Analitycy: inflacja utrzyma się w okolicach 2% w pierwszym kwartale 2018 r.

Analitycy: inflacja utrzyma się w okolicach 2% w pierwszym kwartale 2018 r.
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dane dotyczące inflacji konsumenckiej w grudniu były wyższe niż wskazywał to szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Większość analityków podkreśla, że w I kw. 2018 inflacja CPI będzie utrzymywać się w okolicach 2% r/r lub nieznacznie poniżej.

#Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w pierwszym kwartale 2018 r. - twierdzą analitycy #GUS

Według danych GUS, inflacja konsumencka wyniosła 2,1% w ujęciu rocznym w grudniu 2017 r. (wobec 2,5% r/r w listopadzie). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2% w grudniu, podał też GUS. Konsensus rynkowy to inflacja na poziomie 2% r/r.

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [r/r] miały wyższe ceny żywności (o 5,8%) oraz związane z mieszkaniem (o 2,1%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o: 1,28 pkt proc. i o 0,54 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8%) oraz w zakresie transportu (o 0,8%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o; 0,27 pkt proc. i o 0,07 pkt proc – podał GUS.

Inflacja średnioroczna wyniosła 2% w 2016 roku wobec 0,6% deflacji odnotowanej rok wcześniej – wynika z danych GUS.

Większość analityków skłania się ku stwierdzeniu, że bieżące dane o inflacji oraz gołębia retoryka RPP wykluczają możliwość podwyżki stóp procentowych w 2018 roku.

Oto najciekawsze komentarze analityków:

– Nieprzejednanie gołębia retoryka Rady, zmiana jej funkcji reakcji (wyższa waga wzrostu PKB oraz postrzeganie obecnego poziomu stóp za neutralny), umocnienie kursu złotego oraz strukturalna zmiana w saldzie usług prowadząca do utrzymania stabilnej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących w kolejnych kwartałach ograniczają w – naszej ocenie – prawdopodobieństwo podwyżek w 2018 do 40% i oznaczają, że RPP wstrzyma się z pierwszą podwyżką stóp przynajmniej do 2019 r – stwierdzili analitycy PKO BP.

– Mimo efektów wysokiej bazy statystycznej, która będzie obniżała inflację na początku 2018 r. oczekujemy, że inflacja w całym 2018 r. wzrośnie do ok. 2,4% wobec 2,0% w 2017 r. Podtrzymujemy naszą zrewidowaną prognozę, że RPP utrzyma w tym roku stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – podkreślił główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski.

– W kolejnych kwartałach 2018 r. wskaźnik CPI powinien utrzymywać się w okolicach 2,0% r/r, przy wyraźnej zmianie struktury indeksu inflacji – wzroście kontrybucji inflacji bazowej i wyraźnym spadku kontrybucji inflacji cen żywności. Prognozujemy, że wskaźnik inflacji średniorocznej w 2018 r. ukształtuje się na poziomie 1,8% r/r wobec 2,0% r/r w 2017. – zaznaczyła ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.

Źródło: ISBnews