Analitycy mówią „KUPUJ” i określają cenę docelową akcji P.R.E.S.C.O. na 13,02 zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

presco.150x203Dotychczasowy wzrost skali działalności P.R.E.S.C.O. od czasu debiutu giełdowego zaowocował w 2012 r. znaczącą dynamiką przychodów (+116 proc. w skali roku). Jak zauważono w rekomendacji spółka wyróżnia się ponadto efektywnością kosztową, co znalazło potwierdzenie w osiągniętym w latach 2005 - 2010 wskaźniku IRR, który był wyższy od stopy zwrotu prezentowanej w tym samym okresie przez Kruka. M. in. na tej podstawie analitycy Noble Securities w lutym br. wydali dla akcji P.R.E.S.C.O. rekomendację "KUPUJ", a cenę docelową za walor określili na poziomie 13,02 zł.

To już drugi w 2013 r. pozytywny raport nt. spółki, poprzedni, wydany w styczniu br. był sygnowany przez Trigon Dom Maklerski.

Autorzy rekomendacji m.in. prognozują, że  skonsolidowany zysk netto P.R.E.S.C.O. za rok 2015  przekroczy 30 mln zł.

W wydanej w lutym br. przez Noble Securities rekomendacji podkreślono, że P.R.E.S.C.O. dokonując nowych zakupów i inwestując w portfele wierzytelności od instytucji finansowych zachowuje dywersyfikację branżową nabywanych pakietów. Autorzy rekomendacji zauważyli, że od 2011 r. nastąpił istotny wzrost udziału pakietów bankowych w całości zakupów P.R.E.S.C.O. (ok. 65 proc.). W efekcie spółka zwiększyła swój udział w rynku wierzytelności bankowych do ok. 5 proc. (z niewiele ponad 1 proc. jeszcze w 2010 r.)

Ponadto, sprawność w działaniu połączona z dużym doświadczeniem branżowym, budowanym od 1998 r., w opinii autorów publikacji, przekładać się będzie w przyszłości na ponadprzeciętne na tle całej branży wyniki P.R.E.S.C.O. Ważnym uzasadnieniem zewnętrznym dla stabilnych perspektyw branży oraz spółki jest przytoczona w rekomendacji informacja, że wg raportu InfoDług z października 2012 r. stale rośnie kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, która na koniec III kw. wyniosła 37 mld zł.

Kolejnym istotnym elementem, na który zwrócono uwagę w uzasadnieniu do rekomendacji to bezpieczny poziom zadłużenia P.R.E.S.C.O. Także aktualną wycenę implikującą wskaźniki P/E i P/BV w latach 2012 i 2013 odpowiednio na poziomie 7,1 i 8,0 oraz 1,4 i 1,2 autorzy ocenili jako atrakcyjną w porównaniu ze spółkami z branży. Noble Securities oceniło ponadto, że mając na uwadze generowane silne przepływy operacyjne oraz niski poziom zadłużenia P.R.E.S.C.O. nie powinna mieć problemów z obsługą zapadającego zadłużenia, tj. wykupem obligacji.

Analitycy Noble Securities zwrócili także uwagę, że dzięki niskiej średniej kwocie sprawy oraz niepodejmowaniu inwestycji w wierzytelności korporacyjne P.R.E.S.C.O. znacząco ogranicza ryzyko koncentracji oraz przyspiesza proces dochodzenia należności. Średnia wartość sprawy prowadzonej przez spółkę na koniec IIIQ wyniosła ok. 1370 zł.

Analitycy prognozują, że łącznie w całym 2012 r. suma nakładów na inwestycje w portfele wierzytelności dokonanych przez spółkę wyniosła ok. 79 mln zł, co zdaniem Noble Securities powinno znacząco wpłynąć na wzrost wpływów z windykacji, a tym samym przychodów w 2013 r. (+22 proc.).

Źródło: P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.