planuje dalsze zatrudnienia w kolejnych kwartałach, co w oczywisty sposób przekłada się na liczbę miejsc pracy.” – twierdzi Artur Skiba, prezes zarządu Antal International, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Dane globalne również są bardzo optymistyczne – aż 68% firm deklaruje, że w momencie przeprowadzania badania prowadziło rekrutacje, a 66% ma plany na zatrudnianie nowych pracowników w kolejnym kwartale.

Liderzy na rynku pracy
Gospodarka światowa w dalszym ciągu się rozwija, a wraz z nią rośnie poziom zatrudnienia w 9136 organizacjach, które zostały uwzględnione w tej edycji badania Antal Global Snapshot.

Największą dynamiką zatrudnienia w skali Polski wykazały się ponownie firmy
z sektora Usług Wspólnych (SSC/BPO) – aż 90% z nich deklarowało, że w chwili badania przeprowadzało rekrutacje. Według odpowiedzi respondentów, zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w sektorze SSC/BPO w nadchodzącym kwartale będzie nadal bardzo wysokie – 89% firm zamierza przeprowadzać rekrutacje. Zdaniem konsultantów Antal omawiany sektor jest jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce.

„Wyniki najnowszego raportu Antal Global Snapshot po raz kolejny pokazują wzmożoną aktywność pracodawców z rynku sektora SSC/BPO. Najwięcej centrów SSC/BPO znajduje się w Krakowie, jednak biorąc pod uwagę, iż aktualnie rozwijają się inne ośrodki, tj. Wrocław, Poznań, Łódź oraz Trójmiasto prognozuję, iż kolejne kwartały również będą obfitowały w procesy rekrutacyjne w tym sektorze.” – komentuje Kamila Faliszewska, Acting Team Manager, Antal SSC/BPO.

Ponieważ 84% badanych firm deklarowało, że przeprowadza procesy rekrutacyjne, również przedsiębiorstwa z obszaru Księgowości wykazują się bardzo dobrą dynamiką zatrudnienia. Kolejny kwartał również będzie owocny w rekrutacje w tym sektorze – 74% firm planuje dalsze zatrudnienia. Tylko 9% organizacji planowało redukcję etatów w chwili przeprowadzania badania.

„Aktywność rekrutacyjna firm działających w sektorze Księgowość jest bez wątpienia naturalną konsekwencją sytuacji gospodarczej w kraju. Pozytywne wskaźniki makroekonomiczne i optymizm na rynku przekładają się na nowe inwestycje w kraju. Sytuacja ta w oczywisty sposób przekłada się na większą liczbę procesów rekrutacyjnych w tej branży.” – twierdzi Anna Piotrowska-Banasiak, Business Unit Manager, Antal Finance & Accountancy.

Sektor Ubezpieczeń także wykazuje się bardzo dobrą dynamiką zatrudnienia
– 77% firm deklarowało, że w czasie przeprowadzania badania było w trakcie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a 72% badanych deklarowało planowane zatrudnienia w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Jak zauważa Sebastian Sala, Team Manager, Antal Banking & Insurance, wyniki najnowszego raportu są świetną prognozą z jednej strony dla osób pracujących już w tym sektorze, a z drugiej – dla kandydatów rozważających rozpoczęcie pracy w sektorze Ubezpieczeń. „Z moich obserwacji wynika, że sektor Ubezpieczeń cały czas się rozwija i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Co więcej, omawiany rynek jest bardzo stabilny co podkreśla fakt, iż również w ostatniej edycji badania Antal Global Snapshot sektor ten znalazł się wśród liderów zatrudnienia.” – dodaje Sebastian Sala, Team Manager, Antal Banking & Insurance.

Nieco wolniej…
Najmniejszą dynamikę zatrudnienia w omawianym kwartale wykazały sektory Prawa  i Usług Komunalnych (odpowiednio 36% i 39% firm deklarowało, że prowadzi rekrutacje). Jednak deklaracje firm wskazują na to, że ich sytuacja ma się powoli zmieniać – w kolejnym kwartale rekrutacje w sektorze Prawa planuje już 39% firm. Co więcej, tylko 10% z nich w momencie przeprowadzania badania deklarowało, że redukuje etaty, co świadczy o pewnej stabilności tej branży.

Swoistą stabilizację wykazują również przedsiębiorstwa z sektora Nieruchomości – 39% z nich deklarowało przeprowadzane rekrutacje zarówno w czasie przeprowadzania badania, jak i w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Podobnie w sektorze Energetyka – tutaj 45% badanych odpowiedziało, że w chwili przeprowadzania badania prowadziło rekrutacje, a także zamierza zatrudniać pracowników w następnym kwartale.

Pozytywnie w przyszłość
Większość organizacji w momencie przeprowadzania badania Antal Global Snapshot było w trakcie zatrudniania specjalistów i menedżerów – 70% w Polsce, 70% w Europie Wschodniej i 68% na świecie. Te same firmy pytane o plany na kolejny kwartał deklarowały, że nadal zamierzają rekrutować – 67% organizacji z Europy Wschodniej i 66% firm z całego świata.

Według deklaracji firm, zarówno polski rynek pracy, jak i światowy rynek są obecnie w dobrej sytuacji. Zgodnie z wynikami najnowszej edycji raportu można przypuszczać, że w kolejnych kwartałach sytuacja będzie się jeszcze bardziej poprawiać – zauważymy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów, niezależnie od sektora i regionu. To pokazuje, że firmy szczególnie teraz powinny zadbać o pozytywną opinię na rynku, gdyż w momencie wzmożonego popytu na pracowników, atrakcyjne wynagrodzenie może już nie wystarczyć, żeby przyciągnąć do pracy najlepszych kandydatów.

Sylwia Klimek