Analitycy Ebury: kondycja złotego i innych walut rynków wschodzących w latach 2016 i 2017 uzależniona od decyzji FED

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Uwaga rynków walutowych ponownie skupia się na lukach w polityce gospodarczej, które są widoczne w głównych obszarach wielu światowych gospodarek. Rezerwa Federalna zadecydowała o wstrzymaniu się z decyzją podwyżki stóp procentowych
w Stanach we wrześniu, jednak wiele wskazuje na to, że główne stopy wzrosną w USA jeszcze w 2015 roku. Bank Anglii podąży zapewne za tym przykładem w lutym 2016 r., natomiast pozostałe banki centralne grupy G10 w przeważającej mierze kontynuują łagodzenie swojej polityki monetarnej.

Oczekiwane zacieśnienie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną oraz spowolnienie gospodarcze w Chinach, które wyraźnie wpłynęło na rynki finansowe w wyniku dewaluacji juana, spowodowało gwałtowną wyprzedaż większości walut rynków wschodzących, w wielu przypadkach sprowadzając je do najniższych poziomów w historii. Dotknęło to szczególnie krajów eksportujących, gdyż obecne ceny ropy oscylują wokół najniższych od sześciu lat poziomów.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, kondycja walut gospodarek wschodzących będzie w najbliższych miesiącach zależeć od dwóch czynników:

  • Ich podatności makroekonomicznej na stopniowy wzrost stóp procentowych w USA w ostatnim kwartale 2015

  • Stopnia w jakim ostatnia wyprzedaż walut rynków rozwijających się przyczyniła się do ich dewaluacji oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarek wschodzących

Prognoza dla PLN

Narodowy Bank Polski (NBP) spełnił nasze oczekiwania, utrzymując stopę procentową na rekordowo niskim poziomie wynoszącym 1,5%. Polityka pieniężna pozostanie bez zmian w najbliższej przyszłości, być może nawet po 2016 r., aż inflacja nie powróci do zakładanego poziomu 2,5%.

Co prawda poziom inflacji wzrasta, ale nadal pozostaje na wyraźnie ujemnym poziomie 0,7%. Deflacja będzie utrzymywać się ze względu na brak presji kosztowej, jednak solidny wzrost gospodarczy i poprawa na rynku pracy powinny przyspieszyć tempo wzrostu cen.

W drugim kwartale wzrost gospodarczy pozostaje na solidnym poziomie 3,3% dzięki silnemu popytowi krajowemu. Najnowsze prognozy ekonomiczne wskazują, że wzrost powinien utrzymywać się w okolicy 3,5% przez następne osiemnaście miesięcy. Dobrym odczytom gospodarczym pomaga stabilny rynek pracy, który odznacza się najniższym od sześciu lat bezrobociem oraz zwiększeniem poziomu płac, znacznie przekraczającym wskaźnik inflacji. Ponadto saldo obrotów bieżących także ulega poprawie, odnotowując bezprecedensowe nadwyżki przez większość 2015 roku.

Niepewna sytuacja polityczna, która utrzyma się do październikowych wyborów parlamentarnych, może mieć jednak wpływ na walutę. Pomimo tego, biorąc pod uwagę obecną presję na euro, oczekujemy stabilnego kursu złotego wobec wspólnej waluty w latach 2016 i 2017.

Długoterminowa prognoza dla PLN do walut G3

Długoterminowa prognoza dla wybranych walut krajów wschodzących do PLN

Enrique Diaz
Dyrektor ds. Oceny Ryzyka
Ebury