Anna Trzecińska

Anna Trzecińska
fot. NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes

Narodowy Bank Polski

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Karierę zawodową rozpoczęła w październiku 1983 r. w Narodowym Banku Polskim. Początkowo pracowała w Departamencie Planowania, a następnie w Departamencie Polityki Pieniężno-Kredytowej (obecny Departament Operacji Krajowych). W roku 1993 objęła stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej, a pięć lat później, w roku 1998, została mianowana dyrektorem tego departamentu. Była odpowiedzialna m.in. za projektowanie instrumentów polityki pieniężnej, jak również jej realizację. Nadzorowała także obsługę długu publicznego, w tym emisję i obrót skarbowymi papierami wartościowymi, a także sprawy związane ze stabilnością finansową i polityką dewizową. Była przedstawicielką NBP w Komitecie Operacji Rynkowych w Europejskim Banku Centralnym. 2 czerwca 2005 r. została powołana na Członka Zarządu NBP i funkcję tę pełniła do 31 grudnia 2008 r.

Obok pracy w Narodowym Banku Polskim pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (1997-2004), członka Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (2001-2005), członka Rady Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (2004-2005) oraz członka Rady Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie (od 2002 do marca 2009).

7 stycznia 2009 r. objęła stanowisko dyrektora banku w PKO Bank Polski i zajmowała je do 31 października 2009 r. W tym samym roku, 1 listopada, decyzją Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, została mianowana Zastępcą Prezesa BFG. W BFG odpowiadała za wypłatę środków gwarantowanych i restrukturyzację sektora Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

24 października 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski powołał Annę Trzecińską na stanowisko Wiceprezesa NBP z dniem 3 listopada 2014 r.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP