Analitycy DI BRE: sprzyjające warunki do wzrostów na rynku akcji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

piotr.rutkowski.01.70x85Zaskakująca decyzja Rady Polityki Pieniężnej o opóźnieniu cyklu obniżek stóp procentowych może wpłynąć na pogłębienie spowolnienia gospodarczego w I kw. 2013 roku, a tempo wzrostu PKB może całkowicie wyhamować do końca 2012 roku.

Jednak pozytywne sygnały z banków centralnych strefy euro i USA oraz poparcie Niemiec dla planów stabilizacyjnych mogą pozytywnie wpływać na rynek akcji. Krótkoterminowe korekty warto wykorzystać do zakupu akcji – piszę analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w comiesięcznej aktualizacji strategii inwestycyjnej.

Wrzesień przyniósł pozytywne rozstrzygnięcia dotyczące trzech istotnych wydarzeń, które powinny w średniej perspektywie pomagać rynkowi akcji:
nowy program skupu papierów dłużnych przez Europejski Bank Centralny, trzecią turę luzowania ilościowego w USA oraz decyzję Trybunału Konstytucyjnego Niemiec pozwalającą na uruchomienie funduszu Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego.

Zgodnie z oczekiwaniami rynki finansowe od kilku tygodni dyskontowały te pozytywne rozwiązania. – Same decyzje przyniosły tylko krótkotrwałą reakcję inwestorów, po czym weszły one w fazę realizacji zysków – mówi Michał Marczak, szef analityków DI BRE – Uważamy jednak, że skala przyjętych rozwiązań jest na tyle znacząca, iż będą one wpływały na realną gospodarkę w dłuższej perspektywie, a w konsekwencji spowodują m.in.
przepływ kapitału z rynku długu na rynek akcji – dodaje.

Jednak w comiesięcznej aktualizacji strategii inwestycyjnej analitycy DI BRE zaznaczają, że polską gospodarkę czekają w najbliższych kwartałach trudne chwile. – Spodziewamy się dna cyklu w I połowie 2013 roku, jednak będzie ono głębsze niż oczekuje tego konsensus rynkowy. Taki scenariusz makro w skali globalnej i lokalnej pozwoli na dalszy wzrost cen akcji, przy czym w obecnej fazie cyklu, rynek polski powinien zachowywać się słabiej, niż takie indeksy jak P500 czy DAX – mówi Michał Marczak z DI BRE – Podtrzymujemy opinię, że najlepszą inwestycją pozostają spółki dające ekspozycję na globalne ożywienie, czyli surowcowe i rafineryjne.

Również te współpracujące z gospodarką niemiecką, np. wybrane spółki przemysłowe – dodaje. Według DI BRE obniżenie stóp procentowych może nastąpić w listopadzie, o 25 p.b. co będzie wyrazem obrony reputacji przez RPP. W kolejnych miesiącach Rada będzie kontynuować politykę obniżek małymi krokami.

W całym cyklu obniżki przekroczą 100-125 p.b. Rada sygnalizuje w niezależnych wypowiedziach powrót inflacji do celu na poziomie 2,5 proc. Analizując poszczególne branże, eksperci DI BRE wskazują, że w najbliższych miesiącach czeka nas spadek produkcji przemysłowej i obniżenie się inflacji pod koniec tego roku. Będzie to jednak dobry sezon dla sektora paliwowego. Bardzo wysokie marże rafineryjne i perspektywa rewelacyjnych wyników za III kw. powinny nadal sprzyjać kursom Orlenu i Lotosu. Jednak nie uległy zmianie negatywne rekomendacje dla PGNiG. W opinii DI BRE Banku warto inwestować w sektor energetyczny, ale raczej spółki dystrybucyjne, jak Tauron i Enea, niż wytwórcze (PGE, CEZ).

Polecają także inwestowanie w spółki surowcowe. Jednak w przypadku JSW należy pamiętać o słabym IV kw. Analitycy DI BRE widzą potencjał do podwyższenia prognoz dla KGHM. Podtrzymują również pozytywne rekomendacje dla Getin Noble Banku, Banku Millennium oraz Kredyt Banku.

Na rynku mediów i telekomunikacyjnym wskazują na trudną sytuację w segmencie usług stacjonarnych w połączeniu z szansami na złagodzenie konkurencji w segmencie mobilnym. Stwarza to relatywnie lepsze otoczenie dla Orange (dawnej Telekomunikacji Polskiej) w porównaniu do Netii. Rynek reklamy zaś pozostaje w trendzie spadkowym. Pojawiło się natomiast odbicie na rynku kinowym, co wspierać powinno notowania Agory i Cinema City.

W raporcie miesięcznym Dom Inwestycyjny BRE Banku podwyższył rekomendacje dla spółki AB (Akumuluj) oraz obniżył zalecenie inwestycyjne dla spółki ZUE.

Piotr Rutkowski
Zastępca rzecznika prasowego Grupy BRE Banku