Andrzej Horawa: Zapewniamy klientom efektywne wykorzystanie danych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140311.teradata.400x218Wypowiedź dla aleBank.pl: Andrzej Horawa, general manager, Teradata Polska.

Andrzej Horawa: My, jako Teradata w Polsce, wierzymy w wartość danych, wartość informacji. Dla nas rzeczą podstawową jest umożliwienie klientom wykorzystywania danych i informacji, które posiadają. Debata pozwoliła nam spojrzeć na to z różnych kierunków. Dla nas zrozumienie potrzeb klienta, zrozumienie jego sposobu myślenia jest kluczowe. To jest najważniejsze. Widać, że banki bardzo wiele robią jeśli chodzi o gromadzenie i wykorzystywanie danych, wiele obszarów jest jeszcze do zaadresowania – tutaj jest nasza rola. My, jako Teradata specjalizujemy się w trzech obszarach – analityka marketingowa, data warehouse i big data – tu upatrujemy szanse na współpracę z bankami. Chcielibyśmy stworzyć forum wymiany informacji i kontynuować tego typu spotkania.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Andrzej Horawa: Zapewniamy klientom efektywne wykorzystanie danych”