Analiza rynku złota; 27 lutego -2 marca 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zlotowki.monety.01.250xPrzełom lutego i marca był dla rynku złota punktem zwrotnym, gdyż regularne wzrosty notowań tego metalu mające miejsce od początku 2012 roku zostały zachwiane. Pomimo to kurs złota utrzymał się powyżej psychologicznego pułapu 1.700 dolarów za 1 uncję, to w ciągu tygodnia wartość kruszcu spadła o 58 USD na uncji, zaś względem ceny zamykającej wcześniejszy tydzień o 70,5 USD. W przeliczeniu na polską walutę po kursach średnich, wartość złota spadła o ponad 200 zł na uncji.

Do połowy tygodnia złoto systematycznie drożało. Od porannej, poniedziałkowej sesji do popołudniowej w środę kurs złota kontynuował swój wzrost. Rzutował na to szereg czynników. Kluczowe dla rynku złota było półroczne wystąpienie szefa Fed w amerykańskim Kongresie. W świetle deklaracji sprzed kilku tygodni, kiedy to Fed ogłosił, iż stopy nie zostaną podniesione w ciągu najbliższych paru lat, nastroje na rynku złota były do połowy tygodnia bardzo dobre, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wycenie kruszcu. Od poniedziałku do środy uncja złota zdrożała o 23 dolary na uncji (ponad 1,3). Korzystna dla rynku złota była także nerwowość w handlu w USA spowodowana prezentacją nienajlepszych danych makro. Naturalnie taki stan zwiększa zainteresowanie żółtym kruszcem. Wzrostom sprzyjały także waluty. Wskaźnik eurodolara regularnie w tym czasie rósł – z 1,3365 do 1,3481. Nie inaczej było z sytuacją względem amerykańskiej waluty z funtem szterlingiem (GBP/USD z 1,581 do 1,5974), frankiem szwajcarskim (USD/CHF z 0,9006 do 0,8933) i jenem japońskim (USD/JPY z 81,1018 do 80,2498). Zwrot nastąpił w środę, kiedy to sprawozdanie przed kongresową Komisją ds. Usług Finansowych zdał Ben Bernanke. Inwestorzy liczyli na deklaracje dalszego dodruku gotówki, jednakże szef Fed zaskoczył. Reakcja rynku była natychmiastowa – korekta. Od środy już do końca tygodnia złoto regularnie taniało, jednakże wsparcie na poziomie 1.700 USD/1 t oz. okazało się skuteczne. Po spadkach kurs złota zatrzymał się na 1.707 dolarach za uncję – najniższym od końcówki stycznia poziomie.

Według kursów średnich NBP, w poniedziałek na giełdzie w Londynie za uncję złota płacono 5.502,56 PLN, natomiast na zamknięciu piątkowej sesji tę samą ilość metalu wyceniono na 5.295,63 PLN.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (IAP) to uznany przez tysiące klientów w kraju i zagranicą partner w obrocie metalami szlachetnymi. Zajmuje się detaliczną i hurtową dystrybucją złota i srebra inwestycyjnego, monet kolekcjonerskich z renomowanych mennic świata, a także prowadzi emisję własnych serii sztabek i monet bitych w szlachetnym kruszcu przez najlepsze mennice na świecie. W roku 2002 IAP uruchomiła platformę internetową pod nazwą e-numizmatyka.pl, która szybko stała się w Polsce wiodącym portalem o tematyce numizmatycznej. Od 2009 roku IAP tworzy grupę kapitałową razem ze spółką emonety.pl S.A. – kolejnym istotnym graczem numizmatycznym w kanale e-commerce. Oprócz platformy e-numizmatyka.pl klienci IAP obsługiwani są przez takie serwisy jak: www.emonety.pl, www.fabrykazlota.pl, www.kursyzlota.pl, www.kursysrebra.pl. Do najnowszych projektów należą platformy e-skupzlota.com.pl oraz e-kantorwalutowy.pl – oba stanowią komplementarne uzupełnienie oferty produktowej. Dynamiczny rozwój grupy kapitałowej IAP potwierdzają wyniki finansowe. W roku 2010 grupa IAP osiągnęła skonsolidowane przychody na poziomie 78,2 mln złotych notując ponad 20% wzrost w stosunku do okresu poprzedniego

Informacje dostępne w powyższym komentarzu analitycznym nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U. 2005 Nr 206 poz. 1715 z późniejszymi zmianami). Firma Inwestycje Alternatywne Profit S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia zgłoszone przez kogokolwiek w związku z poleganiem na treściach zawartych na niniejszym komentarzu analitycznym. Informacje zamieszczone w treści materiału nie powinny stanowić jedynej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Z zastrzeżeniem działania zgodnie z prawem, firma Inwestycje Alternatywne Profit S.A. nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za konsekwencje finansowe ani żadne inne wynikające z inwestowania w złoto. Z produktami tymi mogą wiązać się ograniczenia w stosunku do konkretnych osób lub krajów na podstawie lokalnych przepisów obowiązujących względem tych osób lub na terenie tych krajów. Inwestor powinien upewnić się i sprawdzić na własną odpowiedzialność, czy przysługuje mu prawo do inwestowania w te produkty. Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Wyniki osiągane w przeszłości nie przekładają się na przyszłe wyniki.

Bartosz Wojtczak
Główny Analityk
Inwestycje Alternatywne Profit S.A.